Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Ušľachtilá oceľ - materiál, ktorý ponúka veľa výhod

Definícia, prehľad vlastností a výhod tohto materiálu.

Definícia pojmov

Už dávno pred prelomom storočí sa zistilo, že pridaním niklu a chrómu sa dá zlepšiť odolnosť ocele voči korózii. Jednotlivé druhy ocele, obohatené týmito prvkami, však nechávali ešte veľa požiadaviek otvorených. K rozhodujúcemu prelomu došlo v roku 1912 v Nemecku. Kombináciou niklu a chrómu v spojení s presne dávkovanou tepelnou úpravou sa po prvýkrát dosiahlo optimum odolnosti voči korózii a zároveň dobré mechanické vlastnosti.

Ušľachtilá oceľ - surovina, ktorá ponúka veľa výhod wt$

Označenia V2A a V4A - V ako skratka pre nemecké slovo Versuch (pokus) a A ako skratka pre austenit sa aj dnes používajú ako synonymá pre ušľachtilú oceľ. Obaja najväčší nemeckí výrobcovia zaviedli pre svoje výrobky tejto skupiny ako trhové označenia názvy Nirosta a Remaind. Medzinárodne bežným je označenie 18/10 alebo18/8, ktorým sa označuje najbežnejší pomer zliatiny chrómu a niklu a nehrdzavejúcej ocele. Keď však medzi odborníkmi ide o čo najpresnejšie rozlíšenie nehrdzavejúcich ocelí, potom sa používajú štandardizované materiálové čísla podľa normy DIN, napr. 1.4301.

Materiálové vlastnosti a výhody

Ušľachtilá oceľ 1.4301 je austenitická, voči kyselinám odolná chróm-niklová 18/10 oceľ, ktorá vykazuje kvôli svojmu nízkemu obsahu uhlíka veľmi dobrú odolnosť voči korózii. Schválená je pre tepelné zaťaženie do 300 stupňov Celzia. Pri vyšších pracovných teplotách by sa mala používať oceľ s materiálovým číslom 1.4541, stabilizovaná titánom. Táto oceľ je odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, potravinovým kyselinám, ako aj slabým organickým a anorganickým kyselinám a má veľmi mnohostranné možnosti použitia ako napr. v potravinárskom priemysle, pri výrobe nápojov, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri výrobe chemických prístrojov a v zdravotníckej technike.

Výhody nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele na jeden pohľad:

  • Odolná voči korózii
  • Odolná voči teplotám
  • Vodivá
  • Zvárateľná
  • Hygienická
  • Nenáročná na údržbu
  • S dlhou životnosťou
Ušľachtilá oceľ - surovina, ktorá ponúka veľa výhod wt$

Nehrdzavejúca?

Za svoju odolnosť voči korózii vďačí nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ jednoduchej chemickej reakcii: V dôsledku obsahu chrómu v oceli v spojení s kyslíkom zo vzduchu alebo aj vody sa na povrchu vytvára tenučká pasívna vrstva. Táto vrstva odpudzuje všetky agresívne substancie. A keď sa v dôsledku vonkajších vplyvov poškodí, vytvorí sa počas zlomkov sekúnd z matrice ocele nová. Odolnosť voči korózii je ovplyvňovaná predovšetkým podielom chrómu. Zvýšenie sa dá dosiahnuť niklom a molybdénom, ale aj inými legovacími prísadami. Dnes tak existuje množstvo druhov nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele, ktoré sú vo veľmi špecifických variantoch zliatin prispôsobené na mieru pre špeciálne aplikácie.

Ušľachtilá oceľ - surovina, ktorá ponúka veľa výhod wt$

Okrem toho je odolnosť voči korózii závislá od povrchu, tzn. čím hladší a homogénnejší je povrch, tým lepšia bude odolnosť voči korózii. Predovšetkým v dôsledku vtrúsenín a usadenín, napr. vtlačených čiastočiek hrdze a prachu zo spracovania sa môže vytvárať lokálna korózia, ktorá sa rýchlo rozširuje.

Pri ušľachtilej oceli sa vyskytujú nasledovné druhy korózie:

a) Medzikryštalická korózia
Táto medzikryštalická korózia vzniká, keď sa na hranici zŕn vylúčia karbidy chrómu v kritickej forme. V dôsledku toho dochádza v okolí k chudobneniu chrómu a tým sa stráca pasivujúci účinok. Materiály 1.4541, 1.4571 a 1.4435 sa dajú označiť ako odolné voči medzikryštalickej korózii.

b) Jamková korózia
Pri jamkovej korózii dochádza k prelomeniu pasívnej vrstvy len na špeciálnych bodoch. V dôsledku toho vznikajú na povrchu jamky alebo diery. Jamková korózia vzniká v podstate pôsobením iónov halogénových prvkov, predovšetkým iónov chrómu. Jamková korózia sa v zosilnenej miere môže vyskytovať predovšetkým v oblasti vôd a odpadových vôd, pretože tu máme často dočinenia s iónmi chlóru a chloridov.

c) Kontaktná korózia
Kontaktná korózia je veľmi často sa vyskytujúcou formou, ktorá vzniká, keď prichádzajú za prítomnosti elektrolytu do kontaktu kovové materiály s rôznym potenciálom. Neušľachtilý kov bude narušený elektrolytom a prejde do roztoku. Intenzita korózie závisí od veľkosti prúdu pretekajúceho v tomto galvanickom prvku. S kontaktnou koróziou sa stretávame veľmi často. Ako najznámejší príklad je možné vyzdvihnúť spojenie oceľových prírub a prírub z ušľachtilej ocele. Kontaktná korózia je známa aj pri skrutkovaní liatinových prírub skrutkami z ušľachtilej ocele.

d) Štrbinová korózia
K štrbinovej korózii dochádza, keď sa poškodí pasívna vrstva ušľachtilej ocele napr. v dôsledku prítomnosti agresívnych médií a neprítomnosti kyslíka. Štrbinová korózia sa z tohto dôvodu objavuje v úzkych štrbinách a malých dutinách, napr. pod tesneniami alebo pod hlavičkami skrutiek. Jeden príklad, ktorý sa tu musí uviesť, je plynový kryt vo vyhnívacích vežiach, kde je na vnútornej strane prítomné jednak agresívne médium vo forme kalového plynu a jednak úplne chýba kyslík. Tu je potrebné zamerať špeciálnu pozornosť na štrbinovú koróziu.

Čistenie a ošetrovanie
Na odstraňovanie odtlačkov prstov stačí spravidla roztok saponátu. Niektorí výrobcovia čistiacich prostriedkov ponúkajú špeciálne produkty, pri ktorých je čistiaci účinok doplnený ošetrujúcim komponentom. Pre odolné nečistoty sa ponúka čistiace mlieko bežné v domácnostiach, ktoré odstráni aj stopy vápenatých usadenín a mierne sfarbenia. Po očistení sa povrch opláchne čistou vodou. Silné olejové alebo mastné znečistenia sa dajú odstrániť alkoholickými čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami, napr. liehom alebo acetónom. Dôležité je pritom dbať na to, aby sa čiastočne rozpustené nečistoty nerozotreli na veľkú plochu povrchu. Na odstraňovanie stôp po farbách existujú špeciálne alkalické čistiace prostriedky a čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. V žiadnom prípade by naproti tomu nemali byť používané produkty obsahujúce chlór, predovšetkým kyselinu chlorovodíkovú, bieliace prostriedky a prostriedky na čistenie striebra.