FSC shop

KAISER+KRAFT je registrovaný partner neziskovej organizácie Forest Stewardship Council® (FSC®). Všetky produkty s logom FSC musia obsahovať určité množstvá dreva alebo recyklovaného materiálu s certifikátom FSC – týmto spôsobom sa podporuje zodpovedné obhospodarovanie lesov a zabraňuje sa kontroverznému pôvodu dreva. Spoločne s našimi dodávateľmi zabezpečujeme, že produkty označené logom FSC disponujú všetkými platnými dokladmi. Nákupom produktov s certifikátom FSC môže každý prispieť k zodpovednému zaobchádzaniu s globálnymi lesnými zdrojmi.