037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu
TAKKT AG, KAISER+KRAFT EUROPA a
KAISER+KRAFT GmbH s hlavným sídlom v Stuttgarte

Čas na krátke zoznámenie sa.
Dovoľte, KAISER+KRAFT.


Srdečne vitajte vo vedúcej európskej skupine zásielkových obchodov pre vybavenie prevádzok, skladov a kancelárií, v KAISER+KRAFT Europa GmbH. Približne 1000 zamestnancov sa stará o plnenie želaní a požiadaviek našich zákazníkov a ponúka im silné vlastné značky, overené riešenia a excelentný servis, záruku až do 15 rokov a, ak si to zákazník želá, montáž, zabezpečovanie opráv a údržby.

Od kancelárskej stoličky až po vidlicový vysokozdvižný vozík dodávame okrem toho presne, spoľahlivo a rýchlo „všetko pre firmu“. Presnejšie povedané: sme schopní poskytnúť Vám vyše 50.000 špičkových produktov pre Vašu prevádzku, prepravu, sklad, životné prostredie a kanceláriu − všetky tieto produkty nájdete v našich katalógoch, aplikáciách a webových stránkach. V mnohých európskych krajinách a v Číne tak môžete profitovať z maximálnej kvality a neobvykle mnohostranného sortimentu. A to ešte zďaleka nie je všetko: ako multichannelová spoločnosť Vám poskytujeme naše poradenstvo presahujúce jednotlivé kanály a naši odborní technickí poradcovia Vám radi poradia dokonca priamo na mieste.

Mimochodom, vedeli ste, že celý Váš nákup založený na množstve papierovej práce môžete nahradiť priebežným elektronickým procesom? Už vyše 15 rokov ponúkame našim zákazníkom tzv. eProcurement riešenia, riešenia prispôsobené individuálnym potrebám a želaniam zákazníkov, s vysokým stupňom automatizácie – od elektronického katalógu cez elektronickú objednávku a faktúru, až po elektronické avízo o dobropise.

Vďaka tomu je KAISER+KRAFT nepostrádateľným One-Stop shopom pre každý podnik.

 

Skupina KAISER+KRAFT je zastúpená spoločnosťami v 19 krajinách a je podnikom skupiny TAKKT.

História firmy

1945 Založenie firmy KAISER+KRAFT v Stuttgarte

1967 Akvizícia Vink en Zonen v Holandsku
1973 Akvizícia Frankel vo Francúzsku
1974 Založenie KAISER+KRAFT vo Veľkej Británii a vo Švajčiarsku
1975 Založenie KAISER+KRAFT v Belgicku

1983 Založenie KAISER+KRAFT v Rakúsku
1986 Založenie KAISER+KRAFT v Taliansku
1989 Založenie KAISER+KRAFT v Španielsku

1990 Založenie KAISER+KRAFT v Maďarsku
1992 Založenie KAISER+KRAFT v Poľsku
1993 Založenie KAISER+KRAFT v Česku

2001 Založenie KAISER+KRAFT v Portugalsku
2002 Založenie KAISER+KRAFT v Japonsku
2006 Založenie KAISER+KRAFT v Číne
2007 Založenie KAISER+KRAFT na Slovensku
2010 Založenie KAISER+KRAFT v Rusku
2012 Založenie KAISER+KRAFT v Slovinsku

2016 Založenie KAISER+KRAFT v Chorvátsku

Krátky podnikový profil TAKKT AG

TAKKT je v Európe a Severnej Amerike vedúcim špecializovaným zásielkovým predajcom B2B pre vybavenie obchodu. Koncern je so svojimi značkami zastúpený vo viac ako 25 krajinách. Sortiment dcérskych spoločností zahŕňa viac ako 200 000 produktov z oblastí zariadenia prevádzky a skladu, klasického a kancelárskeho nábytku orientovaného na dizajn a doplnky, prepravné obaly, displeje, predmety na vybavenie pre maloobchod, ako aj gastronomický a hotelový trh.

Ďalšie informácie k skupine TAKKT nájdete na webovej stránke www.takkt.de .

Podnikové hodnoty

 

POZOROVANIE REALITY

My u TAKKT sa staráme o to, aby podniková realita bola pre zamestnancov a vedúcich pracovníkov bezprostredne viditeľná a citeľná. To znamená, že medzi sebou komunikujeme transparentne a jasne, reagujeme priamo a priamočiaro a vedúcim pracovníkom a zamestnancom dávame vedieť, ako svojim výkonom prispievajú k úspechu podniku.

 

JEDNANIE SO SYSTÉMOM

My u TAKKT nepretržite pracujeme na tom, aby sme svoje konanie urobili merateľným, odstupňovateľným a efektívnejším. Kombinácia odhadu a dôslednosti v presadzovaní obchodného modulu TAKKT nám umožňuje aktívne riadiť našu ziskovosť a tvorbu hodnôt v prospech všetkých záujmových skupín.

 

UPLATŇOVANIE PARTNERSTVA

My u TAKKT chceme urobiť všetko pre to, aby nás naši zákazníci a dodávatelia posudzovali ako partnera pre spoločný úspech, a aby boli vysoko motivovaní pre úzku spoluprácu s nami. Konštantne veľmi vysoká spokojnosť zákazníkov, vynikajúca kvalita servisu a spoločný úžitok majú pre nás najvyššiu prioritu. Máme nárok byť lepší ako konkurencia.

 

ZABEZPEČENIE KONTINUITY

My u TAKKT sme synonymom kontinuity a spoľahlivosti práve v časoch zmien. Naše jednanie je vždy orientované strednodobo a dlhodobo. Vsádzame na rast s podstatou, kontinuálne učenie a dôsledné prispôsobenie na zmeny a nové danosti.

 

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI

My u TAKKT vnímame našu spoločenskú zodpovednosť aktívne a zasadzujeme sa o podporu a prispievanie k ľudským a ekologickým hodnotám. Dávame pozor na to, aby sa rešpektovali individuálne a kultúrne zvláštnosti, a trvalosť posudzujeme ako dôležitý prvok v konkurencii.

 

ZAŽÍVANIE DÔVERY

My u TAKKT robíme, čo povieme. V tomto zmysle sú mierkou nášho jednania spoľahlivosť a transparentné správanie. Aj pri konfliktoch sa podriaďujeme dobrému zámeru, zachovávame zdržanlivosť a hľadáme spoločne únosné riešenia. Dôvera, úctivé zaobchádzanie a stretávanie sa medzi štyrmi očami je pre nás samozrejmosťou.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov