Bezpečnostné nádoby

Ako už aj názov napovie: bezpečnostné nádoby a prepravné nádoby umožňujú bezpečnú prepravu nebezpečných kvapalín a nebezpečného tovaru na verejných a na vnútropodnikových dopravných komunikáciách, ako aj bezpečné skladovanie, dávkovanie a likvidáciu zápalných a agresívnych médií a kyselín a lúhov.

V kategórii Bezpečnostné nádoby Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Justrite, FALCON, eurokraft pro, CEMO, PRESSOL, ZARGES.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
Relevantné
Počet výrobkov: 86

Bezpečnostné nádoby a prepravné nádoby: optimálne riešenie pre prevádzkovú bezpečnosťOd ľahko zápalných kvapalín až po agresívne čističe: nebezpečné látky sú dôležitou témou v každej prevádzke s laboratóriom, výrobnou linkou alebo dielňou. Zákonodarca vydal v tejto súvislosti mnoho predpisov na zaručenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti zamestnancov a bezproblémových výrobných procesov. Tieto predpisy sú vaším kompasom, pomocou ktorého nájdete vhodné bezpečnostné a prepravné nádoby v ponuke kaiserkraft. My vám tu poskytneme prehľad najdôležitejších aspektov pri výbere.Čo nariaďuje zákonodarca k používaniu bezpečnostných a prepravných nádob?Pri manipulácii s nebezpečnými látkami musíte dodržiavať mnohé smernice a zákony, ktoré sa uplatňujú vo vašom podniku v závislosti od typu podniku a výskytu jednotlivých látok a ktoré definujú potrebné bezpečnostné produkty.Dôležité sú okrem iných TRGS 510 „Skladovanie nebezpečných látok v mobilných kontajneroch'', ako aj TRGS 526 („Smernica pre laboratóriá'') a nariadenie o prevádzkovej bezpečnosti.TRGS 510 sa vzťahuje napríklad na používanie malých množstiev na pracovisku a predpisuje, že množstvá disponibilných nebezpečných látok sa musia obmedziť na príslušné denné požiadavky, resp. požiadavky smeny. Zásoby sa musia skladovať v príslušných bezpečnostných nádobách a musia sa vhodne a v súlade s predpismi označiť.Základná myšlienka všetkých smerníc je jasná: každá nebezpečná látka, ktorá by mohla mať akýmkoľvek spôsobom negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov, sa musí skladovať v bezpečnostných nádobách. Toto platí pre každý úsek logistiky – od príjmu tovaru cez skladovanie a dávkovanie až po likvidáciu.Pre každý z týchto úsekov existujú vlastné nádoby, zariadenia na skladovanie a doplňujúce bezpečnostné predpisy. Všeobecne však platia podobné požiadavky:


  • Materiál nádoby musí nutne zodpovedať druhu ohrozenia, ktoré predstavuje obsah. Okrem toho musí byť v každom prípade zabezpečená odolnosť proti médiu.

  • Existuje povinnosť označovania, za ktorej dodržiavanie zodpovedá sám podniku.

  • Príslušná veľkosť nádoby by mala zohľadňovať určité množstevné obmedzenie.

  • Manipulácia s nebezpečnými látkami podlieha pravidelnej kontrolnej a permanentnej dokumentačnej povinnosti.


Ako si vybrať bezpečnostné a prepravné nádoby?Bezpečnostné a prepravné nádoby v ponuke kaiserkraft sú vyhotovené na určité kvapaliny, resp. nebezpečné látky, ako aj na určité oblasti použitia. Pri výbere je preto potrebné zamerať sa najprv na oba tieto aspekty.Pri výbere materiálu vám odporúčame nahliadnuť do nášho zoznamu odolnosti bezpečnostných nádob. Tento vám poskytne prehľad. Účel použitia je druhým dôležitým bodom: Nádoba na likvidáciu nebezpečných látok má inú konštrukciu a iné vlastnosti ako umývacia nádoba a ponorná nádoba na čistenie malých súčiastok.Ak sú tieto body objasnené, môžete pokračovať na konkrétnej stránke produktu. Tu je najdôležitejšou vlastnosťou potrebný obsah. Pritom by ste mali presne zvážiť, aký veľký obsah je skutočne potrebný pri dávkovacej nádobe na každom pracovisku a pri pracovnom použití. Radšej nekalkulujte príliš veľkoryso, pretože obmedzenie množstva je dôležitým aspektom minimalizácie rizika.Následne je vždy vhodným krokom vyhľadať sortiment Označenie a nálepky s cieľom nákupu produktov, ktoré slúžia na dodržanie povinnosti označovania – ak ich už neobsahuje samotná bezpečnostná a prepravná nádoba.Bezpečnostné a prepravné nádoby od kaiserkraftKaždý jednotlivý produkt na manipuláciu s nebezpečnými látkami v ponuke kaiserkraft zodpovedá najvyšším bezpečnostným požiadavkám. Viac sa o tom dozviete na príslušnej stránke produktu. Prípadne nás môžete kontaktovať.V závislosti od účelu použitia a obsahu prinášajú nádoby dôležité prvky ako klapky proti šíreniu plameňov, dávkovacie zariadenia, možnosti prenášania alebo pretlakové ventily, ktoré chránia vašich zamestnancov a uľahčujú im prácu.Našu ponuku dopĺňa premyslené príslušenstvo, ktoré ešte viac zvyšuje túto bezpečnosť. Pozrite si napríklad náš sortiment čerpadiel špeciálne na ohrozujúce látky. Okrem toho ponúkame lieviky, záchytné vane a príslušenstvo na manipuláciu so sudmi. Alebo sa nás jednoducho opýtajte, ako ešte môžete zvýšiť bezpečnosť svojho manažmentu nebezpečných látok.