Produkty + služby + odbornosť

Riešenia z jedného zdroja.

V našich svetoch efektívnych riešení môžete kedykoľvek objaviť nové možnosti, ktoré premenia svet práce na váš svet práce.

Vaše nápady na udržateľnejší, individuálnejší, ergonomickejší a efektívnejší svet práce prenášame do života. A vďaka správnemu vybaveniu spojíme funkčné aspekty s dobrým vzhľadom. Pretože ľudia sú tým produktívnejší a zdravší, čím lepšie sa pri svojej práci cítia. Najväčším komplimentom pre našu prácu preto je, keď niekto povie: Moje nové obľúbené miesto. My odpovedáme: Výborne. Jednoducho to funguje.

Tematické svety

Objavte nové svety s kaiserkraft: naše tematické svety.
Nájdete tu mnoho cenných tipov, skvelé projekty a vybrané výrobky pre väčšiu udržateľnosť, ergonómiu, bezpečnosť a pod. vo vašej spoločnosti.

Naše svety efektívnych riešení 367

Udržateľnosť

 • Dlhé záručné lehoty 5 až 10 rokov zaručujú dlhšiu životnosť výrobkov
 • Originálne náhradné diely uľahčujú opravy a zabraňujú vyhadzovaniu celých výrobkov
 • Špičková kvalita, ktorá je Enkelfähig, zaručuje, že sa výrobky budú môcť používať aj počas ďalších generácií
Naše svety efektívnych riešení 367

Zdravie + bezpečnosť

 • Špeciálne vyvinuté výrobky udržiavajú a podporujú zdravie a výkonnosť
 • Väčší komfort pohybu a väčšia svalová sila
 • Riešenia vyvinuté podľa špecifických požiadaviek príslušného pracovného procesu
 • Významné pomôcky pre náročné pracovné prostredia a činnosti v praxi
Naše svety efektívnych riešení 367

Efektívnosť

 • Ešte jednoduchšie a efektívnejšie stvárnenie pracovných procesov
 • Prevádzkové zariadenia, ktoré uľahčujú a urýchľujú reakciu na zmeny výrobných požiadaviek, personálnych potrieb alebo technologického vývoja
 • Zapojenie zamestnancov do zlepšovania pracovných procesov
 • Zlepšenie kvality výrobkov

Svety práce

S plným nasadením do práce v našich svetoch práce, pretože motivácia sa začína na pracovisku.
Tu vytvárame prostredia, ktoré je možné meniť, ktoré dokonale zodpovedajú individuálnym želaniam a špecifickým pracovným požiadavkám. Pre nás je pritom dôležité, aby tieto riešenia boli flexibilné a príťažlivé aj pre budúcnosť, aby podporovali spoluprácu a vytvárali identitu. Koniec koncov, svety práce sú vždy aj svetom ľudí.

Naše svety efektívnych riešení 367

Zhotovenie + výroba + dielňa

 • Výrobné procesy sa musia dať rýchlo prispôsobiť meniacim sa požiadavkám
 • Výhody flexibility v dielenskej výrobe sa spájajú s produktivitou vo výrobnom toku
 • Sieťové prepojenie všetkých účastníkov výroby pre vysoko flexibilné materiálové toky a nové usporiadania závodov
 • Voľné prepojenie systémov a pracovísk

Naše svety efektívnych riešení 367

Kancelária + administratíva

 • Klasická kancelária vo fáze zmeny vďaka digitálnym možnostiam a novým pracovným kultúram
 • Miesto stretnutí, sociálnych väzieb a konštruktívnej pracovnej atmosféry
 • Optimálne prostredie v závislosti od činnosti: sústredená práca, tímová práca, neformálna komunikácia
 • Kancelárske priestory sú flexibilne štruktúrované na plynulú zmenu pracovných foriem

Spoločne dosiahneme najlepší výsledok.

Žijeme vo svete, kde je takmer všetko dostupné vždy a všade: Produkty, ponuky, služby… Doslova pre stromy nevidíme les. V zásade môžeme zrealizovať veľa vecí, ale často len niektoré z nich majú zmysel. A práve v tom vidíme našu prácu: Poskytnúť orientáciu a spolupracovať s vami pri hľadaní ideálneho riešenia pre vás.

Naše svety efektívnych riešení 367

Kto to robí?

Ktorá osoba vykonáva konkrétnu činnosť a aké zdroje na to potrebuje?

Naše svety efektívnych riešení 367

Ako sa to robí?

Ako táto činnosť prebieha a čo je pri nej rozhodujúce?

Naše svety efektívnych riešení 367

Kde sa to robí?

Na ktorých miestach sa činnosť vykonáva a čo sa pri nej musí dodržiavať?

Naše svety efektívnych riešení 367

Riešenie: Súčet všetkých prvkov

Po analýze vyhotovíme pre vás individuálnu ponuku riešenia a naplánujeme implementáciu.

Naše svety efektívnych riešení 046

Žiadne želanie nezostane nesplnené: naše služby.

Náš servisný tím je vám kedykoľvek k dispozícii a pomôže vám s vašimi problémami! Odpovedáme na otázky, poskytujeme tipy a sprevádzame vás ako partneri. Či už ide o plánovanie nových pracovných priestorov, montáž objednaného kancelárskeho nábytku alebo obstaranie špeciálnych produktov.