Projekty a referencie

Mercedes-Benz Manufacturing

Nový závod so sídlom v Esipove, Solnechnogorsky, Rusko

Základný kameň nového závodu v regióne Moskva bol položený v roku 2017. Doba výstavby až do dokončenia trvala menej ako 2 roky. Nový závod na ploche 85 hektárov sa nachádza 40 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Moskva v priemyselnej zóne Esipovo – a je súčasťou globálnej výrobnej siete s viac ako 30 prevádzkami po celom svete.

V budúcnosti tu budú dopravné systémy bez vodičov prepravovať karosérie medzi dielňami, pri montáži sa budú využívať automatizované systémy tovarových košov a perspektívne sa budú pri montáži čelného skla používať úplne nové riešenia, ako spolupráca človeka a robota bez ochranného plota. Takto vyzerá koncepcia Priemysel 4.0 v praxi. kaiserkraft tu zodpovedal za väčšinu internej logistiky a s touto zákazkou mohol úspešne ukázať, čo je možné, ak zákazník a dodávateľ vyvíjajú a úspešne realizujú projekt v úzkom partnerstve.

Spoločnosť kaiserkraft dodala, spolu s dodávateľom FPS Germany GmbH, konštrukčné diely pre intralogistické dopravné vozidlá, ktoré sú na mieste elektronicky konfigurované CAD programami a následne fyzicky montované.

„Odteraz bude cez zariadenie prebiehať viacero stoviek vozidiel rôznych typových radov, každé vozidlo prejde priemerne 12 kilometrov za deň,“ vysvetľujú Michael Moser, generálny manažér CEE – Central Eastern Europe Group kaiserkraft, a konateľ spoločnosti FPS Enrico Seidel.

Mercedes-Benz Manufacturing wt$
Mercedes-Benz Manufacturing ler
Mercedes-Benz Manufacturing ler
Mercedes-Benz Manufacturing ler
Mercedes-Benz Manufacturing ler