Späť
Produktový poradca Prevádzka

15 šikovných tipov, ako manipulovať s rebríkmi

15 najdôležitejších tipov pre bezpečnú manipuláciu s rebríkmi. Poskytneme Vám potrebné informácie!

Tip 1

Pred použitím rebríka si prečítajte návod.

Tip 2

Rebríky pred použitím vizuálne skontrolujte. Poškodené rebríky vyraďte z prevádzky.

Tip 3

Dodržiavajte maximálne zaťaženie rebríka, podľa normy 150 kg.

Tip 4

Rebríky postavte do správneho uhla, pri príložných rebríkoch s priečkami do uhla 65° – 75°, pri príložných rebríkoch so stupňami musia stupne stáť vodorovne.

Tip 5

Rebríky umiestňujte len na podklad, ktorý sa nešmýka, je rovný a pevný.

Tip 6

Pri stojacích rebríkoch musia rozpery vždy zapadnúť a byť napnuté.

Tip 7

Pri rebríkoch, ktoré sa skladajú z viacerých častí, musia byť prítomné aretačné prípravky a tieto sa aj musia používať.

Tip 8

Do úvahy sa musí zobrať elektrické ohrozenie v dôsledku elektrických vedení.

Tip 9

Stabilitu v prípade potreby zvýšte zaistením rebríka na hornom, resp. dolnom konci.

Tip 10

Príložné rebríky musia siahať minimálne 1 m nad úroveň, do ktorej chcete vystúpiť.

Tip 11

Príložné rebríky neopierajte o neisté body, napr. tyče, drôty, sklenené tabule.

Tip 12

Pri prácach na rebríku sa nevykláňajte do boku.

Tip 13

Neprestupujte z rebríka do boku na plošinu alebo vyššiu úroveň.

Tip 14

Pri stojacom rebríku s nasadeným výsuvným rebríkom je 5. priečka zhora poslednou priečkou, na ktorú sa smie vystúpiť. Pri príložných rebríkoch je to 4. priečka/stupeň zhora.

Tip 15

Pri stojacích rebríkoch bez plošiny a zariadenia na držanie je 3. priečka/stupeň zhora poslednou priečkou/posledným stupňom, na ktoré sa smie vystúpiť.

Dotlač dokumentu, aj len jeho častí, iba s povolením firmy GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH. 03/2013 – zdroj a obrazová dokumentácia: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Naše top produkty z tohto poradcu
Najpredávanejšie
Počet výrobkov: 137
Zobrazenie:
Naše top kategórie z tohto poradcu