Projekty a referencie

Viac priestoru pre kvalitu

Spoločnosť Egon Grosshaus GmbH & Co. KG sa rozhodla pre potreby oddelenia zabezpečenia kvality, ku ktorému patrí aj skúšobné laboratórium, prerobiť jednu z hál na kancelárske priestory – bez akýchkoľvek zásahov do základnej stavby.

Uprostred Sauerlandu, medzi pohoriami Ebbe a Rothaar, leží mesto Lennestadt. Tmavozelený oceán jedlí, ktorý sa tu nachádza, nie je ničím neobvyklým pre oblasť Sauerlandu, ohromí však obyvateľov z veľkomesta. Takmer 60 percent samotného mesta Lennenstadt je pokrytých lesom. Kopcovitá krajina a sýta zeleň, kam len oko dovidí.

V tomto idylickom prostredí má svoje hlavné sídlo Egon Grosshaus GmbH & Co. KG, stredne veľká firma, s kľúčovými kompetenciami v oblasti technológie lisovania, jemného lisovania a ohýbania. Táto firma existuje už vyše 75 rokov. Vždy to bola rodinná firma, dnes, v tretej generácii, je vedená Patrickom Grosshausom a zamestnáva približne 500 zamestnancov. Jej ekonomický význam pre tento región je enormný – je to firma, ktorá si celosvetovo získala dobré meno medzi kovospracujúcimi subdodávateľmi automobilového priemyslu.

Grosshaus ler
Jens Rarbach, vedúci manažmentu kvality v Grosshaus GmbH & Co. KG, sa bude vďaka riešeniu Priestor v priestore firmy KAISER + KRAFT čoskoro sťahovať so svojim tímom do nových priestorov.

Veľký význam drobností

Prevažná časť výrobkov firmy Grosshaus je určená pre automobilové odvetvie. Jedným z najúspešnejších produktov je držiak bezpečnostných pásov, ktorý nachádza svoje uplatnenie pri ochrane pasažierov v automobilovom odvetví. Presnosť je tu dôležitejšia ako v iných odvetviach – veď tu ide skutočne o záchranu ľudských životov.

Dr. Christof Arens, vedúci vnútrofiremného testovacieho laboratória nám objasňuje, s akou vysokou presnosťou sú dielce u Grosshausa vymeriavané: „Meracie prístroje, ktoré máme k dispozícii, merajú s presnosťou na mikrometre – to sú tisíciny milimetrov. Len aby bol náš úžas ešte väčší a na porovnanie: Hrúbka jedného vlasu je približne 25 mikrometrov.“ Pred výstupom z kontroly kvality a vyexpedovaní zákazníkom musí byť zaručená absolútna rozmerová presnosť jednotlivých konštrukčných dielcov.

Grosshaus ler

S cieľom poskytnúť oddeleniu zabezpečenia kvality a testovaciemu laboratóriu čo najlepšie priestorové podmienky a dostať ich čo najbližšie k výrobe, padlo rozhodnutie o ich presťahovaní na poschodie, nachádzajúce sa priamo nad výrobou. Úloha a zároveň výzva: V doterajšej hale vytvoriť pre laboratórium vhodnú priestorovú štruktúru vrátane kancelárií, bez toho, aby boli potrebné akékoľvek stavebné úpravy samotnej budovy.

Thorsten Oest (vľavo), regionálny manažér predaja spoločnosti KAISER+KRAFT, s Christofom Arensom (v strede), vedúcim testovacieho laboratória, dôsledne prechádzajú nový projekt.

Ďalšou požiadavkou bolo, aby všetky zárubne dverí a rámy okien boli stvárnené vo farbách CI – tak ako je tomu v celej budove. Preto sa Grosshaus obrátil na firmu KAISER+KRAFT.

Projekt spracoval a realizácii projektu sa intenzívne venoval Thorsten Oest, regionálny manažér predaja spoločnosti KAISER+KRAFT v meste Haan. K projektu sa vyjadril: „Plánované priestory bolo potrebné integrovať do existujúcej priemyselnej haly, preto sme sa rozhodli pre flexibilný systém deliacich stien. Konečná montáž tohto systému sa bude vykonávať priamo na mieste, takže bude možné realizovať ešte prípadne potrebné zmeny pripojení na stenu.“

Je to enormná výhoda, ktorá bola v spoločnosti Grosshaus využitá vo viacerých prípadoch.

Grosshaus ler

Individuálne priestorové riešenie

Spolupráca medzi spoločnosťami Grosshaus a KAISER+KRAFT existuje už vyše 15 rokov. Spolupráca sa začala – ako inak – s priestorovým systémom. V priebehu rokov sa k nim postupne pridávali ďalšie. Až nakoniec v tomto roku bolo vytvorené najflexibilnejšie zo všetkých riešení.

Dr. Christof Arens si spomína na začiatočnú fázu tohtoročného projektu: „Mnohé detaily sa musia samozrejme zohľadniť vopred. Keď sú už jednotlivé priestorové prvky umiestnené, je neskoro niečo meniť. Preto sme častejšie intenzívne premýšľali nad stavebnými plánmi.“

Najprv bolo potrebné zvážiť, ako sa dá vyriešiť rozdielna výška stropu v meracom laboratóriu. Pretože jeden z meracích prístrojov vyžaduje určitú údržbovú výšku, bolo potrebné časť stropu zvýšiť o 30 cm. Ďalšiu výzvu predstavovala podlahová krytina. Zatiaľ čo v kanceláriách je podlaha s konečnou úpravou z PVC hrúbky 2,4 mm, ktorá bola súčasťou dodávky, v laboratóriu je podlaha z liateho betónu, aby bola schopná odolávať bodovému zaťaženiu jednotlivých meracích prístrojov a zároveň minimalizovala prenášanie vibrácií.

Pretože do týchto priestorov boli začlenené aj kancelárie, bolo potrebné vytvoriť až 25 pracovných miest. Vďaka riešeniu Priestor v priestore bola napríklad vytvorená samostatná kancelária pre vedúceho oddelenia kvality Jensa Rarbacha.

Grosshaus ler
Grosshaus ler

Deň preberania: Thorsten Oest kontroluje, či otočné a výklopné okno dokonale funguje.

Otočné a výklopné okná zabezpečujú prívod čerstvého vzduchu a dostatok denného svetla. Na miestach, kde sa nachádzali podperné konštrukcie, boli vyrezané otvory presných rozmerov.

„Od určitého rozpätia však bolo zo statických dôvodov nevyhnutné inštalovať ďalšie oporné prvky. Tento problém sme vyriešili priamo na mieste použitím oceľových podpier, vrátane kostry strešnej konštrukcie,“ vysvetľuje Thorsten Oest. „Práve vďaka flexibilným priestorovým riešeniam sme schopní našim zákazníkom poskytnúť poradenstvo až do najmenších detailov. Náš servis tu siaha od podlahových prípojok, cez káblové kanály, až po osvetľovacie prvky.“

Naspäť na stránku projektov

Kontakt

Ak potrebujete naplánovať projekt, radi Vám pomôžeme. Naši odborníci Vám poradia a kompetentne podporia.