Priestorové systémy

Priestorové systémy Vám poskytujú priestor v priestore. Či už je to malá kancelária vo výrobnej hale, čistiaca zóna v dielni pre motorové vozidlá alebo kontajner na krátkodobé skladovanie v exteriéri. Všetko je možné a potrebné produkty na to nájdete tu.

S priestorovými systémami vytvoríte doslova nové pracoviskáKaždá skladovacia alebo výrobná hala poskytuje viac využiteľného priestoru, ako by sa dalo predpokladať na základe štvorcových metrov z pôdorysu. A to ako v horizontálnom, tak aj vertikálnom smere. S našimi priestorovými systémami a dlhoročnými skúsenosťami našich zamestnancov vytvoríte kancelárske alebo skladovacie plochy na miestach, o ktorých by ste to predtým neboli bývali ani predpokladali. Priestorové systémy Vám okrem toho umožňujú flexibilne sa pripraviť aj na budúce priestorové potreby.Aké výhody ponúkajú priestorové systémy?Jednou z veľkých výhod našich priestorových systémov je možnosť vytvorenia nových plôch bez zásahu do stavebného fondu – resp. bez toho, aby ste vždy boli viazaní na dané priestorové usporiadanie. Ponúkame Vám napríklad systémy deliacich stien a halové kancelárie, ktoré môžete flexibilne rozširovať a premiestňovať. Bez dlhých dôb potrebných na prestavbu, spôsobujúcich výpadky.Z toho vyplýva výhoda číslo dva: priestorové systémy oddeľujú navzájom výrobné, kancelárske a skladovacie plochy, bez toho, aby sa tieto jednotky nachádzali príliš ďaleko od seba. Minimalizujete tým cesty, ktoré musia Vaši zamestnanci prejsť, uľahčujete komunikáciu a zvyšujete efektivitu priebehu pracovných procesov.Táto zmes blízkosti a oddelenia funguje aj pre špeciálne požiadavky. V našom projekte „Kancelárske plochy v skladovacej hale'' Vám ukážeme, ako sme integrovali laboratórium do výrobných priestorov, bez toho, aby sme museli čokoľvek nového postaviť – a zohľadniac pritom všetky podmienky, ktoré sú pre toto citlivé pracovné prostredie dôležité.Aké priestorové systémy existujú a ako ich môžem zmysluplne využiť?U kaiserkraft ponúkame rôzne priestorové systémy pre rôzne potreby. A riadime sa pritom úplne podľa Vašich individuálnych požiadaviek.Ak chcete trebárs vo Vašej hale inštalovať skladovacie plošiny, nájdete u nás na mieru šité projekty, ktoré naši zamestnanci s Vami naplánujú a zrealizujú.  • Skladovacie plošiny sú tou správnou voľbou vždy v prípade, ak chcete ináč nevyužívaný priestor vo vertikálnom smere vybaviť kanceláriami a dodatočnými plochami.

  • Výhoda: zamestnanec v kancelárii má priamy výhľad na výrobnú plochu a môže rýchlo a efektívne vykonávať rozhodnutia, zasahovať do pracovných procesov alebo dohodnúť potrebné záležitosti.


Na inštalovanie niektorých našich systémov deliacich stien a halových kancelárií nepotrebujete ani našu praktickú podporu. Jednoduchý systém drážok a pružín Vám umožní, aby ste halovú kanceláriu na podlahovej ploche zostavili za približne šesť hodín. Pritom máte voľnú voľbu, čo sa týka okien, dverí a rozčlenení, a to vďaka výberu šikovných modulov.Tieto systémy deliacich stien, resp. halových kancelárií nachádzajú svoje využitie aj mimo výrobných hál: ako domčeky vrátnice, skladovací priestor, stenové rozčlenenie vo veľkopriestorovej kancelárii.Pásové závesy oddeľujú pracovné priestory a napriek tomu sú priepustné. Zachytávajú predovšetkým prach a nečistoty, chránia pred poveternostnými vplyvmi, dá sa však cez ne ľahko prekročiť či prejsť vozidlom. Okrem toho znižujú energetické náklady. Preto sú dokonale vhodné ako ochrana pred vchodmi, resp. bránami.Aké pravidlá treba rešpektovať pri inštalácii priestorových systémov?Principiálne platí: čím väčšia je nová plocha vytváraná priestorovými systémami a/alebo čím vyššie siaha vo vertikálnom smere, tým dôležitejšie je, aby Vám naši experti poskytli svoju podporu priamo na mieste.Pri príprave projektu si naši pracovníci napríklad pozrú, či je Vaša podlaha dostatočne dimenzovaná na záťaž skladovacej plošiny a či sa Vaše predstavy o novom priestore dajú aj staticky realizovať.Na tomto základe sa vyhotovia na mieru šité projekty a zorganizuje výstavba. Dôležitú úlohu tu samozrejme zohrávajú aj pracovnoprávne predpisy a otázky týkajúce sa bezpečnosti.Inými slovami: Vy nám oznámite Vaše požiadavky a my sa spolu s Vami postaráme o celý Váš projekt.Ako Vám ešte môžeme pomôcť?Naše projekčné oddelenie CAD je prvou inštanciou pre Vaše veľké projekty s využitím priestorových systémov. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam a intenzívnej spolupráci s dlhoročnými partnermi sme schopní pre Vás zrealizovať aj nezvyklé a v maximálnej miere individuálne projekty. Môžete sa nás obrátiť s plnou dôverou.Ak chcete menšie projekty realizovať vlastnými silami, odporúčame, aby ste najprv nahliadli do nasledovných príručiek:

A tak ako vždy platí: pre Vaše otázky alebo želania je Vám náš tím kaiserkraft kedykoľvek osobne k dispozícii.