Projekty a referencie

Helgoland – regály v mori

S takýmito projektami sa KAISER+KRAFT nestretáva každý deň: Niekoľko stoviek debien a stohovacích prepraviek, k tomu regály v špeciálnom vyhotovení na špeciálne vybavenie skladu. Ešte nezvyčajnejším je miesto: Ostrov na šírom mori – Helgoland.

Projekt

35 km severozápadne od ostrova Helgoland sa nachádza farma veterných elektrární „Nordsee Ost“, znovu sprevádzkovaná v roku 2014 spoločnosťou RWE Innogy. Náklady, ktoré si prevádzkovanie 48 veterných agregátov vyžaduje, sú v porovnaní s veternými turbínami na pevnine určite vyššie a nedajú sa vždy vopred naplánovať.

Hoci jednotlivé veterné agregáty vyžadujú v priemere údržbu len dvakrát až štyrikrát ročne, napriek tomu sú potrebné – pokiaľ to dovolia poveternostné podmienky – každodenné výjazdy do tejto farmy veterných elektrární. Aby bolo možné ušetriť si aspoň ďalšie cesty do prístavov na pevnine (57 km do Cuxhavenu, resp. 115 km do Bremerhavenu), bolo potrebné vytvoriť opornú základňu priamo na mori.

RWE Innogy ler
RWE Innogy ler

Tento problém sa podarilo vyriešiť spolu s obcou Helgoland. V južnom prístave ostrova, ktorý bol od základov sanovaný, vznikla veľká prevádzková budova. Tender na zariadenie skladových priestorov, ktoré sa v nej nachádzajú, vyhrala firma KAISER+KRAFT.

Výzva

Vybaviť takúto servisnú a prevádzkovú stanicu profesionálne štruktúrovaným zariadením skladových priestorov je náročnou úlohou aj za bežných okolností, ktorá sa dá len sotva zvládnuť bez podpory špecializovaných odborných firiem. O to viac to, samozrejme, platí pre sklad „uprostred mora“.

V tomto prípade bolo potrebné zohľadniť ešte jedno ďalšie špecifikum: Táto stanica musí slúžiť v rovnakej miere dvom rôznym firmám. Jednak sú to zamestnanci prevádzkovateľa, spoločnosti RWE Innogy, ktorí majú na starosti predovšetkým základové dielce, a jednak špecialisti výrobcu turbín, spoločnosti Senvion SE, ktorí zabezpečujú údržbu samotných veterných agregátov, „veterných mlynov“.

KAISER+KRAFT sa postavil zoči-voči tejto výzve. „Tejto zákazke sme sa obzvlášť potešili, a to nielen kvôli jej rozsahu“, hovorí regionálny manažér predaja spoločnosti KAISER+KRAFT, Thorsten Oest. „Aj téma veternej energie veľmi dobre zapadá do oblasti našej angažovanosti v tematike trvale udržateľných zdrojov. A okrem toho platí: Čím špecifickejšie sú požiadavky a predstavy zákazníkov, tým viac vývojového a zlepšovacieho potenciálu sa v nich pre nás skrýva. Profitujeme z dialógu so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami, ktorý z toho vyplýva.“

Od projektovania až po prevzatie zákazníkom v júni 2014 sa zamestnanci spoločnosti KAISER+KRAFT štyri a pol mesiaca aktívne zaoberali problematikou Helgoland. Na ostrove pracovalo celkom desať zamestnancov, do tohto počtu spadali aj špecialisti dodávateľa, firmy SCHULTE Lagertechnik, ktorá prispela špeciálnym know-how.

Realizácia

Dvojposchodová budova servisnej a prevádzkovej stanice Helgoland má pôdorysnú plochu 1200 metrov štvorcových. Na polovici tejto plochy sa nachádzajú prezliekárne a hygienické zariadenia, kancelárie, spoločenské priestory a rokovacie miestnosti, ako aj velín na riadenie farmy veterných elektrární. Celkovo má v budove pracovať až 50 zamestnancov.

V druhej polovici bol na ploche 600 metroch štvorcových vytvorený sklad. Z dôvodu špeciálnych požiadaviek si na začiatku prác firmy SCHULTE a KAISER+KRAFT najprv rozdelili tento priestor na dve samostatné skladové jednotky. Tieto boli navzájom oddelené mrežovými plotmi, posuvnými dverami a uzamykacím zariadením. Montéri príslušných firiem majú kľúče, ktoré im umožňujú z haly prístup do vlastných špeciálnych skladov.

Naopak, skladový personál má prístup do všetkých skladov a je schopný montérov rýchlo a cielene obslúžiť prostredníctvom špeciálneho výdajného systému. Na tento účel slúžia okrem iného dve výdajné okienka a sedem skríň s krídlovými dverami. Rýchle kompletizovanie umožňuje použitie 200 veľkoobjemových Euro stohovacích prepraviek (60 x 40 cm) a cca 400 prepraviek s viditeľným obsahom.

Použité (zásuvné) 5 metrov vysoké regálové zariadenie tvorí 700 políc systému MULTIplus 150 (150 kg zaťaženie police s 25 mm výškou hrany). Okrem toho sú k dispozícii odstavné miesta pre až 150 paliet, resp. objemný a obzvlášť ťažký materiál. S využitím dvoch oceľových montážnych plošín vzniklo 110 metrov štvorcových dodatočnej skladovacej plochy. Takýmto spôsobom bolo možné optimálne využiť skladovaciu plochu, ktorá bola predtým pomerne obmedzená.

