Zabezpečenie tovaru

Objemný tovar, citlivý tovar alebo tovar podliehajúci skaze, veľké nádoby: neexistuje nič, čo by sa nedalo prepraviť. So správnymi produktmi na zabezpečenie tovaru a širokou ponukou príslušenstva na zabezpečenie nákladu v nákladných a osobných vozidlách môžete svoj tovar bez nežiadúcich incidentov poslať na cestu – a predovšetkým k svojim zákazníkom.

Zabezpečenie tovaru a zabezpečenie nákladu: aké sú rozdiely?Zabezpečenie tovaru sa označuje aj ako prepravné zabezpečenie alebo prepravné balenie. Ide o zoskupenie jednotlivých výrobkov do prepravovateľnej jednotky. Ich zoskupením zabezpečíte, aby sa tovar dal naložiť, ľahko prepraviť a dopraviť k zákazníkovi bez straty miesta. Okrem toho obalové alebo nakladacie jednotky chránia váš tovar pred poškodením.

Zabezpečenie nákladu na druhej strane fixuje palety a nádoby počas prepravy nákladným alebo osobným automobilom atď.Tu sú nevyhnutné napínacie prístroje a upínacie pásy, ako aj zabezpečenie na podlahe a ďalšie fixačné prvky.Na zabezpečenie úspešnej prepravy sú pre potraviny, farmaceutické výrobky a mnohé iné citlivé tovary nevyhnutné prvky tepelnej ochrany a chladenia. Na zabezpečenie toho, aby sa neprekročilo maximálne zaťaženie, či už na jednotlivých paletách alebo v nákladnom priestore, sa používajú aj váhy.Kto je zodpovedný za zabezpečenie tovaru a nákladu?Tak nakladač, ako aj vodič sú rovnako zodpovední za upevnenie tovaru a nákladu, ako aj za príslušenstvo na upevnenie nákladu. Ak dôjde k nehode alebo mimoriadnej udalosti, sú zodpovední obaja.Nakladač musí …  • … v prípade pochybností preukázať potrebnú kvalifikáciu na zabezpečenie tovaru, nakladanie a upevnenie nákladu,

  • pripraviť tovar na prepravu s optimálnym zabezpečením tovaru,

  • starostlivo zaistiť náklad podľa predpisov.


Vodič musí …  • … počas nakladania skontrolovať, či je tovar bezpečne zabalený na prepravu,

  • pred odjazdom skontrolovať a upraviť zabezpečenie nákladu,

  • kontrolovať upínacie pásy počas prestávok na trase atď., aby boli stále bezpečné.


V prípade pochybností sa v pravidlách cestnej premávky vysvetľuje, kedy sa náklad už považuje za (ne)bezpečný. Napríklad nemecké pravidlá cestnej premávky (StVO) uvádzajú, že zaistenie nákladu musí zabezpečiť, aby sa počas plného brzdenia alebo vyhýbacieho manévru nič nemohlo zošmyknúť, spadnúť, prevrátiť, presunúť alebo spôsobiť hluk (StVO. § 22 ods. 1). Obchodný zákonník a technický predpis VDI 2700 sú ešte presnejšie – najmä pre komerčnú dopravu.Radi vám vysvetlíme, ako tieto pravidlá splniť pomocou optimálnych produktov. Jednoducho nás kontaktujte.