Pulty na písanie postojačky

Dobre sa nadýchnite. Sústreďte sa. A spustite! Každý prejav, každá prednáška je malou výzvou, ktorú treba zvládnuť. Pomôže, keď sa pritom môžete spoľahnúť na naše pulty na písanie postojačky a rečnícke pulty. Vďaka možnosti prestavenia výšky, veľkej úložnej ploche a všetkým ostatným výhodám bude Vaša nasledujúca konferencia alebo prezentácia zaručene úspešná.

V kategórii Pulty na písanie postojačky Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: MAUL.

Pulty na písanie postojačky: chcete povedať niečo dôležité – tak to aj ukážte!Pri úspešnej prednáške zachytia poslucháči všetko, čo chcete povedať. Ale aby to fungovalo, musia všetky prvky prezentácie a prednášky vzájomne zapadať. Pulty na písanie postojačky zohrávajú pritom rozhodujúcu úlohu, ktorú je možné často rozpoznať až na druhý pohľad.Ako pulty na písanie postojačky dopĺňajú prezentáciu a prednášku?Od viet ako „Som Berlínčan'' až po „I have a dream'': Takmer každá dôležitá veta novodobej histórie bola vyslovená pri rečníckom pulte. Aj keď nechcete viesť žiadne reči meniace svet, predsa len rečnícke pulty a pulty na písanie postojačky dodávajú prednáške vážnosť – a síce z viacerých hľadísk:Po prvé dodávajú rečníkovi istotu. Má miesto na svoje poznámky alebo pomôcky na vybavenie prednáškových stien. Môže sa pridržať pultu a podoprieť, a tým zaujme suverénne držanie tela. Má fixný bod na prezentačnej ploche, a tým sa cíti menej „obnažený'' a napadnuteľný.Publikum má na druhej strane optický fixný bod, na ktorý môže zamerať svoj zrak. To opäť zvyšuje koncentráciu na počúvanie a spracovanie hovorených slov. Po tretie – a tým sme znova pri dôležitých vetách z histórie – budia rečnícke pulty vždy dojem vážnosti a dôležitosti.Ako využijem pulty na písanie postojačky v kancelárii?Kancelársky nábytok, ktorý sa používa len na mimoriadne príležitosti, by bol pravdepodobne zbytočnou investíciou. Ako dobre, že naše rečnícke pult a pulty na písanie postojačky nájdu využitie aj počas všedného dňa v kancelárii. Sú ideálne ako mobilné pracovisko na prácu postojačky, ktoré môžu vaši zamestnanci použiť kedykoľvek.Ak sa práce na notebooku a pod. vykonávajú niekedy aj v stoji, podnecuje to krvný obeh zdravým a efektívnym spôsobom. K tomu napomáhajú aj mnohé z našich projekčných vozíkov „použité na iný účel''.Rečnícke pulty a pulty na písanie postojačky spĺňajú, samozrejme, aj v malom rámci svoju vlastnú úlohu a štrukturujú napríklad workshopy alebo tímové porady v rokovacom priestore. Viac informácií týkajúcich sa vášho výberu pre perfektnú prezentáciu môžete vyžiadať kedykoľvek od našich zamestnancov telefonicky a e-mailom.