Valčekové lišty

Zlepšite svoje intralogistické procesy s valčekovými lištami. Rôzne prepravované tovary a prípady použitia? To poznáme. Tu nájdete valčekové lišty na prepravu balíkov a paliet, ako aj na rozšírenie vašich výrobných zariadení.

Vaše filtre
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Dĺžka
Relevantné
Počet výrobkov: 23

Valčekové lišty: FIFO? LIFO? V každom prípade produktívne!V sklade – nezávisí od jeho veľkosti – je dôležitá perfektná organizácia a podľa možnosti nízke náklady na skladovanie. Či stavíte na princíp FIFO alebo LIFO (first-in-first-out, resp. last-in-first-out), to je vnútropodniková otázka. Všeobecne platí len jedno: Uľahčite si svoju prácu! Práve preto dôveruje veľa zákazníkov našim valčekovým lištám.Aké prednosti majú valčekové lišty ako súčasť dopravnej techniky?Podobne ako iné gravitačnou silou poháňané produkty dopravnej techniky sú valčekové lišty ideálne vždy tam, kde chcete tovary privádzať alebo odsúvať. Platí to predovšetkým v sklade, ale aj vo výrobných halách a dielňach.Valčekové lišty sa dajú namontovať v individuálnych vzdialenostiach a zároveň sa najlepšie prispôsobia príslušnému prepravovanému tovaru a vašim priestorovým možnostiam. Preto sú napríklad nevyhnutné vtedy, ak je potrebné palety v prekládkovom sklade zaradiť alebo ich vybrať zo skladovacej plochy bez vynaloženia veľkej sily.Svoju plnú efektívnosť preukazujú lišty predovšetkým v priebežných regáloch, kde uľahčujú vašim zamestnancom osadzovanie, komisionovanie, a tým konečne celé skladovanie.Pretože keď sa tovary v príslušnom skladovom priečinku vďaka miernemu spádu prisunú sami od seba, sú vždy rýchlo na dosah ruky, nevyžadujú takmer žiadne vynaloženie fyzickej sily a vy hneď vidíte, keď sa zásoby blížia ku koncu.Preto sa valčekové lišty v odbornom svete vždy vyslovujú v jednom dychu s princípom FIFO alebo LIFO. Avšak aj vtedy, keď navzájom individuálne prepájate jednotlivé pracoviská alebo na nich chcete zabezpečiť ergonomicky umiestnený prísun materiálu, sú valčekové lišty neporaziteľné.V každom prípade bude každý intralogistický proces len profitovať z toho, keď vaše existujúce dopravné alebo skladovacie zariadenie doplníte valčekovými lištami:  • Nižšia potreba vynaloženého času pri skladovacích procesoch, komisionovaní alebo montážnych krokoch

  • Vysoká dostupnosť výrobku vďaka prísunu, ako aj nenáročné vyberanie aj ťažkých bremien

  • Zníženie náročnosti komisionovania a zabránenie výskytu chýb

  • Zvýšenie produktivity jednoduchým oddelením privádzania a odoberania v prekládkovom sklade

  • Vďaka tomu lepšie využitie miesta a organizácia trás v sklade a prevádzke


Ktoré valčekové lišty sa pre mňa najlepšie hodia?Tak, ako je to pri kaiserkraft bežné, môžete si aj valčekové lišty zvoliť zodpovedajúc vášmu konkrétnemu tovaru.Principiálne rozdeľujeme náš sortiment na lišty s plastovými cylindrickými valčekmi a na lišty s oceľovými cylindrickými valčekmi. Plast sa vyznačuje obzvlášť ľahkým chodom, je nehlučný a vďaka vysokokvalitnému spracovaniu má aj veľmi presný chod. Z toho budete profitovať predovšetkým v priebežných regáloch alebo pri vyberaní ľahších bremien.Oceľové valčeky sú v závislosti od vyhotovenia a nosnosti dimenzované pre obzvlášť ťažké prípady. Svojou silou presvedčia tak v regáli, ako aj vďaka svojmu ľahkému chodu pri posúvaní veľkých paliet alebo častí strojov na podlahách.Obidve verzie sú schopné päťnásobne zvýšiť výkonnosť pri vyberaní uskladnených jednotiek v sklade alebo výrobnej hale v porovnaní s klasickým priečinkovým regálom – čo je hodnota, ktorá sa vám rýchlo prejaví v organizácii vašich procesov.Ktorý tovar určený na prepravu môžem prepravovať na valčekových lištách?Najdôležitejším predpokladom pre každý kontinuálny dopravník s gravitačným pohonom je vždy to, aby spodok dopravovaného tovaru rovne priliehal na valčeky, pričom samotný tovar musí svojím rozmerom zodpovedať valčeku.Pri lištách ide pritom vždy predovšetkým o hmotnosť, pretože šírky chodu sa dajú stanoviť individuálne. Každopádne však musíte brať do úvahy to, že maximálna nosnosť bežného metra valčekovej lišty sa väčšinou vzťahuje na 0,5 metrový odstup.Okrem toho by ste nemali zabudnúť vložiť pri objednávaní do tovarového košíka aj zodpovedajúce príslušenstvo. Nevyhnutná je napríklad nábehová pätka, keď pracujete s miernym spádom.V prípade vašej požiadavky vám súčasne dodáme aj vhodné montážne súpravy. Máte ešte ďalšie otázky? Tak nás neváhajte kontaktovať.