Kladičkové dráhy

Malé kladičky dokážu odstrániť veľké dopravné problémy. Práve pri kladičkových dráhach vidíme, aká efektívna môže byť spolupráca mnohých malých jednotiek. To nazývame tímovou prácou.

V kategórii Kladičkové dráhy Vám ponúkame produkty nasledovných značiek: Gura.

Vaše filtre
Relevantné
Počet výrobkov: 24

Kladičkové dráhy – nerobte si žiadne problémy z dopravnej logistikyTichý, konformný z hľadiska záťaže, s ľahkým chodom: Takýmto musí byť perfektný dopravný systém, z ktorého budú rovnakou mierou profitovať váš podnik aj vaši zamestnanci. V takomto systéme hrajú naše kladičkové dráhy závažnú úlohu – aj keď sú skôr určené pre ľahké váhy spomedzi prepravovaných tovarov. Kde sa však uplatnia kladičkové dráhy najlepšie a ako ich môžete integrovať vo vašom závode? kaiserkraft to vyjasní.Ako sa začlenia kladičkové dráhy do môjho dopravného systému?Všetky kontinuálne dopravníky sú ideálne na udržanie plynulého a bezchybného toku materiálov a tovarov v podniku. Pritom principiálne žiadna dopravná technika zásadne nevedie – až v individuálnej kombinácii rôznych prvkov dosiahnete maximálnu efektívnosť.Dopravné pásy sú ideálne na prekonávanie dlhých trás v rovnomernom toku a s podporou motorov. Ak však ide o to, aby sa dopravovaný tovar individuálne nakladal alebo vykladal, osadzoval alebo balil, sú lepšou voľbou kontinuálne dopravníky s pohonom na gravitačnú silu.Ani pri posúvaní tovarov medzi dvomi pracoviskami nie je potrebný motor a dopravný pás je väčšinou kontraproduktívny. Vtedy sa využívajú valčekové a kladičkové dráhy.Nie je, samozrejme, žiadnym problémom zostaviť aj celý dopravný systém z kladičkových dráh. Predovšetkým pri prehľadnej ponuke priestorov a príslušnom výskyte tovarov je toto riešenie obzvlášť nákladovo efektívne, veľmi flexibilné a nadovšetko tiché.Kladičkové dráhy alebo valčekové dráhy – ktorú formu potrebujem?Naše kladičkové a valčekové dráhy sa v podniku veľmi často kombinujú. Vyplýva to z rovnakého princípu funkcie: Otáčanie valčekov a kladičiek – a tým ďalšia preprava tovaru – spočíva v kombinácii gravitačnej sily, bodového zaťaženia, kinetickej energie a nízkeho trenia.Pokým valčekové dráhy pozostávajú z dlhých, paralelne usporiadaných valčekov s určitým priemerom a vďaka tomu priebežnému prepravnému povrchu, sú pohonné jednotky pri kladičkových dráhach umiestnené vždy s posunom vo forme „diskov'' na osiach.Tým vzniká menšia kontaktná plocha medzi kladičkami a prepravovaným tovarom, čo zas naopak znamená, že je potrebné menej energie na uvedenie týchto kladičiek do pohybu.A z toho vyplýva, že kladičkové dráhy sa používajú práve pri ľahkých až stredne ťažkých bremenách, ktoré môžu byť celkovo menšie ako dopravované tovary, ktoré sú potrebné na kontinuálnu prevádzku valčekovej dráhy.Nie je žiadnym problémom spojiť kladičkový modul s valčekovým modulom z ponuky kaiserkraft, pokiaľ je maximálna nosnosť obidvoch modulov navzájom zosúladená. Na optimálnu súhru všetkých komponentov by ste okrem toho mali dbať na to, aby požadovaný sklon pre pohon gravitačnou silou bol medzi tromi až piatimi percentami. Vyšší sklon musíte zabezpečiť dodatočným brzdovým systémom.Ako mám postupovať pri výbere kladičkových dráh?Naša ponuka modulov v štandardnom sortimente pozostáva z rovných prvkov kladičkových dráh, pretože tieto tvoria základ na zostavenie vášho dopravného systému. Až potom, keď presne stanovíte, koľko rovných prvkov potrebujete,sa oplatí vykonať kalkuláciu kriviek a priechodov.Na zaobstaranie týchto špeciálnych prvkov sme vám samozrejme radi k dispozícii a môžeme za vás prevziať aj celé plánovanie dopravného systému. Ak chcete sami priložiť ruku k dielu, najlepšie spravíte, ak budete pri plánovaní rešpektovať nasledovné aspekty:  • Šírka pásu: šírka najväčšieho prepravovaného tovaru + x vzdialenosť doprava a doľava

  • Vzdialenosť osí: veľkosť najmenšieho prepravovaného tovaru – minimálne tri osi musia byť vždy v kontakte s dnom

  • Zaobstaranie dodatočných prepravných pomôcok pre najmenšie tovary: dno prepravovaného tovaru musí byť rovné, hladké a pevné


Ak máte otázky k ponuke kladičkových dráh alebo si želáte poradiť ohľadne nášho kompletného plánovania, neváhajte nás kontaktovať.