Typ produktu
Cena s DPH
2010
2010
7560
7560
-
Cena bez DPH
1675
1675
6300
6300
-

Vizuálna komunikácia výrobných ukazovateľov: priemyselné displejeVáha neukazuje ani gram navyše, vo vypaľovacej peci súhlasia skutočné a požadované hodnoty a vy ste právom hrdí na to, že vaša výroba je už 18 mesiacov bez pracovných úrazov. Čo sa skutočne počíta, musia zistiť všetci – dobre, že elektronické priemyselné displeje od KAISER+KRAFT dokážu priebežne informovať vašich zamestnancov na sekundu presne. A oznam, ktorý sa komunikuje, sa rozsvieti: mimoriadne jasné LED displeje sprostredkujú dôležité výrobné ukazovatele alebo informačné texty v dobrej čitateľnosti, v závislosti od modelu a oblasti použitia až do vzdialenosti 40 metrov. Textové informačné displeje uvítajú vašich návštevníkov individuálnym textom, ukážu vašim zamestnancom alebo návštevníkov všeobecné informácie alebo vám poskytnú okamžitý prehľad o tom, na ktorej nakladacej bráne sa aká zákazka práve nakladá. Riaďte a koordinujte rýchlo a efektívne aktívne dodávky prostredníctvom indikátorov pre nákladné vozidlá. Ale vyplatia sa investície do vysokokvalitných prístrojov? Odpoveď je jasná: transparentnosť výkonnosti motivuje personál a vizuálne dokumentované procesy umožňujú rýchle odstránenie procesných porúch. Vaša výhoda: vysoká efektívnosť a priebežná kvalita vo výrobe.Komunikácia, organizácia, štruktúra: kvalita pre priemyselAko podnikateľ dbáte prirodzene na kvalitu. Naše priemyselné displeje preto zodpovedajú maximálnym nárokom na technický štandard: dvojstenné teleso z oceľového plechu s práškovým nástrekom, mimoriadne jasné svetelné diódy, teplotné snímače, časová synchronizácia, USB alebo ethernetové rozhranie, PC softvér na programovanie textu a ešte mnohé ďalšie prvky. Ale pri všetkej snahe po perfektnosti naše priemyselné displeje sú prirodzene len highlightom našej ponuky pre dielňu a priemysel. A vizuálna komunikácia funguje vo všetkých oblastiach bez mikroelektronických výdobytkov. Ako si však zachováte prehľad o vašom skladovom hospodárstve priamo na mieste? Ako môžete štruktúrovať svoje skladové zásoby náradia, konštrukčných dielov, materiálov? So všestrannými produktami na označovanie a nálepkami z nášho internetového obchodu zabezpečíte jasný prehľad: návody, produktové označenia, výstražné značky, štítky s upozorneniami, nalepovacie, zasúvacie alebo magnetické – a vaše osadenstvo bude mať prehľad. Aj v prípade výpadku prúdu. A ako to vyzerá s plánovaním: Projekty, zdroje, termíny, miestnosti – nič nedokáže nahradiť starú dobrú plánovaciu tabuľu. A my ju máme v ponuke. So všetkým príslušenstvom. Ešte nejaké otázky? Obráťte sa na nás, tešíme sa na osobný kontakt.