Mazacie pištole, mazacie zariadenia

Na mazanie pohyblivých dielov, strojov alebo vozidiel používate nástroje, ako sú mazacie pištole a mazacie zariadenia, aby ste znížili opotrebovanie. Tu si môžete zaobstarať profesionálne pákové pištole a pištole na nárazové mazanie s ručným alebo automatickým ovládaním, ako aj s elektrickým ovládaním alebo ovládaním stlačeným vzduchom. Prečítajte si ďalšie informácie!

V kategórii Mazacie pištole, mazacie zariadenia Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: PRESSOL.

Vaše filtre
Značka
Typ produktu
Plniaci objem
Relevantné
Počet výrobkov: 16

Mazacie pištole a mazacie zariadenia pre profesionálovMazivá sú základom bezproblémovej prevádzky. Na jednej strane znižujú opotrebenie a na druhej strane zabezpečujú dlhšiu životnosť. Keď totiž stroje pracujú na plné obrátky, potrebujú pravidelný prísun mazív. Najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako to dosiahnuť, sú mazacie pištole a mazacie zariadenia.Ako funguje mazacia pištoľ?Sú čistou (a bezpečnou) alternatívou ručného premazávania ložísk, konštrukčných dielov strojov, reťazí atď. Fungujú na princípe tlakového piestu, ktorý umiestňuje mazivo priamo na požadované miesto prostredníctvom vsuvky. Dlhé hadice a nadstavce zabezpečujú, že mazacia pištoľ sa ľahko dostane aj do hlbších častí stroja.Jednoručná mazacia pištoľ je obľúbená, pretože je praktická, čistá a ľahko sa plní. Možno s ňou však vytvoriť menší tlak ako s obojručnou ručnou pákovou mazacou pištoľou alebo pneumatickou mazacou pištoľou (mazacie zariadenie) alebo dokonca s akumulátorovými mazacími pištoľami.Ako si vybrať?Čím je mazacie zariadenie menšie a príručnejšie, tým dlhšie trvá mazanie. Preto by ste sa mali zamerať aj na zvyšovanie výkonnostných hodnôt, pretože potreba premazávania strojov a zariadení vo vašej spoločnosti sa zvyšuje. Čím elektrickejšia je pištoľ, tým rýchlejšie a presnejšie môžete opravovať svoje stroje a nástroje. Dôležité faktory pre výber sú:  • Prevádzka s voľným mazivom a/alebo kartušou s mazivom

  • Dodávací tlak a dodávaný objem

  • Prevádzka a ovládateľnosť na ťažko prístupných miestach

  • Dodávané príslušenstvo od plniacej vsuvky po pancierovanú hadicu


Prečo sú mazacie pištole súčasťou manipulácie s nebezpečnými látkami?Čisté premazanie? To neznie obzvlášť nebezpečne. Napriek tomu sú mazacie pištole súčasťou vašej prevádzkovej koncepcie na manipuláciu s nebezpečnými látkami.  • Aby sa pri manipulácii s mazacím tukom zabránilo kontaktu s pokožkou alebo očami; dôrazne sa odporúčajú ochranné rukavice a hydratačné krémy.

  • Na skladovanie sú potrebné skrine na nebezpečné látky, ktoré oddelia mazací tuk od iných horľavých alebo výbušných látok a ktoré majú príslušné bezpečnostné zariadenia.

  • Na plnenie by sa mali používať pomocné nástroje, ako sú plničky maziva a absorpčné tkaniny.


Mazacie pištole sa musia pravidelne kontrolovať z hľadiska prevádzkyschopnosti a stability.Je samozrejmé, že by ste mali svojich zamestnancov zaškoliť v zaobchádzaní s mazivami a mazacími pištoľami a pravidelne vykonávať hodnotenie rizík. Len ak dokážete presne zhodnotiť svoje schopnosti a požiadavky, bude prevádzka prebiehať skutočne hladko.Ešte viac informácií o bezpečnom skladovaní potrebných médií nájdete v našich informáciách o skladovaní v súlade s predpismi. Všetko ostatné vám môžeme prezradiť aj osobne – jednoducho nás kontaktujte.