037 – 65 23 633 

Zjemniť výber
(možný viacnásobný výber)

Cena s DPH

Cena s DPH ohraničiť

-
Cena bez DPH

Cena bez DPH ohraničiť

-
Druh štítkov
Materiál
Vlastnosť
 

Príkazové a zákazové značky

Bez príkazových a zákazových značiek by bol všedný pracovný deň nebezpečný nielen pre zamestnancov, ale aj pre inventár. Preto vám ponúkame bezpečnostné značky kruhového tvaru. Tieto kompletizujú náležité vybavenie podniku v súlade so smernicami platnými pre pracoviská.
Našli sme 71 artikel/-e/-ov
| | |
Príkazové označenie
používať ochranu hlavy, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať nádobu na odpadky, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
skontrolovať uzavretie, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
vydať akustický signál, OJ 10 ks
s DPH
35,88
bez DPH
29,90
Príkazové označenie
všeobecná zákazová značka, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať antistatickú obuv, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
používať ochranu dýchania, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
použiť záchytný pás, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochranu očí, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať chodník pre chodcov, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochranu nôh, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
dodržiavať návod na používanie, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochranu sluchu, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochranu tváre, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
umyť si ruky, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať madlo, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochranu rúk, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať prostriedok na ochranu pokožky, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
v prípade pádu ihneď opustiť vlečnú stopu, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
používať ľahkú ochranu dýchania, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať zadržiavací systém, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochranný kryt stolovej kotúčovej píly, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
používať ochranný odev, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať ochrannú zásteru, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
používať zváračskú masku, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Príkazové označenie
otvoriť bezpečnostný oblúk sedačkovej lanovky, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
zatvoriť bezpečnostný oblúk sedačkovej lanovky, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
nadvihnúť špičky lyží, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
použiť prechod, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
udržiavať uzamknuté, OJ 10 ks
s DPH
35,88
bez DPH
29,90
Príkazové označenie
pred otvorením vytiahnuť sieťový konektor, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
pred údržbou alebo opravou vypnúť, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Príkazové označenie
použiť výstražnú vestu, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
uchovávanie a skladovanie zakázané, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
všeobecná zákazová značka, OJ 10 ks
s DPH
35,88
bez DPH
29,90
Zákazová značka
v prípade požiaru nepoužívať výťah, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zakázaná obsluha s dlhými vlasmi, OJ 10 ks
s DPH
23,94
bez DPH
19,95
Zákazová značka
zákaz dotyku, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz vstupu nepovolaným osobám, OJ 10 ks
s DPH
35,88
bez DPH
29,90
Zákazová značka
zákaz vstupu na plochu, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz vstupu, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz nosenia zapnutých mobilných telefónov, OJ 10 ks
s DPH
od 35,88
bez DPH
od 29,90
Zákazová značka
zákaz požívania jedál a nápojov, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz ohňa, otvoreného svetla a fajčenia, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz fotografovania, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz pre prostriedky pozemnej dopravy, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz vstupu chodcov, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Zákazová značka
zákaz vstupu pre tehotné ženy, OJ 10 ks
s DPH
od 23,94
bez DPH
od 19,95
Rady pre nákup tovaru v kategórii Príkazové a zákazové značky
Našli sme 71 artikel/-e/-ov

Čo máme robiť a čo robiť nesmieme – príkazové a zákazové značkyAké nebezpečenstvá sa na ktorých miestach vo vašom podniku skrývajú? Aby ste to vy a všetci zamestnanci vo vašom podniku vždy vedeli – aj keď sa práve nezdržiavate v svojom obvyklom prostredí – používajú sa príkazové a zákazové značky. Označujú nebezpečné zóny a bezpečnostné riziká, a tým zabraňujú úrazom, ktoré sa môžu rýchlo stať v dôsledku neznalosti alebo neopatrnosti. Niet preto divu, že sú predpísané bezpečnostné štítky v ASR A1.3 – bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci – a podľa normy DIN EN ISO 7010 platnej v celej Európe.Prečo varujeme pomocou príkazových a zákazových značiek?Pretože každý rozumie tejto znakovej reči. Nezávisle od toho, či sa teraz zdržiavate v Nemecku, Španielsku alebo vo Francúzsku. Tieto jednoznačne zrozumiteľné štítky hovoria svojou vlastnou rečou. Práve pre podnik s prevádzkami na celom svete je to mimoriadne dôležitý fakt. Okrem protipožiarnych značiek a záchranných značiek sú teda nepostrádateľné aj výstražné značky, rovnako ako príkazové značky a zákazové značky.


Pri zavesení štítkov zohráva veľkú úlohu vzdialenosť od pracoviska, resp. rozpoznávacia vzdialenosť. Určité príkazové a zákazové upozornenia sa musia umiestniť v pevne stanovených odstupoch, aby boli vaše upozornenia okamžite viditeľné z každého miesta.Aký je rozdiel medzi príkazovými a zákazovými značkami?Zatiaľ čo príkazové značky ukazujú, ako sa máte chrániť v nebezpečnej situácii, zákazové značky zakazujú určité činnosti.Príklady príkazových značiek: používajte prilbu, noste antistatickú obuv, používajte ochranu očí, vyšlite akustický signál, používajte madloPríklady zákazových značiek: uchovávanie a skladovanie zakázané, zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz posúvania, zákaz fajčeniaZatiaľ čo príkazové značky sú bielo-modré, zákazové značky spoznáte podľa signálnej červenej farby. Oba druhy štítkov sú okrúhle.Ak máte ďalšie otázky k téme bezpečnostné označenie, kontaktujte nás.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov