Späť
Produktový poradca Prevádzka

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect

Pri správnom plánovaní sú veľmi nápomocné nasledujúce informácie:

Moduly Connect sú:

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$
  • 1 x ako základný modul a
  • 1 x ako rozširovací modul
  • základný modul 800 mm
  • rozširovací modul 760 mm
  • 800 mm + 760 mm = 1560 mm
  • viac ako 80 rôznych prídavných prvkov

Základné moduly majú vľavo a vpravo perforované profilové lišty na uchytenie prídavných prvkov (napr. priehradky, vane, pracovné dosky atď.), ktoré sa môžu zavesiť bez použitia náradia (pozri dole). Prídavné prvky sa môžu bez problémov zavesiť na výšku v rastri 50 mm podľa potreby používateľa a pomocou špeciálnych ANKE bezpečnostných svoriek zabezpečiť proti neúmyselnému zveseniu.

Profilové lišty

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$

Rozširovacie moduly majú na jednej strane perforované profilové lišty (pozri hore), na druhej strane spojovacie výstupky na prepojenie rozširovacieho a základného modulu.

Spojovacie výstupky

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$

Základné moduly majú vľavo a vpravo perforované profilové lišty na uchytenie prídavných prvkov (napr. priehradky, vane, pracovné dosky atď.), ktoré sa môžu zavesiť bez použitia náradia. Prídavné prvky sa môžu bez problémov zavesiť na výšku v rastri 50 mm podľa potreby používateľa a pomocou špeciálnych ANKE bezpečnostných svoriek zabezpečiť proti neúmyselnému zveseniu.

Týmto spôsobom sa môže základný modul prepojiť do radu s ľubovoľným množstvom rozširovacích modulov. Vznikne tak robustná priemyselná deliaca stena, ktorá rozdeľuje priestor a navyše poskytuje dodatočný úžitok, ako ukazujú nasledujúce príklady použitia.

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$
Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$
Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$

Stabilita: Ploché oválne rúrkové pätky zabezpečujú potrebnú stabilitu. Základný modul sa štandardne dodáva s dvomi plochými oválnymi rúrkovými pätkami, rozširovací modul s jednou plochou oválnou rúrkovou pätkou. Moduly Connect sa montujú do stredu týchto pätiek (porov. pätka M). Pomocou nivelačných skrutiek sa môžu moduly Connect vycentrovať horizontálne. Podľa spôsobu použitia sú možné aj iné varianty pätiek:

  • Pätka M namontovaná v strede
  • Pätka F pojazdná
  • Pätka E namontovaná jednostranne
  • Pätka B možnosť naskrutkovania do podlahy
Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$

Všimnite si, prosím, že na zabezpečenie stability nepresahujú prídavné prvky cez pätky. Priehradky s hĺbkou 450 mm sú možné len v kombinácii s jednostranne dimenzovanou pätkou. Pracovné dosky na zavesenie (hĺbka 500 mm) sa môžu zavesiť vo výške max. 1100 mm nad podlahou po hornú hranu dosky.

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$

Rohové kombinácie 90°

S ANKE Connect sa môžu pomocou rohových kombinačných modulov 90° namontovať aj priestorové kóje. Rohová kombinácia sa skladá z 2 stenových modulov, ktoré sú navzájom spojené pomocou rohového spojovacieho kovania 90°. Roh je na prednej a zadnej strane uzatvorený krytmi. Takto vzniknutý dutý priestor sa môže využiť napr. ako káblový kanál. Do krytov sa môžu integrovať zásuvky alebo sieťové prípojky atď.

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$

Rohová kombinácia A sa skladá z 2 základných modulov, ktoré sú inštalované v uhle 90°. Na obidvoch stranách sa môžu namontovať rozširovacie moduly. Rohová kombinácia B sa skladá zo základného modulu a jedného rozširovacieho modulu. Táto rohová kombinácia sa môže namontovať na existujúci rad na moduly Connect, pretože rozširovací modul tejto rohovej kombinácie je na jednej strane vybavený spojovacími výstupkami (pozri popis k rozširovacím modulom).

Pokyny k plánovaniu deliacich stien Connect wt$
Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 318