Jednorazový ochranný odev

Opakovane použiteľné sú zvyčajne lepšie ako jednorazové. Okrem prípadov, keď ide o ochranu ľudí a materiálov. Vtedy je čas na jednorazové ochranné odevy – pretože bezpečnosť a hygiena sú tu vždy na prvom mieste. Objavte teraz všetko o jednorazových rukaviciach a jednorazových ochranných odevoch pre čisté priestory a hygienu!

V kategórii Jednorazový ochranný odev Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: 3M.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Farba
Relevantné
Počet výrobkov: 22

Jednorazový ochranný odev: Udržujte baktérie na uzde!Mikróby majú nepríjemnú schopnosť: udomácnia sa na naozaj akomkoľvek povrchu. Najmä na všetkom, čo máte na tele. Jednorazové rukavice, jednorazové kombinézy a iné jednorazové ochranné odevy s tým síce nič nezmôžu, ale aj tak zabezpečia, že kontaminácia nebude problém.Na čo sa používa jednorazový ochranný odev?Pracovné odevy prispievajú k bezpečnosti zamestnancov a lepším pracovným výsledkom. Jednorazové kombinézy, jednorazové návleky a jednorazové rukavice idú ešte o niekoľko krokov ďalej. Kombinézy, overaly, zástery alebo kukly sa nosia cez skutočné oblečenie a potom sa priamo likvidujú. Ochranné odevy na obmedzené viacnásobné použitie alebo na jedno použitie tak zabraňujú: • Krížovej kontaminácii v hygienicky citlivých oblastiach

 • Priamemu kontaktu problematických látok s ľuďmi

 • Kontaminácii vlastného odevu

 • Kontaminácii výrobkov alebo povrchov


V závislosti od materiálu a triedy chráni jednorazový odev nielen pred baktériami, ale aj pred nebezpečnými plynmi a kvapalinami alebo každodennými nečistotami, ako sú postriekanie farbou, prach a škvrny.Aké typy jednorazových ochranných odevov kúpiť?Jednorazové odevy sa delia na rôzne typy v závislosti od triedy ochrany materiálu. Rozhodujúca je pritom smernica EHS 89/686 a rôzne normy pre jednotlivé triedy. Výber typu vychádza z posúdenia rizika pre príslušnú pracovnú oblasť a z toho vyplývajúcich právnych predpisov. Výrobok jednorazového ochranného odevu môže kombinovať niekoľko typov: • Typ 1 – plynotesný – pre protichemické ochranné obleky s tromi podtriedami pre prívod dýchaného vzduchu

 • Typ 2 – nie plynotesný – ochrana proti kvapalinám, postriekaniu a prachu

 • Typ 3 – nepriepustný pre kvapaliny – ochranný odev proti kvapalným chemikáliám

 • Typ 4 – odolný proti postreku – proti kontaktu postreku s kvapalinami

 • Typ 5 – nepriepustný pre častice – spoľahlivo chráni pred zdraviu škodlivým prachom, napríklad pri demolačných prácach

 • Typ 6 – obmedzená odolnosť proti striekajúcej vode – možno ho použiť napríklad ako pracovnú kombinézu na lakovacie práce


Na ESD pracoviskách musí byť jednorazový ochranný odev navyše antistatický podľa normy EN 1149. Niektoré pracovné prostredia vyžadujú ochranu proti rádioaktívnym kontaminovaným časticiam podľa EN 1073-2:2002 alebo ochranu proti biologickým činiteľom podľa EN 14126.Kde sa musí nosiť jednorazový odev?Zákonodarca pozná mnoho oblastí použitia jednorazových ochranných odevov, v ktorých nepostačujú jednoduché pracovné nohavice alebo pracovné tričká. Medzi ne patria okrem iného: • Likvidácia azbestu

 • Výroba cementu

 • Práca v čistom priestore

 • Farmaceutické pracoviská

 • Výroba a spracovanie potravín

 • Zdravotná starostlivosť

 • Forenzná práca


Aj keď je situácia menej prísna, jednorazové produkty sú stále žiadané pri priemyselnom čistení alebo remeselných činnostiach.Radi vám poskytneme ďalšie informácie o našich výrobkoch na ochranu a bezpečnosť prevádzky. Jednoducho nás kontaktujte.