037 – 65 23 633 
  Vytlačiť stranu
Tiráž

Adresa

KAISER+KRAFT s.r.o

Štúrova 71/A
SK 949 01  Nitra

Telefón: +421 (0) 37/6523-633
Telefax: +421 (0) 37/6523-632

E-mail:
service@kaiserkraft.sk

 

Manažér: Martin Mečár, Michael Moser

 

Sídlo:
Nitra

 IČO
36786080

 IČ DPH
SK2022387356

Právne informácie / autorské právo
Informácie poskytnuté na internetovej stránke podliehajú neustálemu kontrole a aktualizácii prostredníctvom KAISER+KRAFT s.r.o. Napriek všetkej starostlivosti sa mohli údaje medzičasom zmeniť. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť nie je možné prevziať žiadne ručenie, ani záruku. To isté platí aj pre všetky ostatné internetové stránky, na ktoré je poukazované prostredníctvom hypertextových odkazov. KAISER+KRAFT s.r.o nie je zodpovedná za obsah internetových stránok, ktoré budú zobrazené na základe takéhoto spojenia. KAISER+KRAFT s.r.o si okrem toho vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií. Obsah a štruktúra internetovej stránky KAISER+KRAFT s.r.o je chránená autorským právom. Rozmnožovanie, šírenie, zverejňovanie, zmena, poskytovanie tretím stranám alebo spracovanie všetkých prvkov štruktúry, predovšetkým textov, častí textu, obrazových materiálov, grafík, programov a dizajnových prvkov si vyžaduje predchádzajúci, výslovný a písomný súhlas KAISER+KRAFT s.r.o.

 

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod KAISER+KRAFT existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov