Zimná údržba

Každý rok aktuálna téma: zimná údržba. A čo zimná údržba každý rok znovu vyžaduje? Dobrú organizáciu – vo forme posypového materiálu, posypových vozíkov a nádob na posypový materiál. A môžeme začať s odpratávaním. A keby skutočne udrela tuhá zima, tiež žiadny problém, v našom programe máme aj veľkoobjemové posypové vozíky.

V kategórii Zimná údržba Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: CEMO, EUROKRAFTpro, EUROKRAFTbasic, FLORA, PRESSOL.

Značka
Typ produktu
Trvalá udržateľnosť
  • Nie udržateľné (87)
  • Trvalo udržateľný (3)
Relevantné
Počet výrobkov: 90

Zimná údržba, posypové vozíky a posypový materiál: Ste pripravení na klzkú sezónu?Aj keď zima v niektorých častiach republiky bola v posledných rokoch skôr milostivá, sneh, ľad a nebezpečenstvo pošmyknutia prichádzajú väčšinou rýchlejšie, ako by sme očakávali na základe predpovede počasia. Ako podnik ste povinní zabezpečiť zimnú údržbu, ktorá neponechá nepovšimnuté žiadne otázky bezpečnosti. Dobre je na tom ten, kto sa zásobil posypovými vozíkmi, nádobami na posypový materiál a posypovým materiálom. Viac informácií nájdete tu:
Za ktoré oblasti je zimná údržba v podniku zodpovedná?Vlastné priestory podniku ako vonkajšie zariadenia nie sú jedinými miestami nasadenia zimnej údržby. Patria k nim aj príjazdy a verejné cesty a jazdné dráhy v bezprostrednej blízkosti vášho podniku. Síce takzvaná povinnosť udržiavania bezpečnosti v doprave principiálne prináleží obci, obec ju však môže preniesť na vlastníka pozemku pri komunikácii.Preto je vždy dobrým nápadom, keď sa pred príchodom prvých snehových vločiek informujete, pokiaľ siaha vaša oblasť zodpovednosti. Pretože tu hrozia v sporných prípadoch vysoké nároky na náhradu škody zo strany poškodených, ktorí – teda aspoň z vášho pohľadu – boli ešte veľmi ďaleko od vlastného areálu podniku. Zabezpečte sa teraz vopred – s posypovými vozíkmi, nádobami na posypový materiál a s vhodným posypovým materiálom!
Aké predpisy platia pre podniky z hľadiska zimnej údržby?Bezpečnosť v podniku je v mnohých bodoch zákonne presne definovaná. Čo sa týka zimnej údržby, takto to neplatí. Tu neexistuje žiadne jednotné znenie zákona. Na základe početných súdnych rozsudkov sa však etabloval určitý štandard, ktorý by ste mali dodržiavať. Okrem toho je zimná údržba bezprostredne v areáli podniku súčasťou Technických pravidiel pre pracoviská, v bode Dopravné cesty.V zásade tieto predpisy a rozsudky určujú, že vy ako podnikateľ ste povinný urobiť všetko pre to, aby ste nebezpečenstvo úrazu minimalizovali:  • Odpratávanie snehu a zabezpečovanie posypu sa neobmedzuje na čas medzi 7. a 20. hodinou (ako je tomu v súkromnej oblasti), ale je definované podnikovými danosťami. Hodinu predtým, ako prídu prví návštevníci/zásobovatelia/zákazníci/zamestnanci, musí byť sneh odprataný a plochy posypané.

  • Toto platí pre všetky dopravné cesty, po ktorých sa jazdí, chodí a sú používané v tomto zmysle.

  • Máte právo vynechať jednotlivé časti, pokiaľ poskytnete podľa možnosti bezpečnú (a rozumnú) alternatívu.

  • Kompetencie týkajúce sa zimnej údržby si vyjasnite vopred!

  • Rozmiestnite nádoby na posypový materiál a pomôcky na posyp na dosah ruky a pripravené na použitie na viacerých miestach v areáli.

  • Vaša bezpečnostná povinnosť nekončí pri vstupnom priestore. Aj tu musíte minimalizovať nebezpečenstvo úrazu, napríklad umiestnením rohožiek na zachytávanie nečistôt.


Pri zimnej údržbe sa obzvlášť osvedčili nádoby na posypový materiál z plastu zosilnené sklenými vláknami (sklolaminát). Zostavili sme k tomu vlastného nákupného poradcu. Naše posypové vozíky vám uľahčia prácu na rozsiahlych vonkajších plochách. Samozrejme, u nás dostanete aj vhodný posypový materiál pre vašu zimnú údržbu!
Na ktoré faktory pre väčšiu bezpečnosť v zime by som mal ešte prihliadať?Zima znamená zvýšené riziko úrazov nielen kvôli snehu a ľadu. Už aj kombinácia opadaného lístia a dažďa môže spôsobiť nebezpečenstvo pošmyknutia. Lístie by ste preto mali prezieravo odpratať rovnako ako bielu nádheru.Okrem toho je dôležité, aby doprava v areáli a v blízkosti areálu bola riadená čo najbezpečnejšie. Na neprehľadných miestach vám môžu byť dobrou pomôckou napríklad zrkadlá vhodné do zimného prostredia.Okrem toho je sneh a ľad nebezpečný nielen na zemi. Snehové nánosy odstráňte aj z prístreškov a postarajte sa, aby ani lavičky na sedenie a stoly nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo úrazu.Zimná sezóna môže byť naskrze výzvou pre dôkladné zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti. Radi vám pri riešení tejto úlohy pomôžeme – našimi telefonickými radami a s našou rozsiahlou ponukou produktov. Objavte teraz naše posypové vozíky, nádoby na posypový materiál a posypové materiály!