Skladovanie nebezpečných látok

Nebezpečné látky sa používajú v mnohých priemyselných podnikoch, ich použitie presahuje jednotlivé odvetvia. To je dostatočný dôvod na to, aby sme Vám tu ponúkli dokonalé produkty na skladovanie nebezpečných látok, ktoré nie sú určené len pre konkrétne odvetvia a ktoré zodpovedajú všetkým zákonným požiadavkám a spájajú bezpečnosť s praktickým využitím a jednoduchosťou používania.

Skladovanie nebezpečných látok v interiéri a exteriéri„Opatrnosti nikdy nie je dosť'', aspoň tak sa to hovorí. Pritom existujú látky, ktoré dokážu spôsobiť závažnejšie škody ako črepiny, ak pri skladovaní dôjde k nejakej nehode. S našimi produktmi na skladovanie nebezpečných látok budete v každom prípade v bezpečí. Či už ide o plynové fľaše alebo chemikálie, malé nádoby, sudy alebo cisternové kontajnery – my máme pre vás správne možnosti na ich uschovanie.Kedy sa pri skladovaní vyžaduje mimoriadna opatrnosťZákonodarca hovorí o nebezpečných látkach, ak sú prítomné jedna alebo viaceré nasledujúce vlastnosti: ľahko zápalné, horľavé, jedovaté, dráždivé alebo leptavé, výbušné a/alebo nebezpečné pre životné prostredie. Takéto látky alebo zmesi predstavujú pri vytečení, presne povedané v prípade netesnosti, vážne nebezpečenstvo pre vašich zamestnancov a životné prostredie. Preto platí: na skladovanie nebezpečných látok potrebujete nádoby a ochranné zariadenia, ktoré sú určené explicitne pre konkrétnu nebezpečnú látku; špeciálne produkty na skladovanie nebezpečných látok, resp. záchytné systémy, skrine na nebezpečné látky a kontajnery na nebezpečné látky… V internetovom obchode kaiserkraft rýchlo nájdete správny produkt.Podľa čoho zistíte, pre akú nebezpečnú látku je produkt určenýNajlepšie pomocou symbolov nebezpečných látok. Tieto nájdete nielen na obaloch nebezpečných látok, ale aj pri našich produktoch na skladovanie nebezpečných látok. Takto budete ihneď vedieť, čo spolu patrí. A takisto schválenie našich produktov spoznáte pomocou zobrazeného kontrolného certifikátu hneď na prvý pohľad. Máte ešte nejaké otázky? Mnoho odpovedí obsahuje náš nákupný poradca „Informácie k predpisovému skladovaniu nebezpečných látok''.Ktoré produkty zohrávajú centrálnu úlohu pri skladovaní nebezpečných látokSkladovanie nebezpečných látok nie je možné bez záchytných vaní. Tie sú predpísané vždy, ak skladujete nádoby s kvapalinami ohrozujúcimi vodné zdroje alebo horľavými kvapalinami. Zabraňujú, aby sa nedopatrením vytečený obsah dostal na zem alebo do spodných vôd. Dôležité je rozlišovať medzi dvoma materiálmi:


  • Oceľ: vhodná na kvapaliny ohrozujúce vodné zdroje a horľavé kvapaliny

  • Plast: na agresívne a vodu ohrozujúce kvapaliny


Naše stanice, regály na nebezpečné látky a kontajnery sú už vybavené zodpovedajúcou záchytnou vaňou. V ostatných prípadoch si záchytné vane môžete u nás zaobstarať aj jednotlivo – samozrejme v rôznych variantoch a veľkostiach.Potom je tu ešte otázka, kde chcete skladovať vaše nebezpečné látky. Mnohé podniky sa rozhodnú uschovať nebezpečné látky v bezpečnej vzdialenosti vo vonkajších priestoroch. Pre tento prípad nájdete u kaiserkraft stanice na nebezpečné látky a kontajnery v rôznych veľkostiach: stanice na sudy a malé nádoby na malé a stredne veľké množstvá, regálové kontajnery na nebezpečné látky s viacerými skladovacími úrovňami na veľké množstvá a skrine a kontajnery na plynové fľaše v rôznych veľkostiach. Kontajnery izolované proti chladu sú ideálne na celoročné skladovanie nebezpečných látok citlivých na teploty. Čerpadlá a príslušenstvo na manipuláciu so sudmi uľahčujú manipuláciu s nebezpečnými látkami.Do interiéru sú vhodné bezpečnostné nádoby a individuálne rozšíriteľné regály na nebezpečné látky z pozinkovaného oceľového plechu. Alebo sa rozhodnete pre jednu z našich skríň na nebezpečné látky.Koho sa môžete opýtať, ak ste si nie istíNajlepšie nás. Naši experti na skladovanie nebezpečných látok vám pomôžu pri výbere správnych možností uschovania. A ak v našom internetovom obchode nenájdete to, čo by úplne zodpovedalo vašim požiadavkám, radi pre vás realizujeme individuálne riešenia podľa individuálnych požiadaviek.