Siete na zabezpečenie nákladu

So sieťami na zabezpečenie nákladu budú vaše tovary počas prepravy bezpečne uložené. Či už sa musia zabezpečiť veľké palety alebo malé jednotlivé diely, tu nájdete všetko, čo potrebujete!

Sieť na zabezpečenie nákladu: tu sa nič nezošmykneČísla sú veľavravné: Ak by bola každá nakládka chránená bezpečnostnou sieťou alebo viazacou sieťou pred zošmyknutím, celosvetová ekonomika by ročne zabránila škodám v miliardovej výške. Začnite pri vašej podnikovej bilancii a znížte podiel škôd jednoduchým vložením siete na zabezpečenie nákladu.Na čo je potrebná bezpečnostná sieť?Podľa veľkosti ôk a siete je sieť na zabezpečenie nákladu vhodná pre prakticky všetky kusové tovary a palety, ktoré sa majú prepraviť po pevnine, po vode alebo vo vzduchu. Vďaka svojej vysokej flexibilite a odolnosti proti pretrhnutiu sa perfektne prispôsobia nákladu. Dopravné siete sa používajú takisto ako vertikálne oddeľovacie steny, ktoré zaisťujú náklad ku kabíne vodiča alebo k iným častiam.Veľkosť, hmotnosť a tvar nákladu pritom určujú výber siete – takisto ako aj dopravný prostriedok. V poľnohospodárskych podnikoch je veľmi rozšírená sieť na prívesy, zatiaľ čo dopravná sieť nachádza všeobecne najviac flexibilné využitie.Vezmite však na vedomie, že s rastúcou hmotnosťou nákladu a pri ostrohranných produktoch sa musí takisto zvyšovať odolnosť materiálu, a nezabudnite objednať príslušenstvo na upevnenie.Aké normy a predpisy spĺňa sieť na zabezpečenie nákladu?Povinnosť zaistenia každého nákladu pri preprave s rôznymi dopravnými prostriedkami je napríklad v Nemecku zakotvená v § 22 pravidiel cestnej premávky. Okrem toho sa musí dopravná sieť, resp. upevňovacia sieť vždy upevniť tak, aby sa náklad ani pri plnom zabrzdení alebo akomkoľvek prudkom pohybe „nešmýkal, neprevrátil, nepresúval sem a tam, nespadol alebo nevytváral hluk, ktorému je možné zabrániť''.Vodič vozidla má navyše podľa § 23 povinnosť, aby sa pred začiatkom jazdy ubezpečil, že dopravná sieť dokáže splniť tieto úlohy v každom prípade. Viazacie body pri zabezpečení nákladu a vhodnosť produktu sú zakotvené v ISO 27955 a 27956. Okrem toho je potrebné rešpektovať smernice VDI 2700 a nasl.Ďalšie otázky ohľadom našich produktov na zabezpečenie nákladu nám môžete položiť aj osobne.