Skóre udržateľnosti: Enkelfähig Score

Ako sa z obyčajného výrobku stane výrobok s označením Enkelfähig?

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Veľmi jednoducho: na základe definovaných kritérií udržateľnosti sa pre každý výrobok vypočíta tzv. skóre udržateľnosti Enkelfähig Score. Toto skóre je vždy uvedené pod príslušným výrobkom a pohybuje sa v rozmedzí hodnôt od 1,0 do 5,9 ako najlepšie možné hodnotenie. Aby mohol byť výrobok klasifikovaný ako enkelfähig, musí mať hodnotu aspoň 3,0.

Čím vyššia je hodnota Enkelfähig Score, tým je výrobok udržateľnejší. Môžete si tak byť istí, že u nás vždy dostanete tú lepšiu alternatívu a väčšiu udržateľnosť pri rozhodovaní o kúpe.

V ktorých kategóriách sú výrobky hodnotené?

Náš výkon v oblasti udržateľnosti hodnotíme v nasledujúcich piatich kategóriách: obehové hospodárstvo, ochrana klímy, biodiverzita, hospodárnosť a inovácie.

Na príklade nášho policového vozíka eurokraft pro vám ukážeme, na základe čoho sa skóre vypočíta.

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931
Podrobnosti o kritériách.
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Negatívne kritérium

 • Detská práca
 • Korupcia a podplácanie
 • Porušenie pracovného práva alebo minimálnej mzdy
 • Diskriminácia
 • Poškodenie životného prostredia alebo zdravia osôb
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Obehové hospodárstvo | 30 %

 • Recyklovaný materiál: Koľko percent recyklovaného materiálu tvorí hlavnú časť výrobku?
 • Recyklovateľnosť: Je možné recyklovať všetky komponenty výrobku jednotlivo?
 • Trvácnosť: Garantuje výrobca dlhodobé používanie výrobku?
 • Výroba z jedného materiálu: Uľahčuje výrobok vyrobený z jedného materiálu vlastnú recykláciu po skončení životnosti?
 • Udržateľné balenie: Je výrobok odosielaný v jednoduchom obale vyrobenom z udržateľných materiálov?

  Vďaka recyklovateľnosti materiálu, dlhej životnosti a malému množstvu obalových materiálov má náš policový vozík celkové skóre 3,4.

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Ochrana klímy | 30 %

 • Regionálne obstarávanie: Pochádza výrobok od miestnych dodávateľov?
 • Znížená spotreba energie: Môže dodávateľ zvýšiť svoju energetickú efektívnosť pomocou normy energetického manažmentu ISO 50001?
 • Dodávateľ s kompenzáciou emisií CO2: Pochádza výrobok od dodávateľa, ktorý kompenzuje všetky svoje priame emisie a niektoré nepriame emisie prostredníctvom uznávaných certifikovaných projektov na ochranu klímy?
 • Uhlíková stopa: Bola uhlíková stopa výrobku vypočítaná a kompenzovaná certifikovanými projektmi na ochranu klímy?
 • Odoslanie s kompenzovanými emisiami CO2: Sú emisie spôsobené prepravou výrobku kompenzované uznávanými certifikovanými projektmi na ochranu klímy?

  Vďaka výrobe v Nemecku, kompenzovanej uhlíkovej stope a zníženej spotrebe energie má policový vozík celkové skóre 3,9.
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Biodiverzita | 25 %

 • Obnoviteľné materiály: Je hlavná časť výrobku vyrobená z obnoviteľného materiálu?
 • Obnoviteľné materiály z udržateľných zdrojov: Pochádzajú použité obnoviteľné materiály z lesov s certifikátom FSC alebo PEFC?
 • Biologicky odbúrateľné: Sú použité materiály po separovaní biologicky odbúrateľné?
 • Znížené environmentálne emisie: Postupuje dodávateľ v rámci svojich procesov šetrne k životnému prostrediu a zlepšil svoje environmentálne konanie pomocou systému environmentálneho manažérstva podľa DIN ISO 14001?
 • Environmentálne certifikáty: Boli výrobku udelené certifikáty udržateľnosti ako Modrý anjel alebo Cradle2Cradle?

  Náš policový vozík nezískava bod za žiadne z uvedených kritérií, a preto dosahuje celkové skóre 1.
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Hospodárnosť | 10 %

 • Ziskovosť: Môže sociálne a ekologicky orientovaný produkt dosiahnuť aj pozitívny ekonomický prínos?

  Vďaka svojmu pozitívnemu ekonomickému prínosu má náš policový vozík celkové skóre 5,9.
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Inovácia | 5 %

 • Inovatívny materiál: Pozostáva hlavná časť výrobku z nových alebo nanovo spracovaných materiálov, vďaka ktorým bude budúcnosť udržateľnejšia a bez fosílnych surovín?
 • Inovatívny výrobok: Dá sa výrobok úspešne využiť tak, aby okrem ekonomického zisku generoval aj ekologické a sociálne výhody na rovnakej úrovni?

  Náš policový vozík dosahuje celkové hodnotenie 3 vďaka použitým materiálom a ich recyklovateľnosti.

Orientácia na väčšiu udržateľnosť – porovnanie výrobkov.

Naše skóre udržateľnosti Enkelfähig Score ponúka transparentnú orientáciu, aby ste sa mohli pri nakupovaní rýchlejšie rozhodnúť pre udržateľný výrobok. Na príklade dvoch rudiel vám ukážeme, čo charakterizuje udržateľnejší variant a ako to ilustruje skóre udržateľnosti Enkelfähig Score.

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

eurokraft pro rudla na vrecia so zadnou stenou z drôtenej mriežky

 • Obehové hospodárstvo: 3,4
 • Ochrana klímy: 2,96
 • Biodiverzita: 1
 • Inovácia: 3,94
 • Hospodárnosť: 5,9
 • EcoVadis: 73 bodov
 • Krajina pôvodu: Nemecko

  Enkelfähig Score: 3,4
Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

KlappSTAR-S – rudla na vrecia z hliníka

 • Obehové hospodárstvo: 2,57
 • Ochrana klímy: 1
 • Biodiverzita: 1
 • Inovácia: 3,94
 • Hospodárnosť: 5,9
 • EcoVadis: n/a
 • Krajina pôvodu: Čína

  Enkelfähig Score: 2,1

Výroba v Nemecku, dlhá záručná doba a udržateľná orientácia dodávateľa sú rozhodujúce pre vyššie skóre udržateľnosti v prípade rudly eurokraft pro. Svojím systémom energetického manažmentu má, okrem iného, pozitívny prínos v oblasti klimatickej zmeny a je certifikovaná zlatou medailou EcoVadis Gold; uznanie zodpovedných obchodných praktík v oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania.

Mohlo by vás tiež zaujímať.

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Inteligentné globálne riešenie: udržateľnosť.

Radi vám ukážeme, ktorým témam sa aktuálne venujeme. A pravidelne vás tu budeme informovať o našich aktivitách, cieľoch, plánoch, projektoch a výsledkoch.

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

Neváhajte a začnite nakupovať enkelfähig.

U nás vždy nájdete lepšiu alternatívu. Objavte náš rastúci sortiment udržateľných výrobkov so skóre udržateľnosti Enkelfähig Score.

Skóre udržateľnosti Enkelfähig Score 931

O iniciatíve Enkelfähig.

Spoločnosť kaiserkraft žije iniciatívou: Myslíme a konáme enkelfähig. Vďaka inteligentným názorom, šikovným nápadom a udržateľným a efektívnym riešeniam robíme všetko pre budúcnosť, v ktorej sa oplatí žiť.