Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Cyklónový princíp a filter s nanovrstvou

Filter s mnohými vlastnosťami – viac o cyklónovom princípe a filtre s nanovrstvou

Cyklónový princíp

Vďaka tangenciálnemu vstupu vzduchu do nádoby sa nečistota odsáva bez presmerovania. Nasávaná nečistota tak nemôže upchať nasávacie hrdlo a nenaráža priamo na filter. Filter je tak chránený pred poškodením a jeho životnosť sa značne predlžuje. Predĺžená životnosť filtra vplýva pozitívne na životné prostredie a šetrí peniaze. Okrem toho sa ťažšie častice nečistôt zabrzdia a klesnú na dno nádoby. Filter tak musí filtrovať len ľahké častice nečistôt. Dôsledkom toho je extrémne dlhá životnosť filtra.

Výhody:

  • Neupcháva sa nasávacie hrdlo
  • Filter je chránený pred poškodeniami
  • Vždy plná sacia sila
Cyklónový princíp a filter s nanovrstvou ler

Skladaná filtračná patróna s nanovrstvou

Nanovrstva je obzvlášť vhodná na nasávanie priemyselného prachu, pilín, prachu z murovania, vŕtania a frézovania, kremenného piesku a podobných látok. Dosiahnete tu extrémne vysoké množstvo zachyteného prachu.

Filter je zo špeciálneho celulózového materiálu s nanovrstvou a vyznačuje sa vynikajúcim stupňom odlučovania.

Použitie:
Vhodné pre zariadenia bez automatického striasacieho stroja.

Cyklónový princíp a filter s nanovrstvou ler

Berte, prosím, do úvahy zákonom dané triedy prachu.

Naše top kategórie z tohto poradcu