Zdvíhacie zariadenia

Ak sú problémom všedného pracovného dňa bremená, sú vítaným uľahčením práce zdvíhacie mechanizmy a zariadenia. Je jedno, či sú to paletové zdvíhacie vozíky, manuálne či elektricky poháňané, väčšie zdvíhacie mechanizmy, prísavkové zdviháky, zdvíhadlá alebo zdvíhacie stoly – na každú činnosť, ktorá je výzvou pre Vaše sily, ponúkame vhodné technologické odbremenenie.

Zdvíhacie prístroje a zdvíhacie zariadenia na každé použitie a každé bremenoAj najsilnejší zamestnanec je nútený občas kapitulovať. V záujme svojho zdravia. Často je jednoduchšie použiť zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia. Títo silní pomocníci dokážu bremená bezpečne premiestniť, zložiť na správnom mieste a tým podporiť priebeh procesov v podniku – od skladu až po dielňu. Ktoré produkty zo sortimentu KAISER+KRAFT slúžiace na dvíhanie a prepravovanie vo zdvihnutej polohe sú vhodné pre Vašu firmu, to sa dozviete tu.Zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia: existuje nejaký dôležitý rozdiel pri výbere?Zásadne áno. Ak doplníme aj pojem prostriedky na manipuláciu s materiálom, možno bude tento rozdiel ešte zreteľnejší. Patria sem všetky zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia, ktoré sú určené predovšetkým na prepravovanie bremien. Paletové alebo vidlicové zdvíhacie vozíky sú toho najlepším príkladom.V protiklade k nim sú klasické zdvíhacie mechanizmy ako žeriavy užitočné produkty fixované na jednom mieste, ktoré v určitom pracovnom rádiuse nadvihujú a premiestňujú ťažké bremená. Tieto sa využívajú predovšetkým vtedy, ak je v podniku potrebné premiestniť ťažké stroje alebo použiť špeciálne nástroje a náradia.Otázka teda znie, akú funkciu má spĺňať Vaše zariadenie: ide Vám skôr o premiestnenie alebo o nadvihnutie? Z toho vyplývajú ďalšie faktory, ak sa rozhodujete pre zdvíhacie vozíky, zdvíhacie stoly a spol.Ktoré zdvíhacie mechanizmy a zdvíhacie zariadenia sú pre moju firmu nevyhnutné?To samozrejme závisí vždy od toho, aký objem nákladu musí byť vo Vašej firme v akej forme prepravovaný alebo premiestňovaný. V našej každodennej práci so zákazníkmi sa ako obzvlášť mnohostranné vykryštalizovali dve zariadenia:  • Paletové zdvíhacie vozíky, resp. vidlicové zdvíhacie vozíky sú potrebné prakticky v každom odvetví, ak dostávate alebo odosielate tovar na paletách.

  • Z hľadiska funkčnosti sú všade mnohostranne použiteľné minizdvíhače, ktoré sa pri výbere rôzneho príslušenstva a vďaka špeciálnym konštrukciám stávajú dokonalými pomocníkmi pri riešení problémov – predovšetkým v dielňach.Aké faktory musím bezpodmienečne zohľadňovať pri zdvíhacích mechanizmoch a zdvíhacích zariadeniach?U KAISER+KRAFT nájdete výlučne zariadenia, ktoré sa smú ovládať aj bez príslušného vodičského preukazu. Podmienky bezpečnosti práce samozrejme stále platia.Faktory, ktoré treba pri výbere brať predovšetkým do úvahy, sú predovšetkým nasledovné:  • hmotnosť a rozmery tovaru

  • požadovaný rozsah zdvihu (vertikálne)

  • pri paletových zdvíhacích vozíkoch dĺžka vidlíc a nosní šírka zariadenia


Pri všetkých prepravných mechanizmoch ako sú napríklad stohovače je okrem toho rozhodujúca voľba správnych koliesok. Pretože druh podlahy, ako aj zváženie pomeru medzi komfortom pojazdu na kolieskach a valivým odporom môžu nakoniec znamenať rozhodujúci rozdiel v pracovnom procese. Viac informácií k tejto téme nájdete v nákupnom poradcovi Kolesá a kolieska.Okrem toho by ste mali vždy preveriť, či zariadenie, ktoré sa Vám pozdáva, skutočne zodpovedá Vašej vypočítanej záťaži. V skratke vyjadrené, z dôvodu ťažiska bremena a zo statických dôvodov potrebujete väčšinou zariadenie, ktoré má vyššiu maximálnu nosnosť, než ktorú ste celkovo vypočítali triezvym odhadom. Zariadenie s väčšou nosnosťou okrem toho prispeje k rozšíreniu možností použitia Vášho pomocníka v oblasti manipulácie s bremenami.Ako Vám môžeme pomôcť?Pri stanovení správneho zariadenia pre Vaše objemy tovarov a/alebo prepravných požiadaviek Vám budeme radi nápomocní. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať aj v prípade špeciálnych vyhotovení, prípadne ak máte ďalšie otázky týkajúce sa zdvíhacích mechanizmov a zdvíhacích zariadení.