Späť
Produktový poradca Kancelária

Takto nájdete správnu skartovačku

Rezaný materiál, rezací výkon, trieda ochrany, bezpečnostný stupeň, záchytný objem… ak stojíte pred úlohou nájsť správnu skartovačku, tak sa môžete z dôvodu veľkej ponuky a rôznych funkcií a vlastností celkom ľahko zapotiť. Veď napokon, nie je spis ako spis a ochrana údajov je najvyššou prioritou väčšiny podnikov, a to nielen od zavedenia nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Ale našťastie máte nás! Máme pre Vás riešenie, ktoré Vám pomôže pri riešení tejto úlohy zachovať si chladnú hlavu. Toto riešenie sa skladá na jednej strane z našich otázok a odpovedí k realizácii nariadenia GDPR, v ktorých nájdete niekoľko tipov a základných informácií. A na druhej strane z tohto nákupného poradcu, ktorý Vám objasní tri najdôležitejšie kritériá – a ešte niektoré navyše – pri výbere skartovačky: 1) Pracovné prostredie, 2) Triedy ochrany a bezpečnostné stupne a 3) Výkon. Tak poďme na to!

1. V akom pracovnom prostredí sa používa Vaša skartovačka?

Začnime najprv s niečím úplne jednoduchým: záchytným objemom. Záchytný objem určuje, koľko papierových pásikov a častíc dokáže Vaša skartovačka zachytiť, kým ju budete musieť vyprázdniť. Čiže čím viac osôb bude Vašu novú skartovačku používať, tým vyššia musí byť jej záchytná kapacita – ak teda nechcete pravidelne počúvať nadávky svojich kolegov, že skartovačka je už zasa plná. Pripájame Vám krátky prehľad, ktorý sme zostavili pre najbežnejšie situácie.

Kancelária

 • Pre 1 – 3 osoby
 • Záchytný objem do 25 litrov
 • Používanie priamo na pracovisku, pre malé kancelárie alebo na súkromné používanie
 • Príležitostné používanie

Oddelenie

 • Pre 4 – 8 osôb
 • Záchytný objem do 85 litrov
 • Pravidelné používanie

Veľkopriestorová kancelária

 • Pre 9 a viac osôb
 • Záchytný objem od 86 litrov
 • Pre veľkopriestorové kancelárie alebo celé poschodie
 • Nepretržité používanie

Priemysel

 • Záchytný objem od 290 l
 • Aj na skartovanie digitálnych nosičov
 • Na nepretržité používanie

2. Nakoľko dôverné sú dokumenty určené na skartovanie?

Triedy ochrany a bezpečnostné stupne, to znie na prvý pohľad trocha komplikovane. Ale žiadne obavy: v skutočnosti je to veľmi jednoduché. A síce preto, že ide skutočne len o dôvernosť dokumentov, ktoré chcete skartovať. Alebo to povieme ešte jednoduchšie, ide o nasledujúce: na nedôležité podklady postačuje jednoduchý základný model, zatiaľ čo na najnovšie prísne tajné čísla obratov v podkladoch predstavenstva sa vyžaduje profesionálne vyhotovenie…

2.1 Triedy ochrany

Trieda ochrany 1: bežná potreba ochrany pre interné dáta
Pre informácie, ktoré sú určené a prístupné pre väčšie skupiny. Neoprávnené odhalenie by malo negatívne dopady na organizáciu len v obmedzenej miere. Zabezpečená musí byť ochrana osobných údajov. Príklady: korešpondencia netýkajúca sa know-how, katalógy, hromadná korešpondencia, poznámky…

Trieda ochrany 2: vysoká potreba ochrany pre dôverné dáta
Pre informácie, ktoré sa obmedzujú na úzky okruh osôb. Neoprávnené odhalenie by malo závažné dopady na organizáciu a mohlo by byť v rozpore so zmluvnými povinnosťami alebo zákonmi. Ochrana osobných údajov musí spĺňať vysoké požiadavky. Príklady: korešpondencia týkajúca sa know-how, ako sú ponuky, dopyty, upomienky, vyhlášky, osobné údaje…

