037 – 65 23 633 

Zjemniť výber
(možný viacnásobný výber)

Cena s DPH

Cena s DPH ohraničiť

-
Cena bez DPH

Cena bez DPH ohraničiť

-
Farba plechovky s farbou
Rozsah dodávky
Šírka čiary max.
Šírka čiary min.
Vyhotovenie kolesa
 

Farebné značenia

Vezmeme značkovaciu farbu a značkovací vozík a môžeme začať: Jeden okruh okolo futbalového ihriska, jedna jazda cez sklad alebo jedna cesta okolo staveniska. Takto jednoducho a pohodlne môžete označiť všetko dôležité. Nájdete tu aj farbu na značenie v halách a celé súpravy na farebné značkovanie.
Našli sme 15 artikel/-e/-ov
| | |
Prístroj na farebné označovanie
ručný značkovací prístroj s krátkym držadlom
s DPH
96,72
bez DPH
80,60
Prístroj na farebné označovanie
ručný značkovací prístroj s dlhým držadlom
s DPH
106,44
bez DPH
88,70
Prístroj na farebné označovanie
značkovací prístroj s kolieskami
s DPH
188,52
bez DPH
157,10
Značkovací prístroj v spreji
s variabilnou šírkou čiary
s DPH
od 132,24
bez DPH
od 110,20
Ručný značkovací prístroj
pre farebné značkovanie
s DPH
45,12
bez DPH
37,60
Súprava na farebné značkovanie
značkovací prístroj, 2 plechovky na farbu, šnúra na označenie, krieda
s DPH
198,24
bez DPH
165,20
Značkovacia farba
objem 750 ml, OJ 6 plechoviek
s DPH
206,88
bez DPH
172,40
Značkovacia farba
objem 750 ml, OJ 12 plechoviek
s DPH
378,-
bez DPH
315,-
Súprava na farebné značkovanie
značkovací vozík PREMIUM
s DPH
288,60
bez DPH
240,50
s DPH
239,88
bez DPH
199,90
s DPH
od 150,24
bez DPH
od 125,20
Súprava na farebné značkovanie
značkovací vozík BASIC
s DPH
176,40
bez DPH
147,-
s DPH
209,64
bez DPH
174,70
s DPH
115,44
bez DPH
96,20
Farebná značkovacia súprava
vozík na farebné značkovanie BASIC s 1 dózou s farbou žltou a 12 prídavnými dózami s farbou
s DPH
292,80
bez DPH
244,-
Našli sme 15 artikel/-e/-ov
Značkovacia farba – vymedzte hranice
Značkovacia farba sa nanáša nielen na ihriskách, aby mali futbalové tímy vymedzené hracie pole, ale používa sa aj na označovanie pracovných oblastí v podniku, uličiek v sklade a parkovacích miest na vonkajších priestranstvách. Dobre vymedzené farebné značenie plní v prvom rade usmerňovaciu funkciu. Prísť do cieľa rýchlo a bez obchádzok je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Termíny a časový stres sú pevnou súčasťou pracovného sveta a preto je jasné označenie cesty nevyhnutnosťou. Optimálne vyznačenie ciest a nebezpečných miest rozhodujúcou mierou prispieva k zlepšeniu výrobných podmienok a všeobecnej bezpečnosti. Na pracoviskách aj verejných priestranstvách je navyše každý deň nanovo potrebné signalizovať zmeny a nové nebezpečné body. Tieto sa nedajú v každom prípade rozpoznať ihneď, preto musia mať z dôvodov bezpečnosti jasné a výrazné označenie. Účinné farebné označenie kvalitnou značkovacou farbou pomáha zabrániť úrazom. Nebezpečné alebo špeciálne oblasti sa ohraničia farebným vyznačením, aby si ich každý všimol. KAISER+KRAFT ponúka značkovaciu farbu v praktických obalových jednotkách, tvoriacich spoločne s praktickými prístrojmi na farebné značenie užitočné základné vybavenie. Prístroj na farebné označovanie a značkovacia farba sa spoločne postarajú o rovné podlahové značenie a vytvoria jasnú líniu.

Farebné značenie – vyznačenie hraníc a línií
Jasná línia, podľa možnosti jednoznačne vyznačená – len takto sa dajú vytvoriť perfektné pomery. Vďaka výraznej značkovacej farbe dostanú dôležité miesta, nebezpečné body a úseky ciest profesionálne a dlhodobé označenie. KAISER+KRAFT predstavuje so svojou rozsiahlou ponukou zahradení a označení na každý problém hľadané riešenie správneho značenia. Produkty v kategórii farebné značenie vytvorené podľa najnovších ekonomických a ekologicko-technických hľadísk ponúkajú optimálny sortiment. Nepripusťte žiadne nejasnosti a dráhy udržiavajte voľné. Vyšlite jednoznačné signály s pomocou KAISER+KRAFT. Využite nami ponúkaný sortiment na označenie dôležitých úsekov výraznou značkovacou farbou a na optimálne, dobre viditeľné označenie zahradení a značení v súlade s platnými predpismi.
Porovnanie produktov