Projekt Keystone Development

Jedna ruka pre všetkých

Projekt

Úloha

V Küssnachte (Švajčiarsko) mala byť z poverenia spoločnosti Keystone Development AG spoločne s architektonickým ateliérom HCI naplánovaná a postavená skladová hala. Spoločnosť OMIDA využíva vytvorené skladovacie priestory na skladovanie homeopatických liečiv a solí spoločnosti Dr. Schüssler.

Riešenie

Pri plánovaní skladu boli smerodajné rozmery regála. Vznikla tak skutočne priestranná skladová hala, v ktorej je možné maximálne flexibilne rozšíriť alebo zmenšiť regálovú plochu. Rozhodol najmä pomer ceny a výkonu, ako aj osobné poradenstvo poskytnuté zákazníkovi priamo na mieste a na stavenisku.

Fabio Martella, projektový manažér KAISER+KRAFT

„Projekt som si veľmi užil. Dobrú spoluprácu ocenili vysoko pozitívne obe strany.“

Dodané načas

Samotná montáž regálov trvala štyri týždne. Rozsah projektu najlepšie dokumentujú nasledujúce čísla: celkovo bolo dodaných a nainštalovaných 54 ton oceľového materiálu, 304 oporných rámov (výška rámu do 7000 mm), 1558 oceľových nosníkov a 92 rohov protinárazovej ochrany. Okrem toho bola každá úroveň regála vybavená samočinným hasiacim systémom: Špeciálne vyhotovenie, pri ktorom sa musela vopred presne stanoviť závesná výška nosníkov, pretože dodatočná úprava nie je možná.

Projekt prebiehal veľmi dobre podľa všetkých zúčastnených práve preto, že sa presne dodržiaval časový harmonogram. A v neposlednom rade aj preto, že sa nám podarilo skoordinovať a fixne dohodnúť náročný časový plán na rôznych stretnutiach – od fázy plánovania cez dodanie paletových regálov až po montáž hasiacich prístrojov a zosúladenie medzi technikom technického zariadenia budov, elektrikárom a montérom vzduchotechniky.

Špeciálna výzva

Vysoká miera spolupráce, ako aj veľké rozmery zariadenia (2512 m² skladovacej plochy a 3162 paliet) boli hlavné faktory projektu, ktoré bolo potrebné zvládnuť.

Keystone Development wt$
Keystone Development mg$

Kontaktujte nás!

Ak aj vy pripravujete projekt, neváhajte a kontaktujte nás. Naši odborníci vám poskytnú kompetentné poradenstvo a podporu.

Kontakt pre poradenstvo, plánovanie a analýzu potrieb: