Nákup

Viac morálky v nákupnom košíku.

Zodpovednosť v nakupovaní a pozdĺž celého dodávateľského reťazca.

„Musíme sa naučiť inak konzumovať: už nie pasívne, ale s vedomím, že dnes so svojou kreditnou kartou máme väčšiu moc ako s naším volebným lístkom.“ To sú slová francúzskeho autora bestsellerov Frédérica Beigbedera.

Jeho kreditná karta je pre nás tovarový kôš: ako podnik vedome myslíme na to, ktoré produkty nakupujeme a s kým si ich necháme dodať. Nielen preto, že chceme podnietiť stále viac našich zákazníkov k tomu, aby svoje vlastné nákupy vykonávali s čistým svedomím, ale aj preto, že výhody férového hospodárenia a nakupovania sú jednoznačné: výrobky s dlhými zárukami počas celej životnosti sú osožné pre spotrebiteľa, znižujú množstvo odpadu a sú znakom kvality pre výrobcov.

So značkou Eurokraft Active Green určujeme napríklad nové štandardy pri téme emisií. Všetky produkty našej výkonnej značky sa vďaka mimoriadne energeticky efektívnym metódam vyrábajú CO2 neutrálne. Pre každý výrobok máme vypracovanú ekologickú bilanciu, ktorú každoročne potvrdzuje inštitút TÜV Rheinland. Pomocou takýchto viditeľných faktov dbáme vždy dôsledne na to, aby sme zaťaženie životného prostredia, ako aj náklady na energie a suroviny počas životného cyklu produktu znížili na minimum. Naše emisie CO2 okrem toho kompenzujeme formou podpory veterného parku Yuntdag v západnom Turecku. Ďalší krok k väčšej morálke v tovarovom koši: KAISER+KRAFT si stanovil za cieľ nepretržité zvyšovanie počtu ekologických výrobkov v celkovom sortimente.

Aby však bolo možné strategicky zakotviť udržateľnosť v oblasti nákupu, je podľa našej mienky potrebné, aby sme povedomie pre naše očakávania a štandardy posilnili takisto u našich dodávateľov − vzhľadom na udržateľnosť v oblastiach životné prostredie, pracovné podmienky, obchodná prax a Supply Chain. Metóda hodnotenia EcoVadis zavedená v roku 2014 slúži presne na tento účel: dodávatelia sa pravidelne klasifikujú podľa relevantných aspektov ekologického a zodpovedného konania a identifikujú sa potenciály zlepšenia. Pritom staviame na dôveryhodnej a transparentnej spolupráci, pri ktorej je stredobodom vysoká kvalita, zodpovednosť a hospodárnosť. Našou snahou je na základe záväzného kódexu správania naďalej rozširovať podiel výkonných dodávateľov a vyberať pre nás tých najlepších dodávateľov. Týmto spôsobom dokážeme zabezpečiť súlad ekologických, sociálnych a ekonomických aspektov. Rozhodnutie pre model EcoVadis ukazuje našu odhodlanosť a pripravenosť vážne sa zaoberať týmito témami a byť príkladom − jasnými slovami a merateľnými skutkami.