Späť
Produktový poradca Sklad

Značky kvality RAL

Značky kvality RAL sú vyjadrením neutrálne kontrolovaných vysokých kvalitatívnych požiadaviek. Značka kvality RAL-RG-614 sa udeľuje testovaným produktom skladovacej techniky a prevádzkových zariadení. Pritom sú kladené vysoké kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky na príslušné produkty. Vy ako zákazník sa potom môžete spoľahnúť na to, že vám skutočne bude dodaný tovar s vlastnosťami, ktoré boli sľúbené.

Produkty, ktoré majú značku kvality RAL, musia spĺňať minimálne nasledujúcich 9 kvalitatívnych bodov:

  • Stabilita a nosnosť sú testované certifikovaným skúšobným statikom. Skontrolovaný statický výpočet je k dispozícii.
  • Stabilita a nosnosť včítane dostatočnej tuhosti v pozdĺžnom smere a v smere hĺbky je preukázaná pri plnom prevádzkovom zaťažení.
  • Výrobca používa na tieto produkty výlučne normované materiály.
  • Výrobca disponuje kvalifikovaným personálom v oblasti konštrukcie, výroby a montáže produktov.
  • Výrobcom realizované dielenské pokusy sú úradne potvrdené štátnym skúšobným ústavom materiálov niektorej spolkovej krajiny.
  • Nemenná kvalita produktu je preukázaná zaprotokolovanými vlastnými kontrolami výrobcu.
  • Výrobca sa podrobí minimálne dvakrát za rok nenahláseným kontrolám štátneho kontrolného ústavu materiálov, kontrolujúcim nemennosť kvality a bezpečnosť.
  • Výrobca poskytne prevádzkovateľovi jednoznačne staticky bezpečné návody na obsluhu na montáž a prevádzku.
  • Výrobky výrobcu sú všeobecne opatrené typovými štítkami, na ktorých sú uvedené maximálne zaťaženia poľa a zaťaženia police.
Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 1
Naše top kategórie z tohto poradcu