Guľkové stoly

Umiestnite svoj dopravovaný tovar na guľkový stôl. Tu ho môžete skontrolovať, etiketovať, otáčať alebo presmerovať. Pracovné kroky, ktoré idú s guľkovými stolmi jednoducho rýchlejšie od ruky.

V kategórii Guľkové stoly Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Gura, Schulz Stanztechnik.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Delenie
Relevantné
Počet výrobkov: 21

Guľkové stoly – optimálna dopravná technika s prídavnou hodnotou flexibilityAk je potrebné kartóny, konštrukčné diely alebo expedované tovary v sklade alebo montážnej hale prepravovať z bodu A do bodu B, sú premyslené dopravné systémy rozhodujúcim bodom pre rýchlu a hladkú prepravu. A síce bez veľkého vynaloženia sily. Keď valčekové dráhy a spol. doplníte flexibilnými guľkovými stolmi z ponuky kaiserkraft, bude to fungovať prakticky v každom smere. Ukážeme vám, ako môžete pomocou šikovných guliek zdokonaliť váš výrobný proces.Kde v prevádzke má zmysel použiť guľkové stoly?Guľkový stôl je prídavným prvkom pre valčekové dráhy, dopravné pásy a ďalšie produkty z našej ponuky pre dopravnú techniku. Jeho úloha je jednoduchá a zároveň šikovná: Namiesto toho, aby dopravovaný tovar premiestňovali len jedným smerom, môžu vaši zamestnanci príslušný kus posúvať na jednotlivo uložených guľkách v jednej rovine v každom smere. Z toho profitujete vždy vtedy, keď ide nielen o prekonávanie trás, ale aj o opracovanie tovarov:  • Guľkové stoly uľahčujú etiketovanie ťažkých balíkov na expedíciu alebo uskladnenie.

  • Ťažké konštrukčné prvky môže zamestnanec optimálne vyrovnať pre nasledujúci krok opracovania – napríklad pred vstupom do stroja.

  • Guľkový stôl je perfektným medzikusom na odbočkách a križovatkách vo viacrozmerne zostavenom dopravnom systéme.

  • Pri použití ako individuálne pracovisko uľahčuje guľkový stôl montáž.


Investícia sa teda oplatí aj vtedy, keď sú otázky týkajúce sa prepravy vo vašej spoločnosti skôr druhoradé, pričom v centre pozornosti je montáž alebo opracovanie tovarov. Guľkové stoly sú teda nevyhnutnými prvkami pre optimálnu logistiku procesov:  • Skracujú časy potrebné na montáž a spracovanie.

  • Optimálne prispôsobia pracovisko potrebám zamestnancov – a nie naopak.

  • Pri integrovaní do systému pozostávajúceho z valčekových dráh a spol. znižujú čas potrebný na prepravu a súčasne minimalizujú priestorové požiadavky pre dopravný systém – keďže umožňujú prepravu aj poza roh.


Aké predpoklady platia pre tovary na guľkových stoloch?Pretože guľkové stoly stavajú rovnako ako naše valčekové alebo kladičkové dráhy na súhre mechaniky a fyziky, musia tovary vždy spĺňať určité predpoklady, aby sa na guľkovom stole pohybovali podľa možnosti s malým trením.Dôležitým predpokladom je spodok prepravovaného tovaru. Musí byť čistý, suchý, tvrdý a stabilný. Len vtedy sa optimálne využije bodová záťaž jednotlivo uložených guľôčok a prevedie na pohyb.Ak tovar tieto požiadavky nespĺňa, môžete si objednať u kaiserkraft stohovacie prepravky alebo prepravky s viditeľným obsahom, ktoré vytvoria túto základnú podmienku.Ako začlením guľkové stoly do mojej dopravnej logistiky?kaiserkraft vám ponúka guľkové stoly vo forme modulov, takže priestorové požiadavky a prispôsobenie vášho dopravného systému si môžete zostaviť individuálne. Principiálne ponúkame verzie na doplnenie ľahkých valčekových dráh a kladičkových dráh, ako aj vyhotovenia na prepravu ťažších tovarov v kombinácii s valčekovými dráhami.Podobne ako pri dráhach sú pritom rozhodujúcim kritériom váha a rozmery vašich prepravovaných tovarov. Hmotnosť najťažšieho tovaru je dôležitá pre požadovanú nosnosť jednotlivých guľôčok. Tento faktor vypočítate nasledovne:Hmotnosť najťažšieho prepravovaného tovaru : 3 = požadovaná nosnosť jednotlivých guľôčokPri dimenzovaní v rámci plánovania je najlepšie vychádzať z najmenšieho prepravovaného tovaru. Tu platí: Na každej pozícii sa spodok musí dotýkať súčasne minimálne troch radov guľôčok, aby bolo možné bodové zaťaženie previesť na plynulý pohyb.Pretože obidva faktory veľmi úzko súvisia, uľahčíme vám výber na každej strane produktov. Ak kliknete na určitý rozstup (teda určitú vzdialenosť guľôčok), náš algoritmus vám automaticky navrhne optimálne prispôsobenú hmotnosť. Túto môžete sami doladiť. Ak však kombinácia nie je možná, algoritmus sa vráti naspäť na optimálne nastavenie.Okrem toho môžete u kaiserkraft kedykoľvek objednať jednotlivé guľkové kladky, ak potrebuje stôl podrobiť údržbe alebo prispôsobiť špeciálnym povrchovým požiadavkám a pod. Túto flexibilitu môžete ešte zvýšiť, keď si u nás objednáte špeciálne vyhotovenia a segmenty guľkových kladiek mimo rozmerovej normy. Neváhajte nás kontaktovať.