Trieda ochrany 3: veľmi vysoká potreba ochrany pre obzvlášť dôverné a tajné údaje
Pre informácie, ktoré sa obmedzujú na úzky, menovite známy okruh osôb, ktoré majú oprávnenie na prístup k týmto informáciám. Neoprávnené odhalenie by mohlo mať závažný existenčný dopad na organizáciu a išlo by o porušenie služobného tajomstva, zmlúv a zákonov. Ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená bez obmedzení. Príklad: podklady vedenia spoločnosti, dokumenty výskumu a vývoja, finančné údaje, údaje z uzávierky…

2.2 Bezpečnostné stupne

Bezpečnostné stupne pri skartovačkách závisia hlavne od rôznych typov rezania. Pritom platí: čím je šírka pásikov tenšia, resp. čím je veľkosť častíc menšia, tým vyšší je bezpečnostný stupeň.

Rezanie na pásiky

 • Skartuje Vaše podklady na jednoduché pásiky.
 • Používa sa hlavne pri základných zariadeniach.
 • Maximálne dosiahnutý bezpečnostný stupeň: 2.

Krížové rezanie

 • Spĺňa spravidla bezpečnostný stupeň 3.
 • Vhodné na skartovanie citlivých údajov.

Rezanie na častice

 • Spĺňa bezpečnostný stupeň 4 a vyšší (typ rezu: mikro-častice).
 • S veľkým odstupom najlepšia voľba, ak chcete natrvalo skartovať citlivé údaje.

Bezpečnostný stupeň P-1

 • Všeobecné údaje
 • Reprodukcia možná s malou námahou
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Bezpečnostný stupeň P-2

 • Interné údaje
 • Reprodukcia možná s osobitnou námahou
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Bezpečnostný stupeň P-3

 • Citlivé údaje
 • Reprodukcia možná so značnou námahou
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Bezpečnostný stupeň P-4

 • Mimoriadne citlivé údaje
 • Reprodukcia možná s mimoriadne veľkou námahou
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Bezpečnostný stupeň P-5

 • Utajené údaje
 • Reprodukcia možná so spornými metódami
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Bezpečnostný stupeň P-6

 • Tajné vysoko bezpečné údaje
 • Reprodukcia technicky nemožná
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Bezpečnostný stupeň P-7

 • Prísne tajné vysoko bezpečné údaje
 • Reprodukcia vylúčená
Bezpečnostné stupne skartovačiek wt$

Dôležité upozornenia

Ak sa vyskytujú údaje na skartovanie s rôznymi bezpečnostnými stupňami, odporúča sa pri skartovaní separovanie na rôzne bezpečnostné stupne. Ak to nie je možné, musí sa zásadne a jednotne vykonať skartovanie podľa vyššieho bezpečnostného stupňa, aby sa minimalizovalo riziko nedostatočného skartovania. Alebo jednoducho formulované: V prípade pochybností zvoľte vyššiu triedu ochrany a vyšší bezpečnostný stupeň!

Len skartovačky s rezaním na častice a bezpečnostným stupňom 4 alebo vyšším spĺňajú kritériá GDPR pre skartovanie osobných údajov. Ďalšie informácie získate v našich otázkach a odpovediach k vykonávaniu GDPR.

2.3 Priradenie bezpečnostných stupňov k triedam ochrany

Tri triedy ochrany sa dajú priradiť k bezpečnostným stupňom pomocou nasledujúcej tabuľky:

 • Trieda ochrany 1: bezpečnostný stupeň 1 (*), 2, 3, 4 (**), 5 (**), 6 (**), 7 (**)
 • Trieda ochrany 2: bezpečnostný stupeň 3, 4, 5, 6 (**), 7 (**)
 • Trieda ochrany 3: bezpečnostný stupeň 4, 5, 6, 7

(*) Pri osobných údajoch sa táto kombinácia nedá použiť.

(**) Vyšší bezpečnostný stupeň lepšie pokrýva túto triedu ochrany.

3. Aká výkonná má byť Vaša skartovačka?

A ešte niečo jednoduché na záver: okrem záchytného objemu a veľkosti rezaných častíc sa dajú skartovačky rozdeliť aj podľa toho, koľko hárkov dokážu skartovať naraz. Údaje sa pritom vždy vzťahujú na papiere vo formáte DIN A4 80 g/m². V sortimente máme rôzne modely, ktoré dokážu skartovať od štyroch až do 60 a viac hárkov naraz. Preto si premyslite, koľko podkladov na skartovanie priemerne máte – a koľko času chcete počas pracovného dňa stráviť skartovaním…

A výsledok z 3, 2, 1? Náš vyhľadávač produktov!

