Nasiakavé hadice, nasiakavé vankúše

Kompromisy v oblasti manažmentu únikov? To neodporúčame. Určite Vám však odporúčame používať nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše. Najmä ak sa rozhodnete pre udržateľné, recyklovateľné a biologicky rozložiteľné modely. Pre všetky modely však platí nasledovné: Pomocou nasiakavých hadíc a nasiakavých vankúšov dosiahnete rýchle a bezpečné zvládnutie úniku v krátkom čase. O všetkých výhodách a nevýhodách sa teraz dozviete v texte.

V kategórii Nasiakavé hadice, nasiakavé vankúše Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: PIG, Justrite.

Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 57

Nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše: úspešný prierez svetom absorpčných prostriedkovAbsorpčná tkanina, absorpčný granulát alebo by ste radšej uprednostnili zábranu na kvapalinu? A čo tak všetky tri absorpčné prostriedky na manažment únikov naraz? Niet divu, že nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše patria k základnému vybaveniu pre bezpečnú každodennú prevádzku.Čo sú to nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše?Nasiakavé hadice, resp.nasiakavé vankúše kombinujú vlastnosti zábran na kvapaliny, absorpčných granulátov a absorpčných tkanín pri manažmente únikov. Môžu sa používať preventívne alebo v núdzovom prípade a môžu: • spoľahlivo obmedziť šírenie nebezpečných médií,

 • absorbovať tekutiny a viazať ich v granuláte,

 • sa umiestniť ako nasiakavý vankúš pod netesnými ventilmi, výpustmi a kohútikmi,

 • sa použiť ako olejová zábrana na vodných plochách,

 • sa položiť okolo strojov, sudov alebo netesností ako bariéra proti úniku kvapalín,

 • sa ľahko a spoľahlivo zlikvidovať.


Zvláštnosť nasiakavých hadíc: Ich bariérový účinok zostáva zachovaný, aj keď sú úplne nasýtené. Ak sú olejovými zábranami, zachovávajú si schopnosť plávať aj v plne nasatom stave a súčasne vo vločkách s PP spoľahlivo zadržiavajú absorbované kvapaliny.Aké nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše existujú?Rovnako ako ostatné výrobky na manažment únikov a manipuláciu s nebezpečnými látkami, aj nasiakavé hadice a nasiakavé vankúše môžete okamžite rozpoznať podľa farebného kódovania a v prípade núdze alebo potreby vždy použiť správne vyhotovenie: • Nasiakavé hadice HazMat na žieravé, korozívne a agresívne kvapaliny v ružovej farbe

 • Univerzálne nasiakavé vankúše a hadice v šedej farbe

 • Olejové zábrany na použitie s benzínom, naftou atď. a na vodných plochách v modrej alebo bielej

 • Vyhotovenia na chemikálie na kyseliny, zásady, alkoholy a agresívne médiá v žltej farbe


V závislosti od posúdenia rizika v podniku sa vo väčšine spoločností najčastejšie vyžadujú univerzálne nasiakavé vankúše, tesne nasledované absorpčnými prostriedkami na úniky paliva a úniky z nádrží. Aj mimo predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú, by ste mali mať v havarijných súpravách pre prípad úniku minimálne univerzálne vyhotovenia.Aké sú výhody nasiakavých hadíc a nasiakavých vankúšov v porovnaní s inými absorpčnými prostriedkami? • Vysoká absorpčná a viazacia kapacita

 • Veľmi jednoduché a presné použitie

 • Čistá a bezpečná likvidácia

 • Multifunkčné – blokovanie, absorbovanie, zadržiavanie, varovanie

 • Nasiakavé vankúše vhodné aj na dlhodobé používanie

 • Môžu sa používať na miestach, ktoré sú inak ťažko prístupné


Aké sú nevýhody nasiakavých hadíc a nasiakavých vankúšov v porovnaní s inými absorpčnými prostriedkami? • Absorpčné granuláty sú účinnejšie na nerovných alebo poréznych podlahách

 • Musia byť k dispozícii vo vhodnej dĺžke a správne rozložené


Zistite u nás, ako používať nasiakavé hadice a vankúše na olej vo vašom podniku, a nechajte si poradiť, ako preventívne používať naše výrobky. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky. Jednoducho nás kontaktujte.