Projekty a referencie

Požiadavka na čierno-biele myslenie

Pri novostavbe výrobného závodu sa spoločnosť Zott spoľahla na plánovanie a produkty spoločnosti KAISER+KRAFT: dielne, chladiace boxy a chladiace haly sa zriaďovali od začiatku a sociálne miestnosti sa koncipovali nanovo.

Podnik Zott

Zott je veľká mliekáreň so sídlom v bavorskom Mertingene, mestečku so 4000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza takmer uprostred medzi Mníchovom a Norimbergom. Rodinný podnik má momentálne už viac ako 90-ročnú históriu a je pod vedením už tretej generácie. S obratom cca 900 mil. eur a približne 2 150 zamestnancami patrí Zott k popredným mliekárňam Európy. Mliekáreň „lahodných chutí“ vyrába vo viacerých výrobných závodoch v Nemecku a Poľsku jogurtové, dezertové a syrové špeciality a predáva svoje mliečne výrobky vo viac ako 75 krajinách. K najznámejším nemeckým značkám patria Monte, Zott Sahnejoghurt a Zottarella.

V roku 2014 vstúpila spoločnosť Zott zavedením produktu „Monte Snack“ aj do segmentu pekárenských výrobkov a pre tieto mliečne rezy potrebovala ďalšie výrobné stredisko v hlavnom sídle. Nová výrobná hala by mala byť uvedená do prevádzky na jar 2017 a zo začiatku by v nej malo pracovať približne 60 zamestnancov. Už chýbalo iba vnútorné vybavenie.

Zott ler
Sídlo firmy Zott v Mertingene

Projekt

Pri zariaďovaní skladov a prevádzok novej budovy sa preto Rudolf Fischer (nepriamy nákup, Zott) rozhodol vyhľadať obchodného partnera, ktorý by dokázal toto zariadenie odborne naplánovať a zrealizovať – a pritom splniť vysoké hygienické požiadavky. Spoločnosť Zott preto v roku 2015 na intralogistickom veľtrhu LogiMAT nadviazala kontakt so spoločnosťou KAISER+KRAFT. Spolupráca oboch podnikov potom zahŕňala zariadenie dielní, chladiacich zón a chladiacich hál, ako aj novú koncepciu zariadenia sociálnych miestností.

Zariadenie sociálnych miestností a jeho úskalia

Zott ler

Plánovacia fáza zariadení sociálnych miestností sa začala v júli 2015. Najprv sa konali viaceré stretnutia na mieste, ktoré sa týkali konfigurácie úzkych skriniek a zosúladenia s povereným architektonickým ateliérom, ako aj podnikovou radou Zott; následne v máji 2016 bolo objednané najprv zariadenie sociálnych miestností pre dve poschodia v celkovom objeme 240 000.- eur. V neposlednom rade na základe skutočnosti, že KAISER+KRAFT dokázal v porovnaní s konkurentmi predložiť lepšiu koncepciu plánovania.

Najväčšími výzvami pri tomto projekte boli extrémne prísne hygienické predpisy a špeciálne požiadavky zákazníka, napríklad pri realizácií núteného odvetrávania jednotlivých oddielov úzkych skriniek. Posledne menované sa podarilo vyriešiť pomocou manuálnych ventilov s menovitými hodnotami, ktoré sa umiestnili v úzkych skrinkách. Aby sa zabránilo únikom prachu a nečistôt, boli pre lavičky na sedenie zvolené priebežné HPL dosky (High Pressure Laminate) a voľne stojace skrine boli vyhotovené so šikmou strieškou. Toto opatrenie doplnkovo zabraňuje tomu, aby sa striešky úzkych skriniek používali ako odkladacia plocha. Ani napojenia na stenu a ukončenia podláh nesmeli mať žiadne rohy a hrany.

Oddelenie čierneho od bieleho vo firme Zott

Pri výrobcovi potravín, akým je Zott, si hygienicky konformné zariadenie sociálnych miestností vyžaduje aj hygienické uzávery a rozdelenie na čierne a biele oblasti. To znamená, že odev nosený vonku po uliciach (čierny) musí byť striktne oddelený od čistého pracovného odevu (biely) – následne je potrebné nielen inteligentne naplánovať chodníky, ale takisto pre každého zamestnanca naplánovať a namontovať jednu úzku skrinku na čierny odev, jednu úzku skrinku na čistý odev a jednu skrinku na vybavenie.