Tak to by sme mali, a keďže už teraz viete všetko o najdôležitejších kritériách, ktoré musíte pri výbere skartovačky zohľadniť, tak je ďalší krok neporovnateľne najjednoduchší: kliknite jednoducho na náš vyhľadávač produktov, odpovedzte na tri krátke otázky k doterajším tematickým okruhom – a hotovo. Náš široký sortiment skartovačiek sme vopred roztriedili tak, že získate návrhy vhodných modelov ku všetkým možným kombináciám odpovedí. Komfortnejšie to už nejde – zaručene!

Ďalšie funkcie a kritériá výberu

Klasifikácie materiálov a druhy dátových nosičov

To, že chcete pomocou skartovačiek skartovať papier, je jasné. Okrem toho sú však aj iné materiály, ktorých zoznam Vám ponúkame v ďalšom texte. Každá trieda materiálu pritom obsahuje skratku, ktorá je predradená príslušnému bezpečnostnému stupňu – teda napr. P4 alebo O3. Pomocou tejto kombinácie môžete pri výbere ihneď zistiť, na aký účel použitia je príslušný model vhodný.

 • P Papierové produkty
 • F Informácie v zmenšenom formáte, ako filmy, microfich atď.
 • O Optické dátové nosiče, ako sú CD, DVD a Blu-ray atď.
 • T Magnetické dátové nosiče, ako sú diskety, preukazy, magnetické pásky a kazety atď.
 • H Pevné disky s magnetickými dátovými nosičmi, laptopy a externé pevné disky
 • E Elektronické dátové nosiče ako USB kľúče, disketové jednotky a mobilné telefóny

Tip: Použite v našom sortimente skartovačiek kritéria filtrovania na ľavej strane a obmedzte výber pomocou filtra „rezaný materiál“ napr. na hodnoty „kreditné karty“ alebo „CD/DVD“.

Funkcia Autofeed

Niektoré z našich skartovačiek sú skutoční „žrúti“. Skartujú papier aj v stohoch a to celé bez toho, aby ste pre to museli čokoľvek urobiť. Okrem stlačenia tlačidla. Jednoducho vložíte všetok materiál určený na skartovanie do skartovačky, potvrdíte tlačidlom Štart… a hotovo. Zariadenie postupne automaticky vťahuje všetky stohy papiera, skartuje ich – a dožičí Vám čas, ktorý môžete využiť na zmysluplnejšie činnosti.

Doplnkové funkcie ako rozpoznanie papiera alebo ochrana proti prehriatiu

Niektoré skartovačky majú špeciálne doplnkové funkcie, vďaka ktorým je používanie ešte komfortnejšie. K tomu patrí napr. externá automatická olejnička, ktorá udržiava rezacie valce počas skartovania obratné, čím zabezpečí stabilne vysoký rezací výkon, alebo rezací mechanizmus OMDD, ktorý dokáže veľmi jednoducho skartovať média ako CD/DVD, zákaznícke a kreditné karty, ako aj diskety, na najmenšie častice (2 x 2 mm). Oplatí sa aj automatická poistka proti prehriatiu, predovšetkým vtedy, ak Vašu skartovačku používate veľmi často – v konečnom dôsledku prevažná väčšina modelov nie je vhodná na nepretržité používanie. Vysokokvalitné zariadenia s touto doplnkovou funkciou Vám preto spravidla signalizujú, koľko dokumentov môžete ešte skartovať, resp. ako dlho ešte musíte čakať, kým bude skartovačka znova dostatočne „vychladená“, aby mohla ďalej pracovať.

Veľmi praktické je aj rozpoznávanie kovov – ak ste napríklad prehliadli zošívacie svorky, Vaše zariadenie Vám to ihneď pripomenie a dočasne zastaví prevádzku. A síce dovtedy, kým neodstránite kovový diel.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 50
Naše top kategórie z tohto poradcu