Dopravná technika

Držme sa výroku antického filozofa Herakleita: Všetko plynie! Alebo lepšie povedané: Všetko je v pohybe. Vďaka inteligentnej dopravnej technike dokážete prepraviť ťažké bremená v sklade, prevádzke a v expedícii bez veľkého vynakladania sily. Výsledkom je optimálny tok tovarov.

Prestoje? Bez šance!Nič sa nezastaví, ak sa používa inteligentná dopravná technika: S dopravnou technikou dodáte vnútropodnikovým dopravným trasám impulz a systém. Ale viete aj to, čo rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo dopravnú techniku, ako ju poznáme dnes? Americké bitúnky! Pretože od polovice 19. storočia sa strojnásobilo obyvateľstvo USA a to si vyžiadalo zefektívnenie výroby potravín. Vďaka dopravníkovej technike sa to dalo realizovať bez problémov. O niekoľko desaťročí neskôr sa Henry Ford so svojimi pásovými dopravníkmi postaral o revolúciu pri výrobe automobilov: ak bolo predtým na výrobu automobilu potrebných celých dvanásť hodín, po tejto inovácii to už bolo len 93 minút. Vďaka tomu sa umožnila omnoho cenovo výhodnejšia výroba a automobil sa tak mohol dostať ku konečnému klientovi rýchlejšie.Inšpirovaní Fordom: Takto zefektívnite svoju prevádzkuAj súčasná dopravná technika si kladie za cieľ zefektívnenie komplexných procesov. Pri navrhovaní automatizovaných dopravných riešení by ste však mali rešpektovať nasledujúce aspekty: rýchlosť má najvyššiu prioritu a toky materiálu musia prebiehať hladko. Pomocou dopravnej techniky môžete okrem toho prepravovať ľahké a ťažké náklady: kusové a dlhé materiály, palety a sudy, ale aj balíky a malé debny. Na tento účel máme vhodné produkty ako valčekové dráhy s nosnosťou 150 daN medzi dvoma stojanmi, kladičkové dráhy na ľahkú dopravnú techniku, v každom smere flexibilné guličkové stoly. Mali by ste zohľadniť aj mimoriadne danosti vo vašom podniku – nerovné podlahy, nedostatok miesta alebo nebezpečné látky. Veľkú úlohu pritom zohráva výber materiálu: Preto sa u nás môžete rozhodnúť pre produkty dopravnej techniky z ocele, hliníka alebo plastu. Pri stúpaniach, zákrutách a dlhých trasách by ste si mali zaobstarať prídavný pohon: elektrický pohon alebo pohon s remeňom s kruhovým prierezom, príp. vo vhodnej kombinácii k nepoháňaným kolieskam. Radi vám poradíme pri plánovaní individuálnych dopravných riešení vašej vnútropodnikovej logistiky. Kontaktujte nás.