Balenie a expedícia

Obal je dôležitý. Ľudové úslovie to tvrdí už dávno. A profesionáli tiež. Pretože dobrá kvalita sa prejavuje všade, aj vo výbere obalového materiálu. Expedovaný tovar by mal byť vždy perfektne zabalený a dobre chránený, aby na ňom nemohli vzniknúť žiadne preliačiny, škrabance ani iné poškodenia. Rozbaľovanie je potom oveľa väčšia zábava!

Obalový materiál: optimálna symbióza ochrany a efektívnostiČo sa týka obalových materiálov, tu je dôležitá predovšetkým bezpečná preprava tovarov. Avšak aj téma efektívnej obalovej logistiky zohráva čoraz väčšiu úlohu. Premysleným výberom Vašich obalov môžete ušetriť enormné náklady. Prezradíme Vám, ako Vám naše produkty pritom pomôžu.Ako môžem efektívne zostaviť môj obalový materiál?  1. Štandardizácia verzus individualizácia: Posúďte Vašu paletu produktov z hľadiska možných štandardných veľkostí kartonáží. Často sa ukazuje, že doteraz bolo obstarávaných príliš málo veľkostí a tak vznikali enormné zvýšené náklady spôsobené dodatočným polstrovaním. Väčšinou sa tento nákladový faktor viditeľne redukuje už ďalšou veľkosťou kartónu.

  2. Inovácie: Aj v oblasti obalov sa horlivo pracuje na perspektívnych a náklady šetriacich inováciách. A tieto by ste mali rýchlo využiť pre seba. Dva príklady z našej ponuky: fixačné kartóny majú už istiacu fóliu, takže dodatočné polstrovanie je už zbytočné. Moderná, vopred pretiahnutá prieťažná fólia sa postará o to, že na zabalenie budete pri tej istej ochrane potrebovať menej baliaceho materiálu.

  3. Bodová ochrana: Ani v prípade veľkých, citlivých neskladných tovaroch nie je všade potrebný obalový materiál. Produkty na ochranu hrán a siete chrániace povrchy zabezpečujú neuralgické body, bez toho, aby ste celý tovar museli zabaliť do vaty, fólie a kartónu.

  4. Kvalita materiálu: Nie vždy je potrebný najsilnejší kartón. Overte si, či hmotnosť Vášho balíka skutočne vyžaduje doteraz používaný obalový materiál, alebo či by nebolo rovnako účinné lacnejšie riešenie. Viac k téme pevných obalov si môžete prečítať v nákupnom poradcovi ku skladacím kartónom z vlnitej lepenky.

  5. Organizácia procesov: Často sa zabúda na skutočnosť, že každé zabalenie stojí pracovný čas. Preto znamená úsporu, ak proces balenia zefektívnite. A pri tom pomôžu často už maličkosti, napríklad praktická zošívačka alebo pomôcka na odvíjanie lepiacich pások. Ak patrí expedícia k Vašim každodenným úlohám, sú vysokokvalitné upínacie a uzatváracie zariadenia na odborné opáskovanie, samozrejme, nevyhnutné.


Ak to zhrnieme, tip pre efektívne obstarávanie Vášho obalového materiálu znie nasledovne: krátko si premyslite skutočne každý aspekt a poobzerajte sa po alternatívach. Pretože: takmer žiadna nákladová položka sa nedá tak jednoducho minimalizovať, ako sú práve náklady na balenie.Musím preberať naspäť obalový materiál a zabezpečovať jeho likvidáciu?Je to naozaj tak. V nariadení o prevencii a recyklácii odpadov z obalových materiálov (v skratke: nariadenie o obaloch) je podchytené, že komerční zasielatelia sú povinní prijať obalový materiál naspäť a zabezpečiť jeho likvidáciu.Tento predpis využívajte odteraz jednoducho ako výhodu: vysokokvalitný, nepoškodený obalový materiál môžete znovu zúžitkovať, a tak zároveň minimalizovať recyklačné a obstarávacie náklady.Ako Vám môžeme pomôcť?Od fóliových vreciek až po baliace stoly, u nás nájdete všetko, čo zjednodušuje a zefektívňuje balenie. Vedeli ste však, že, ak si to želáte, môžeme zabezpečiť aj to, aby boli Vaše obaly krajšie? U nás si môžete dať na Vašu lepiacu pásku a oväzovacie pásky vytlačiť Vaše logo alebo individuálnu potlač. Okrem toho máme v našej ponuke špeciálne produkty pre obzvlášť citlivý expedovaný tovar, ako je napríklad fólia so vzduchovými a penovými vankúšikmi alebo prieťažná fólia. Mimochodom, veľa informácií o prieťažnej fólii a jej použití nájdete v našom nákupnom poradcovi.V prípade ďalších požiadaviek, želaní alebo dopytov sme Vám vždy radi k dispozícii aj osobne. Kontaktujte nás!