Zdvíhacie zariadenia

Ak sú problémom všedného pracovného dňa bremená, sú vítaným uľahčením práce zdvíhacie mechanizmy a zariadenia. Je jedno, či sú to paletové zdvíhacie vozíky, manuálne či elektricky poháňané, väčšie zdvíhacie mechanizmy, prísavkové zdviháky, zdvíhadlá alebo zdvíhacie stoly – na každú činnosť, ktorá je výzvou pre Vaše sily, ponúkame vhodné technologické odbremenenie.

Zdvíhacie prístroje a zdvíhacie zariadenia na každé použitie a každé bremenoAj najsilnejší zamestnanec je nútený občas kapitulovať. V záujme svojho zdravia. Často je jednoduchšie použiť zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia. Títo silní pomocníci dokážu bremená bezpečne premiestniť, zložiť na správnom mieste a tým podporiť priebeh procesov v podniku – od skladu až po dielňu. Ktoré produkty zo sortimentu kaiserkraft slúžiace na dvíhanie a prepravovanie vo zdvihnutej polohe sú vhodné pre Vašu firmu, to sa dozviete tu.Zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia: existuje nejaký dôležitý rozdiel pri výbere?Zásadne áno. Ak doplníme aj pojem prostriedky na manipuláciu s materiálom, možno bude tento rozdiel ešte zreteľnejší. Patria sem všetky zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia, ktoré sú určené predovšetkým na prepravovanie bremien. Paletové alebo vidlicové zdvíhacie vozíky sú toho najlepším príkladom.V protiklade k nim sú klasické zdvíhacie mechanizmy ako žeriavy užitočné produkty fixované na jednom mieste, ktoré v určitom pracovnom rádiuse nadvihujú a premiestňujú ťažké bremená. Tieto sa využívajú predovšetkým vtedy, ak je v podniku potrebné premiestniť ťažké stroje alebo použiť špeciálne nástroje a náradia.Otázka teda znie, akú funkciu má spĺňať Vaše zariadenie: ide Vám skôr o premiestnenie alebo o nadvihnutie? Z toho vyplývajú ďalšie faktory, ak sa rozhodujete pre zdvíhacie vozíky, zdvíhacie stoly a spol.Ktoré zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia sú pre moju firmu nevyhnutné?To samozrejme závisí vždy od toho, aký objem nákladu musí byť vo Vašej firme v akej forme prepravovaný alebo premiestňovaný. V našej každodennej práci so zákazníkmi sa ako obzvlášť mnohostranné vykryštalizovali dve zariadenia:  • Paletové zdvíhacie vozíky, resp. vidlicové zdvíhacie vozíky sú potrebné prakticky v každom odvetví, ak dostávate alebo odosielate tovar na paletách.

  • Z hľadiska funkčnosti sú všade mnohostranne použiteľné minizdvíhače, ktoré sa pri výbere rôzneho príslušenstva a vďaka špeciálnym konštrukciám stávajú dokonalými pomocníkmi pri riešení problémov – predovšetkým v dielňach.Aké faktory musím bezpodmienečne zohľadňovať pri zdvíhacích mechanizmoch a zdvíhacích zariadeniach?U kaiserkraft nájdete výlučne zariadenia, ktoré sa smú ovládať aj bez príslušného vodičského preukazu. Podmienky bezpečnosti práce samozrejme stále platia.Faktory, ktoré treba pri výbere brať predovšetkým do úvahy, sú predovšetkým nasledovné:  • hmotnosť a rozmery tovaru

  • požadovaný rozsah zdvihu (vertikálne)

  • pri paletových zdvíhacích vozíkoch dĺžka vidlíc a nosní šírka zariadenia


Pri všetkých prepravných mechanizmoch ako sú napríklad stohovače je okrem toho rozhodujúca voľba správnych koliesok. Pretože druh podlahy, ako aj zváženie pomeru medzi komfortom pojazdu na kolieskach a valivým odporom môžu nakoniec znamenať rozhodujúci rozdiel v pracovnom procese. Viac informácií k tejto téme nájdete v nákupnom poradcovi Kolesá a kolieska.Okrem toho by ste mali vždy preveriť, či zariadenie, ktoré sa Vám pozdáva, skutočne zodpovedá Vašej vypočítanej záťaži. V skratke vyjadrené, z dôvodu ťažiska bremena a zo statických dôvodov potrebujete väčšinou zariadenie, ktoré má vyššiu maximálnu nosnosť, než ktorú ste celkovo vypočítali triezvym odhadom. Zariadenie s väčšou nosnosťou okrem toho prispeje k rozšíreniu možností použitia Vášho pomocníka v oblasti manipulácie s bremenami.Ako Vám môžeme pomôcť?Pri stanovení správneho zariadenia pre Vaše objemy tovarov a/alebo prepravných požiadaviek Vám budeme radi nápomocní. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať aj v prípade špeciálnych vyhotovení, prípadne ak máte ďalšie otázky týkajúce sa zdvíhacích mechanizmov a zdvíhacích zariadení.