Príkazové a zákazové značky

Bez príkazových a zákazových značiek by bol všedný pracovný deň nebezpečný nielen pre zamestnancov, ale aj pre inventár. Preto vám ponúkame bezpečnostné značky kruhového tvaru. Tieto kompletizujú náležité vybavenie podniku v súlade so smernicami platnými pre pracoviská.

Vaše filtre
Typ produktu
Druh štítkov
Materiál
Relevantné
Počet výrobkov: 72

Čo máme robiť a čo robiť nesmieme – príkazové a zákazové značkyAké nebezpečenstvá sa na ktorých miestach vo vašom podniku skrývajú? Aby ste to vy a všetci zamestnanci vo vašom podniku vždy vedeli – aj keď sa práve nezdržiavate v svojom obvyklom prostredí – používajú sa príkazové a zákazové značky. Označujú nebezpečné zóny a bezpečnostné riziká, a tým zabraňujú úrazom, ktoré sa môžu rýchlo stať v dôsledku neznalosti alebo neopatrnosti. Niet preto divu, že sú predpísané bezpečnostné štítky v ASR A1.3 – bezpečnostné označenie a označenie na ochranu zdravia pri práci – a podľa normy DIN EN ISO 7010 platnej v celej Európe.Prečo varujeme pomocou príkazových a zákazových značiek?Pretože každý rozumie tejto znakovej reči. Nezávisle od toho, či sa teraz zdržiavate v Nemecku, Španielsku alebo vo Francúzsku. Tieto jednoznačne zrozumiteľné štítky hovoria svojou vlastnou rečou. Práve pre podnik s prevádzkami na celom svete je to mimoriadne dôležitý fakt. Okrem protipožiarnych značiek a záchranných značiek sú teda nepostrádateľné aj výstražné značky, rovnako ako príkazové značky a zákazové značky.


Pri zavesení štítkov zohráva veľkú úlohu vzdialenosť od pracoviska, resp. rozpoznávacia vzdialenosť. Určité príkazové a zákazové upozornenia sa musia umiestniť v pevne stanovených odstupoch, aby boli vaše upozornenia okamžite viditeľné z každého miesta.Aký je rozdiel medzi príkazovými a zákazovými značkami?Zatiaľ čo príkazové značky ukazujú, ako sa máte chrániť v nebezpečnej situácii, zákazové značky zakazujú určité činnosti.Príklady príkazových značiek: používajte prilbu, noste antistatickú obuv, používajte ochranu očí, vyšlite akustický signál, používajte madloPríklady zákazových značiek: uchovávanie a skladovanie zakázané, zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz posúvania, zákaz fajčeniaZatiaľ čo príkazové značky sú bielo-modré, zákazové značky spoznáte podľa signálnej červenej farby. Oba druhy štítkov sú okrúhle.Ak máte ďalšie otázky k téme bezpečnostné označenie, kontaktujte nás.