Späť
Produktový poradca Prevádzka

„clip-step“ – protišmyková nášľapná plocha

Bezpečné vystupovanie a státie na rebríku – riešenie sa nazýva clip-step, protišmyková nášľapná plocha pre rebríky so stupňami.

Protišmyková nášľapná plocha je vyrobená z ryhovaného plastu alebo z plastového profilu s korundovým vsypom a zaisťuje vždy bezpečné vystupovanie a pohodlné státie na stojacich rebríkoch so stupňami.

Vďaka nášľapnej ploche „clip-step“ sa výrazne zlepšujú protišmykové vlastnosti. Znamená ďalšiu podporu pre vnútropodnikových bezpečnostných technikov pri dodržiavaní platných smerníc a predpisov.

Podľa potreby je možné zvoliť si medzi dvoma vyhotoveniami tejto nášľapnej plochy:

Nášľapná plocha clip-step

Nášľapná plocha clip-step z ryhovaného plastu sa priklikne rozmerovo presne na celú plochu stupňa rebríka. Tieto nášľapné plochy zaisťujú optimálne protišmykové vlastnosti, bezpečné vystupovanie a pohodlné státie na našich stojacich rebríkoch so stupňami.

Nášľapná plocha clip-step R13

Nová nášľapná plocha clip-step R13 je certifikované protišmykové obloženie pre naše stojace rebríky so stupňami.

Táto nášľapná plocha spĺňa svojim plastovým profilom s korundovým vsypom požiadavky hodnotiacej skupiny R13 a v hodnotiacej skupine bola klasifikovaná pre vytesňovací priestor V6. Predovšetkým v mokrých a olejmi znečistených pracovných priestoroch poskytuje clip-step R13 dodatočné zvýšenie bezpečnosti pri práci.

„clip-step“ – protišmyková nášľapná plocha wt$

Obr.: Stupňový stojaci rebrík s nášľapnou plochou clip-step

Nášľapná plocha „clip-step“ prispieva k dodržiavaniu normy DIN EN 131-2. Táto norma výslovne vyžaduje, aby nášľapná plocha priečok, stupňov a plošín z kovu alebo plastu bola v protišmykovom vyhotovení.

Pri modeloch pochôdznych obojstranne sa „clip-step“ nasadzuje až po maximálny pochôdzny stupeň (podľa DIN EN 131). Okrem popísaných protišmykových vlastností slúži navyše na optickú kontrolu správneho používania rebríka.

Vybrané modely rebríkov sa dajú vybaviť nášľapnou plochou clip-step aj dodatočne. Ak by ste požadovali ďalšie informácie, prosím, kontaktujte nás. 

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 120
Naše top kategórie z tohto poradcu