Náš záväzok voči budúcim generáciám: udržateľné konanie.

Tí, ktorí chcú žiť v záujme budúcich generácií, by mali konať komplexnejšie a nezameriavať sa len na výsledky z posledného štvrťroka. Ako spoločnosť môžeme prispieť k zlepšeniu sveta iba trvalými hodnotami, dlhodobými prínosom a slušnosťou. Pritom ideme nad rámec jednoduchého dodržiavania pravidiel. Pretože tu nejde o zisk za každú cenu, ale o poctivý biznis pre budúcnosť, v ktorej sa oplatí žiť.

Toto je náš záväzok voči budúcim generáciám. A to je konanie s ohľadom na budúce generácie – Enkelfähig.

Iniciatíva Enkelfähig 931

Slovo, ktoré je nositeľom hodnoty.

Enkelfähig je novovytvorené slovo v nemecky hovoriacich krajinách, ktoré predstavuje nový a zodpovednejší spôsob podnikania v 21. storočí. V preklade to znamená niečo ako: Je to, čo robíme, dobré aj pre budúce generácie?

Vedome dbáme na to, aké výrobky ponúkame, ako sa tieto výrobky vyrábajú a prostredníctvom koho ich dodávame. A len vtedy, keď výrobok spĺňa minimálne požiadavky, má nárok byť označený ako enkelfähig. Pre vás to znamená: vždy tú udržateľnejšiu alternatívu v nákupnom košíku.

Čo znamená neologizmus enkelfähig v mojom jazyku?

ENKELFÄHIG [ˈɛŋkl̩,ˈfɛːɪç]

vhodné pre vnúčatá, konanie pre budúce generácie

  • vedieť konať v záujme svojich vnúčat = spĺňať požiadavky dnešnej, ako aj budúcich generácií
  • zanechať svojim vnukom budúcnosť, v ktorej sa oplatí žiť = používať nové technológie a obchodné modely na riešenie problémov ľudí
  • usilovať sa o bezpečnejšiu a zdravšiu budúcnosť pre svoje vnúčatá = pripraviť spoločnosť na dlhodobú budúcnosť a zároveň brať do úvahy globálne a lokálne faktory v rovnakej miere
Iniciatíva Enkelfähig 931

Enkelfähig Score.

Každý, kto sa niekedy prechádzal bosý po piesočnatej pláži vie, že nie je možné nezanechať stopu. Nie je tomu inak ani so stopami výrobkov, dopravných ciest či výrobných procesov v našom prostredí. Jednoducho povedané, všetko ovplyvňuje všetko. Preto je dobré vedieť, odkiaľ výrobok pochádza a aký má sociálny, ekologický a ekonomický dopad.

Pomocou skóre udržateľnosti Enkelfähig Score sú teraz jednotlivé stopy nášho sortimentu na úrovni výrobku transparentné, porovnateľné a merateľné. Postupne preverujeme parameter Enkelfähig vo viac ako 80.000 výrobkoch.

My sme už začali.

Vynakladáme veľa úsilia na to, aby sme podnikali udržateľnejšie, a vyvíjame výrobky a riešenia, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Pretože veríme, že férové obchody prinášajú zákazníkom spokojnosť. A spokojní zákazníci sa vždy vrátia.

Zameriavame sa na tieto oblasti: výrobky, logistika a sociálna oblasť.

Iniciatíva Enkelfähig 931

Merateľné štandardy udržateľnosti

Pomocou hodnotenia udržateľnosti Enkelfähig Rating zabezpečujeme väčšiu transparentnosť v portfóliu výrobkov a hodnotíme tak tri základné piliere – ekologickosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu kompatibilitu pre každý jeden výrobok.

Iniciatíva Enkelfähig 931

Udržateľnosť v rámci dodávateľského reťazca

Pomocou hodnotenia udržateľnosti EcoVadis je možné identifikovať potenciál rozvoja a zlepšiť transparentnosť obchodných modelov dodávateľov s ohľadom na udržateľné opatrenia.

Náš výkon v oblasti udržateľnosti sme tiež nechali certifikovať spoločnosťou EcoVadis ako kaiserkraft. Okrem neustáleho zlepšovania v ekologických a sociálnych oblastiach EcoVadis zabezpečuje pravidelné sledovanie našich vlastných kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Iniciatíva Enkelfähig 931

Záväzok s trvalo udržateľnou pridanou hodnotou

Radšej konáme a menej hovoríme: s finančnou podporou, ďalším vzdelávaním zamestnancov, vecnými darmi, know-how a vášňou pre sociálne projekty, ako aj veľkou spoločenskou angažovanosťou.

*Spoločnosť kaiserkraft tak podporuje iniciatívu Enkelfähig zastrešujúcej spoločnosti Haniel. Spoločne sa zasadzujeme za udržateľný, sociálne spravodlivý a ekonomicky perspektívny svet, v ktorom budú žiť naše vnúčatá.

Mohlo by vás tiež zaujímať.

Iniciatíva Enkelfähig 931

Inteligentné globálne riešenie: udržateľnosť.

Radi vám ukážeme, ktorým témam sa aktuálne venujeme. A pravidelne vás tu budeme informovať o našich aktivitách, cieľoch, plánoch, projektoch a výsledkoch.

Iniciatíva Enkelfähig 931

Neváhajte a začnite nakupovať enkelfähig!

U nás vždy nájdete lepšiu alternatívu. Objavte náš rastúci sortiment udržateľných výrobkov so skóre udržateľnosti Enkelfähig Score.

Iniciatíva Enkelfähig mg$

A čo budeme robiť zajtra?

Poďme sa o tom porozprávať. Pretože budúcnosť môžeme tvoriť len spolu.