Projekt Diakonie Ruhr Werkstätten gGmbH

Pssst! Ticho, prosím

Úloha

Dielňa Constantina Bewatta patriaca pod organizáciu Diakonie Ruhr Werkstätten gGmbH podporuje profesijnú rehabilitáciu ľudí s mentálnym postihnutím. Dielne diakonie Ruhr umožňujú prácu v rôznych oblastiach činnosti, ako je spracovanie kovov, floristika, domáce hospodárstvo, práškové lakovanie, spracovanie textilu, digitálna archivácia, balenie, vychystávanie objednávok. Okrem iného sa tu montujú obľúbené detské odrážadlá.

Constantin Bewatt chcel vo svojej hale vytvoriť samostatný priestor na práce, ktoré si vyžadujú špeciálnu asistenciu. Pre zamestnancov, ktorí potrebujú väčší pokoj a ticho, aby sa vedeli sústrediť na svoju prácu.

Riešenie

Ako bolo povedané, tak bolo naplánované a vykonané: Po niekoľkých stretnutiach s terénnymi pracovníkmi, ktorí navštívili dané miesto, bola pripravená a predložená ponuka. Ihneď po uspokojivom vyjasnení všetkých podrobností priamo na mieste sa začalo s realizáciou, dodávkou a montážou.

Počas montáže sa nám podarilo presvedčiť zákazníka aj o svojich kvalitách v oblasti poradenstva v súvislosti s nariadením o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. V súlade s nimi sme zabezpečili správny dopad svetla. Nová miestnosť vytvorená uprostred haly je mimoriadne dobre izolovaná a poskytuje siedmim zamestnancom spoľahlivé pracovisko zariadené podľa ergonomických zásad. Vďaka profesionálnej zvukovej izolácii je tu teraz možné v pokoji vykonávať množstvo rozmanitých činností.

Referencia Diakonie Ruhr Werkstätten gGmbH ler

Projekt

Ešte pred začatím plánovania nových pracovných priestorov preskúmali projektoví špecialisti spoločnosti KAISER+KRAFT nápad na recykláciu zo strany klienta: demontovať staršiu halovú kanceláriu na inom mieste a nanovo ju postaviť v Bochume. Spoločnosť KAISER+KRAFT už realizovala predchádzajúci úspešný projekt pre organizáciu Diakonie Ruhr Werkstätten, pri ktorom taktiež išlo o halovú kanceláriu. Vďaka nemu bola schopná poskytnúť kompetentné a cielené poradenstvo a nadobudnuté skúsenosti umožnili rýchlejšie posúdenie a realizáciu projektu. Mimoriadne pôsobivý bol najmä krátky čas montáže.

Špeciálna výzva

Bez novej halovej kancelárie by zanikli pracovné miesta. Takto a s pomocou všetkých sa podarilo tieto miesta zachovať. Okrem toho bolo pre všetkých zúčastnených veľmi dôležité vytvoriť pracovné prostredie, o ktorom môžu zamestnanci hrdo povedať: „Toto je moje pracovisko“.

Ako však zabezpečiť pohodlie na pracovisku a spokojnosť zamestnancov bez toho, aby ste ich poznali? Stačí, ak s nimi budete často osobne v kontakte a zahrniete svoje poznámky a postrehy do procesu plánovania. Výsledok budete vidieť aj „počuť“. A to tak, že nebudete nič počuť – čo bolo samotnou úlohou.

Referencia Diakonie Ruhr Werkstätten gGmbH ler
Referencia Diakonie Ruhr Werkstätten gGmbH mg$

Kontaktujte nás!

Ak aj vy pripravujete projekt, neváhajte a kontaktujte nás. Naši odborníci vám poskytnú kompetentné poradenstvo a podporu.

Kontakt pre poradenstvo, plánovanie a analýzu potrieb: