O nás

Zvyšok nášho života tvorí naša budúcnost'.

Princíp zodpovednosti.

Za prírodu, človeka a životné prostredie.

Dlhodobo, veľmi účinne, efektívne, presvedčivo, perspektívne. Mnohé synonymá, ktoré sú pokusom o bližšie vymedzenie konkrétneho pojmu: udržateľnosť. A predsa zostáva tento pojem akýsi statický, nepružný, bez života, opotrebovaný.

Radšej hovorme o princípe zodpovednosti. Zodpovednosť, ktorú dobrovoľne preberáme a ktorá je súčasťou nášho života − zodpovednosť za prírodu, za ľudstvo a za životné prostredie. Zodpovednosť v malom aj veľkom merítku. Takto napríklad dôsledne dbáme na výrobu stále ekologickejších produktov, neprestajne dbáme na znižovanie negatívnych účinkov interných a externých procesov na životné prostredie, ako aj na vytváranie lepších, a tým ekologickejších štandardov pre naše odvetvie. Deň za dňom znova zabezpečujeme blaho a ďalší rozvoj našich zamestnancov. A angažujeme sa za to, aby naši obchodní partneri a dodávatelia takisto poskytovali to najlepšie; aby v záležitostiach zamestnancov a spoločnosti, ochrany životného prostredia a klímy, čestnosti a dôslednosti boli presne ako my príkladom. Okrem toho sa hlásime k desiatim univerzálne uznávaným princípom medzinárodne najvýznamnejšej obchodnej siete pre udržateľnú globalizáciu, k princípom „Global Compact, dobrovoľnej iniciatívy pod záštitou OSN“. Ako jeden z mnohých zúčastnených podnikov z celého sveta sme sa zaviazali integrovať do našich obchodných aktivít ľudské práva, ochranu životného prostredia, pracovné normy a boj proti korupcii.

Preto si viac všímame všetko, čo robíme, plánujeme a realizujeme, pozornejšie počúvame, konáme opatrnejšie a vždy myslíme aj na konečný výsledok nášho konania. Nazývame to aj SCORE − Sustainable Corporate Responsibility. S týmto programom sme už od roku 2011 prešli mnohé dôležité kroky, aby sme vytvorili pridané hodnoty a aby sme tým zlepšili výkon spoločnosti KAISER+KRAFT vo veciach udržateľnosti v šiestich oblastiach konania*:

Nákup

Logistika

Marketing

Zdroje | Klima

Zamestnanci

Spoločnost'

V rámci SCORE sa každý rok venujeme tejto zodpovednosti a dávame si ďalšie ambiciózne ciele, pravidelne kontrolujeme náš pokrok a vyvíjame nové normatívy. Len takto môžeme prispieť k tomu, aby bola naša Zem v budúcnosti trocha lepšia a zelenšia.

Ak sme to povedali slovami Marka Twaina: Samozrejme že nás zaujíma budúcnosť. Chceme v nej predsa prežiť zvyšok nášho života.

*Oblasti konania sú odvodené od desiatich všeobecne uznávaných princípov Global Compact.

Aká matka, taká dcéra.

Viac o našich aktivitách, o číslach, dátach a faktoch sa dozviete zo správy spoločnosti TAKKT* k problematike udržateľnosti pre rok 2019.
Trvalá udržateľnosť pha
*KAISER+KRAFT EUROPA je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti TAKKT AG.