Logistika

Aj v oblasti prepravy sme príkladom.

Môže byť mobilita udržateľná?

Je možné, aby boli zasielateľstvo a preprava nielen ekonomické, ale aj ekologické a sociálne únosné? Dajú sa požiadavky na udržateľnú logistiku skutočne pretransformovať do praxe?

Naša odpoveď: Áno! My napríklad nakladáme naše nákladné vozidlá podľa „princípu tetris“: každá medzera sa využije, aby sa počet prepráv znížil na čo najmenší počet. Okrem toho sa koncentrujeme na to, aby sa všetky prepravy vykonávali neutrálne vo vzťahu ku klíme − a preto spolupracujeme s vybranými poskytovateľmi služieb logistiky. Od roku 2013 napríklad realizujeme naše zásielky s „UPS Carbon neutral“ do 15 európskych krajín.

Keďže ani pri udržateľnom zasielaní tovarov sa nedá celkom zamedziť emisiám CO, kompenzujeme ich prostredníctvom globálne uznávaných projektov na ochranu klímy našich logistických partnerov.