Kategória Životné prostredie

Bezpečná práca + ochrana prírody

Skladovanie nebezpečných látok

Ako bezpečne skladovať látky nebezpečné pre životné prostredie.

Záchytné vane

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Zodpovedajúce vane pre rôzne veľkosti nádob, ako sú malé nádoby, sudy, kontajnery
 • Riešenia pre každé použitie: skladovanie, preprava a plnenie, na podlahe alebo na regáli
 • Oceľové záchytné vane na skladovanie horľavých kvapalín znečisťujúcich vody
 • Plastové záchytné vane na skladovanie agresívnych kvapalín znečisťujúcich vody

Ekologické skrine

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Nepriepustné skladovanie nebezpečných látok priamo na pracovisku
 • Ekologické skrine s podlahovou záchytnou vaňou a skladovacími úrovňami v rôznych vyhotoveniach
 • Bezpečnostné skrine na oddelené skladovanie kyselín a lúhov podľa predpisov
 • Uzatvorenie proti neoprávnenému prístupu

Ohňovzdorné skrine

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Skrine na nebezpečné látky s protipožiarnou ochranou
 • Na horľavé kvapaliny, ako sú palivá, oleje, laky alebo farby
 • Testované a certifikované nezávislými inštitúciami na testovanie materiálov
 • Skrine na skladovanie lítiových batérií

Stanice na nebezpečné látky

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Kompaktné skladovanie nebezpečných látok vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch
 • Rozšírenie skladovacích kapacít v súlade so zákonom
 • Skrine s krídlovými dverami alebo priestorovo úspornými žalúziami
 • Regálové kontajnery na nebezpečné látky na vonkajšie skladovanie veľkých množstiev

Manipulácia s nebezpečnými látkami

Takto môžete bezpečne pracovať s látkami nebezpečnými pre životné prostredie.

Čerpadlá

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Vyprázdňovanie, prečerpávanie a stáčanie kvapalín, ako sú chemikálie, kyseliny alebo zásady
 • Sudové a kanistrové čerpadlá, čerpadlá na ručný alebo elektrický pohon a čerpadlá na stlačený vzduch
 • Vhodné čerpadlá na každé médium

Bezpečnostné a prepravné nádoby

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Bezpečná preprava nebezpečných látok na verejných a interných dopravných trasách
 • Bezpečné skladovanie, dávkovanie a likvidácia horľavých a agresívnych médií, ako aj kyselín a zásad
 • Zberné a transportné boxy na použité batérie a akumulátory

Manipulácia so sudmi

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Praktickí pomocníci na bezproblémovú manipuláciu so sudmi
 • Bezpečné zdvíhanie, otáčanie alebo prepravovanie sudov
 • Stojany na sudy na jednoduché stáčanie z ležiacich sudov

Čerpacie zariadenia

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Systémy nádrží na naftu, benzín a vykurovací olej pre prevádzku a stavenisko
 • Doplňovanie paliva do strojov a vozidiel priamo na mieste
 • Stacionárne alebo mobilné, kompletne vybavené čerpadlom – správne riešenie pre každý účel použitia

Manažment únikov

Týmto spôsobom si zaistíte bezpečnosť v prípade úniku.

Absorpčné tkaniny

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Silne absorpčné a odolné v rôznych kvalitách materiálu
 • Vhodné absorpčné prostriedky v závislosti od média: typ Univerzálne, typ Olej, typ Chemikálie
 • Na prevenciu alebo ako reakcia na únik

Havarijné súpravy pre prípady únikov

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Kompletné súpravy pre prípady únikov podniku: absorpčné tkaniny, nasiakavé hadice, nasiakavé vankúše, granuláty atď.
 • Základné vybavenie na odstraňovanie olejov, kyselín a iných nebezpečných kvapalín
 • Vo všetkých veľkostiach, od praktickej tašky na núdzové prípady až po 200-litrový kontajner

Absorpčné granuláty

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Granuláty absorbujú a zadržia kvapaliny v priebehu niekoľkých sekúnd
 • Biologicky odbúrateľné granuláty z prírodných surovín
 • Vhodné najmä pre porézne, pórovité alebo nerovné povrchy

Havarijné vane

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Skladacie záchytné vane, ktoré sa ľahko prepravujú a sú rýchlo pripravené na použitie v prípade núdze
 • Závesné záchytné plachty kontrolovaným spôsobom odvádzajú kvapkové úniky zhora
 • Havarijné vane z hustej plastovej tkaniny, pochôdzne a v závislosti od veľkosti prístupné vysokozdvižným vozíkom alebo nákladným vozidlom

Manažment odpadov

Takto optimálne zlikvidujete odpadové látky.

Vedrá na odpad

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Stláčacie koše na odpadky, nášľapné koše na odpadky, koše na papier a spol. zabezpečia čistotu na každom mieste
 • Nádoby na odpadky do interiéru – s praktickým vhadzovacím príklopom alebo uzamykateľným vekom
 • Nádoba na odpadky do exteriéru – vyrobená z materiálov odolných voči poveternostným vplyvom a korózii
 • Funkcie ochrany proti požiaru na bezpečnostných nádobách na odpad tlmia plamene

Zberače druhotných surovín

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Systémy zberačov druhotných surovín pomáhajú pri zbere a separovaní odpadkov
 • Robustné nádoby zodpovedajúce príslušným potrebám zabezpečujú hygienické pracovné prostredie bez zápachu
 • Úspora nákladov a času pri likvidácii prevádzkového odpadu používaním vhodných zberačov z hľadiska veľkosti a typu

Popolníky

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Vonkajšie popolníky sú odolné voči poveternostným vplyvom a vyrobené z odolných materiálov
 • Popolníky chránia životné prostredie pred zvyškami cigariet
 • Kombinované popolníky ponúkajú riešenie 2 v 1 – okrem popola a cigaretových nedopalkov možno do nich vyhodiť aj iný odpad

Vrecia na odpadky

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00
 • Ušetrite náklady používaním vhodných vriec na odpadky v každej nádobe na odpad
 • Chráňte životné prostredie pomocou vysokokvalitných recyklovaných materiálov, ktoré sa dajú po použití znovu použiť
 • Predchádzanie roztrhnutiu, dokonca aj pri odpade s ostrými hranami, použitím správnej hrúbky vreca
 • Vrecia na odpadky sú k dispozícii až do veľkosti 2500 l

Čistenie súčiastok

Pomocou čističov malých dielov odstránite napríklad mastnotu a olej zo strojových súčiastok – bezpečne, účinne a ekologicky. Tu sa dozviete viac o tom, ako fungujú zariadenia na umývanie súčiastok, aké sú rozdiely medzi jednotlivými variantmi a kedy je ktorý typ čistiaceho zariadenia správnou voľbou.

Životné prostredie, jednoducho to funguje. _00

Najpredávanejšie výrobky na ekologické skladovanie a likvidáciu.