Manipulácia s nebezpečnými látkami

Zariadenie skladov, preprava a správne zaobchádzanie s nebezpečnými látkami − téma, ktorú musíte riešiť denne? Aj my to robíme, tým že nepretržite rozširujeme náš bohatý sortiment výrobkov na manipuláciu s nebezpečnými látkami. Do sortimentu zaraďujeme len skutočne najlepšie produkty.

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť začínajú pri manipulácii s nebezpečnými látkamiUž z letmého pohľadu na to množstvo predpisov, zákonov a noriem je zrejmé: bezpečnosť v prevádzke a ochrana životného prostredia začínajú vo firme pri adekvátnej manipulácii s nebezpečnými látkami. Neplatí to len pre výrobné sektory. Aj ostatné odvetvia sa musia zaoberať myšlienkou, ako manipulovať, skladovať a likvidovať vodu ohrozujúce a horľavé látky, kvapaliny a odpady tak, aby neutrpel ani človek, ani príroda. kaiserkraft Vám ponúka prehľad najdôležitejších aspektov.Aké úlohy kladú normy a nariadenia na ochranu životného prostredia v podniku?Nezávisle od toho, či s vodu ohrozujúcimi a horľavými médiami pracujete stále, alebo či chcete byť vybavení pre havarijné prípady: texty zákonov týkajúcich sa manipulácie s nebezpečnými látkami sú z hľadiska požiadaviek na výbavu v podniku formulované veľmi jasne.Dôležitým je pre Vás napríklad v Nemecku platné nariadenie o nebezpečných látkach. Prehľad Vám poskytne aj náš poradca na predpisové skladovanie nebezpečných látok.Aj keď veľkosť Vášho podniku alebo Vaše množstvo nebezpečných materiálov nevyžaduje profesionálny manažment nebezpečných látok, ste ako zamestnávateľ napriek tomu povinný zabezpečiť opatrenia na ochranu prevádzky a životného prostredia. K týmto opatreniam patrí napríklad:  • Povinnosť posúdenia miery ohrozenia

  • Povinnosť označovania nebezpečných látok a používania výstražných štítkov

  • Povinnosť informovania a zaškoľovania pracovníkov

  • Povinnosť protokolovania adekvátnej likvidácie atď.


Pri hľadaní vhodných produktov Vám samozrejme radi pomôžeme.Ako mám postupovať v prípade havárie?Ak napriek pozornému zaobchádzaniu predsa len niekedy niečo unikne, je základom rýchle a rozvážne konanie, aby sa zabránilo úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, príp. do environmentálneho kolobehu, a aby sa zaručila prevádzková bezpečnosť. Avšak najdôležitejšia zásada je: musíte byť vždy pripravení.K téme manažment únikov máme v našom sortimente množstvo produktov, ktoré slúžia prevencii a nebezpečenstvo rýchlo obmedzia. Informujte sa napríklad podrobne o našich absorpčných prostriedkoch a produktoch pre havarijné prípady únikov, pri ktorých absorpčné tkaniny patria k mnohostranným a najpraktickejším pomocníkom v prípade havárie. K tejto dôležitej kategórii sme pre Vás preto zostavili dodatočne aj poradcov Absorpčné tkaniny a Absorpčné tkaniny – Otázky a odpovede.Čo môže kaiserkraft ešte urobiť v oblasti ochrany životného prostredia a manipulácie s nebezpečnými látkami?Dôležitá téma ochrany životného prostredia a bezpečnosti patrí ku kľúčovým kompetenciám spoločnosti kaiserkraft. Pokým si pomocou našich nákupných poradcov a FAQ (zodpovedanie často kladených otázok) vytvoríte prehľad o existujúcich požiadavkách, poradíme Vám pri detailných otázkach radi aj osobne.Pretože jednak v každom podniku sú v popredí rôzne látky a bezpečnostné opatrenia, a jednak je relatívne ťažké vytvoriť si prehľad v tom množstve predpisov.Kontaktujte nás a nechajte si poradiť pri výbere produktov z našej ponuky. Radi Vám pomôžeme.