Mimoriadnou novinkou projektu bolo, že s jedným dielom úzkych skriniek boli rozdelené priestory a boli koncipované „nútené vedenia“ (to je v skutočnosti oficiálny odborný pojem pre priechod pre zamestnancov), aby sa zamestnanci súčasne prevádzali cez hygienické zábrany v správnom poradí. Pri takomto hygienickom uzávere s núteným vedením sa prístup do výrobných priestorov uvoľní až vtedy, keď zamestnanec vykonal všetky potrebné hygienické opatrenia.

Okrem toho boli vytvorené „čierne chodníky“. Tieto sú striktne oddelené od hygienicky kontrolovaných oblastí a len pre zamestnancov, ktorí nepodliehajú žiadnym hygienickým požiadavkám, – a, samozrejme, aj pre dodávateľov čistých odevov. A ako sa teraz dostane zamestnanec v hygienicky kontrolovanej oblasti k svojmu čistému pracovnému odevu – bez toho, aby vstúpil na čierne chodníky? Cez úzku skrinku!

Z čiernej do červenej

Ale začnime od začiatku. Sociálne miestnosti sú rozdelené do rôznych hygienických stupňov označených farbami. Na začiatku práce začínajú zamestnanci pri čiernej (hygienický stupeň 0) a odtiaľto prechádzajú do zelenej oblasti (hygienický stupeň 1). Tu si odložia časti svojho osobného odevu a môžu svoju obuv zavesiť na zariadenie na sušenie čižiem, ktoré bolo mimochodom takisto zakúpené od KAISER+KRAFT.

Zott ler

Na stenách to vyzerá tak, ako keby mali zamestnanci pred sebou nástenné oceľové vstavané skrinky. V skutočnosti majú úzke skrinky otvor k chodbe za stenou: v priehradke na klobúky na zadnej strane úzkej skrinky na biely odev boli zabudované malé dvierka, cez ktoré dostávajú zamestnanci každý deň sterilný pracovný odev. Dodávateľ čistých odevov teda nemusí vstúpiť do hygienickej oblasti, ale môže vhadzovať pracovný odev z čiernej uličky. Rovnaký princíp použil KAISER+KRAFT aj pre skrinky na vhadzovanie bielizne. V ďalších oblastiach, oranžovej a červenej, si zamestnanci, okrem iného, oblečú svoj pracovný odev a odložia svoje osobné veci. Na konci pracovného dňa to prebieha v opačnom poradí. Úzke skrinky do sociálnych miestností dodal KAISER+KRAFT v septembri 2016, v decembri boli dokončené a v januári 2017 sa konala prebierka.

Zott ler

Ďalší krok: chladiace zóny a dielňa

Zott ler

V nasledujúcej objednávke prevzal KAISER+KRAFT pre Zott aj komplexné regálové vybavenie chladiacich zón a kompletné zariadenie dielní. Pri chladiacich zónach natrafil projektový tím na celkom iné výzvy ako pri sociálnych miestnostiach. Tu bolo v centre pozornosti statické dimenzovanie, ktoré KAISER+KRAFT realizoval v úzkej spolupráci so svojimi kontrolórmi regálov v zmysle požiadaviek zákazníka. Riešením bolo v tomto prípade už v stavebnej fáze zaliať profily IPE (oceľové nosníky s profilom I) ako rozdeľovače zaťaženia do zeme. Aby sa dali regály na palety neskôr aj montovať, bolo potrebné najskôr zvariť závitové tyče. Pri oceľových regáloch museli montéri pracovať v rozsahu presnosti 2,5 mm.

KAISER+KRAFT dodal, samozrejme, zákazníkovi hneď aj statiku, ako aj dokumentáciu a prvú prebierku zariadenia. Všetky regály s vysokou nosnosťou boli dodané žiarovo pozinkované. V apríli 2017 boli dodané a dokončené aj dielne a príslušné dvojpodlažné regulačné zariadenie.

Bilancia vedúceho projektu Bélu Bezolda zo spoločnosti KAISER+KRAFT „Prísne hygienické predpisy pri výrobcovi potravín ako Zott nepripúšťajú žiadne kompromisy. A štandardné produkty tu niekedy takisto nie sú vhodné. V tomto projekte bola detailná práca a presné splnenie špeciálnych požiadaviek – zaujímavá úloha plná výziev.“

Naspäť na stránku projektov

Zott ler
Rudolf Fischer a Béla Bezold pri prebierke

Kontakt pre poradenstvo, plánovanie a analýzu potrieb

Ak potrebujete naplánovať projekt, radi Vám pomôžeme. Naši odborníci Vám poradia a kompetentne podporia.