Nové skúsenosti

RWE Innogy ler
V prevádzkovej a základnej stanici sa nachádza takmer celý sortiment firmy KAISER+KRAFT: od skladovej techniky cez vybavenie sociálnych miestností, skladovanie nebezpečných látok, až po prepravné zariadenia.

Pri spätnom pohľade sa táto zákazka môže javiť ako rýchlo a bez problémov realizovaná. Ale až po úspešné prevzatie skladu v júni 2014 sa musel tím popasovať s nejedným problémom. A pre všetkých zúčastnených bola dôležitá predovšetkým jedna vlastnosť: trpezlivosť. Kolegovi Thorstena Oesta, Marcovi Kirchhoffovi, manažérovi zodpovednému za kľúčových zákazníkov, utkvel tento projekt v pamäti nielen kvôli jeho potešiteľnému rozsahu a napínavým okolnostiam sprevádzajúcim fázu realizácie. Spomína si aj na skutočne špeciálne výzvy, ktoré boli s projektom spojené: Predovšetkým na náročnú a oveľa ťažšie plánovateľnú prepravu na ostrov Helgoland: „Existuje len jediná firma, ktorá smie dopravovať loďou tovar na Helgoland“, rozpráva Marc Kirchhoff, „okrem toho sa na prepravu vyžadujú špeciálne obaly vyhovujúce lodnej doprave. A taktiež sa na ostrov nemôžete preplaviť kedykoľvek – závisí to predovšetkým od poveternostných podmienok.“ Takýto ostrov na šírom mori je prístupný jednoducho oveľa komplikovanejšie, než sú ciele na pevnine alebo v blízkosti pobrežia.

Thorsten Oest dopĺňa: „Už koordinácia rôznych dodávateľov bola za týchto okolností komplikovaná. Zastúpený bol prakticky celý sortiment, prezentovaný v našom katalógu: Od skladovacej techniky cez vybavenie sociálnych miestností, dielenské vybavenie, skladovanie nebezpečných látok až po prepravné zariadenia. Všetko muselo byť pripravené na naloženie na loď s dokonalou presnosťou a v dohodnutom termíne.“

Pracovníci zapojení do realizácie projektu sa mohli na ostrov dopraviť relatívne jednoducho a plynule – za 75 minút rýchloloďou z Cuxhavenu. Aspoň vtedy, keď išlo všetko podľa plánu. Škrt cez rozpočet však veľmi často spravili poveternostné podmienky: náhle sa stalo, že loď nemohla vyplávať, následkom čoho nemohol montážny tím dodržať svoje termíny. Vtedy bolo nevyhnutné všetko znovu preplánovať.

Jedinečné miesto: Helgoland

Jediný ostrov Nemecka v šírom mori – so susedným ostrovom „Düne“ – o veľkosti len 1,7 kilometrov štvorcových, vzdialený 48 km od nemeckej pevniny v Severnom mori. Obec bez vlastných správnych úradov patrí administratívne k okresu Pinneberg (Schleswig-Holstein). Koncom roku 2013 dosahoval počet obyvateľov 1356. Z celosvetového pohľadu jedinečná oblasť bola v posledných desaťročiach vyhľadávanou destináciou predovšetkým pre jednodňových turistov a milovníkov prírody. Ostrov je známy aj svojím jedinečným vtáctvom. Aj z dôvodu, že počet návštevníkov postupne klesá, si obec vytvára ďalší oporný pilier ako lokalita energetického priemyslu založeného na získavaní energie z trvalo udržateľných zdrojov. V sanovanom južnom prístave ostrova je na tieto účely k dispozícii celkovo 10 000 metrov štvorcových plochy. Aj tu sa bral ohľad na životné prostredie: Budova popisovanej servisnej a prevádzkovej stanice bola napríklad vybudovaná výlučne z trvalo udržateľných materiálov.

RWE Innogy ler

Pozitívna bilancia

RWE Innogy ler
Úspešné ukončenie: Kompletne zariadený sklad bolo možné v júni 2014 odovzdať zákazníkovi.

Napriek alebo práve kvôli väčším prekážkam na ceste k cieľu hodnotia Thorsten Oest a Marc Kirchhoff, ako aj ich partneri z firmy SCHULTE Lagertechnik, celý projekt pozitívne. Nakoniec bolo možné túto veľmi komplexnú úlohu vyriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených. „Bolo skvelé, že sme mohli uplatniť základné zásady našej firmy“, hovorí Thorsten Oest. „Aj pri takomto skutočne komplexnom projekte sme dokázali všetko – od plánovania až po realizáciu – ponúknuť z jednej ruky. Vďaka individuálnemu poradenstvu a odbornej kompetencii priamo na mieste sme spolu so zákazníkom efektívnejšie a teda hospodárnejšie dospeli ku konečnému cieľu. A to všetko pri takomto trvalo udržateľnom projekte.“

Budúcnosť patrí veternej energii

S novelou zákona o obnoviteľných energiách (EEG 2014) dala Spolková vláda definitívne zelenú pre obrat v získavaní energií. A s týmto dobrým vetrom v plachtách vďaka právnej istote chce energetické odvetvie v stále väčšej miere investovať do výroby energií z trvalo udržateľných zdrojov. Najviac zelenej energie sa bude v budúcnosti zabezpečovať vďaka výkonným veterným elektrárňam prevádzkovaným vo väčšej vzdialenosti od pobrežia. Do roku 2030 majú byť inštalované ďalšie zariadenia na šírom mori, s celkovým výkonom do 15 000 MW.

Kontakt

Ak potrebujete naplánovať projekt, radi Vám pomôžeme. Naši odborníci Vám poradia a kompetentne podporia.