Späť
Produktový poradca Prevádzka

DIN EN 131-1+2 – túto normu musíte poznať.

Zmeny normy a ich dopady na príložné rebríky s dĺžkou nad tri metre.

Poskytujete zamestnancom vo vašej firme techniku na vykonávanie prác vo výškach? V takom prípade musíte svoje príložné rebríky do 1. 1. 2018 skontrolovať a v prípade potreby ich zosilniť alebo vymeniť. Vaše staré zásoby musia byť podrobené posúdeniu z hľadiska bezpečnosti. V prípade pochybností radšej hneď prejdite na nový model.

Prečo došlo k tejto zmene normy?

Zmeny v obidvoch častiach normy DIN EN 131-1 a DIN EN 131-2 boli iniciované preto, aby sa dosiahlo ďalšie zvýšenie bezpečnosti práce na rebríkoch tohto typu a v rámci celej Európy sa znížilo nebezpečenstvo úrazov. To znamená, že v celej Európe platia pre príložné rebríky tie isté normy.

Európsky výbor pre normalizáciu CEN sa dohodol: Či v Stuttgarte, Paríži alebo Miláne, rebríky musia z hľadiska svojho vyhotovenia a označenia zodpovedať tým istým smerniciam. Aj návod na použitie rebríkov musí byť vypracovaný v súlade s normou. V norme DIN EN 131-2 sa rebríky delia do dvoch kategórií: „profesionálne“ na firemné použitie a „neprofesionálne“ na súkromné použitie. Preto rebríky pre firmy podliehajú prísnejším predpisom.

Zmeny v norme DIN EN 131 wt$

A aký úžitok z toho máte vy?

Menej pracovných úrazov – to je pre každú firmu veľká výhoda. A výhod je ešte viac: Ak vykonávate pracovné činnosti v rámci celej Európy, môžete sa spoľahnúť, že rebríky budú všade rovnako bezpečné. Pri kúpe rebríkov certifikovaných podľa normy DIN EN 131 ste okrem toho právne istení – podľa európskeho práva. A čo je najlepšie: Pretože rebríky vyrobené podľa normy sú vysokokvalitné, robustné a majú dlhú životnosť, zostávajú dlho v prevádzke a vám stačí myslieť len na ich každoročnú kontrolu.

Aké sú požiadavky na rebríky podľa normy DIN EN 131-1+2?

Všetky prenosné príložné rebríky vyžadujú od dĺžky nad tri metre rozšírenie, ktoré je zabezpečené napríklad priečnymi traverzami alebo kónickou konštrukciou. Pre viacúčelové rebríky a výsuvné rebríky, ktoré sú v zasunutom stave ešte stále dlhšie ako tri metre, to znamená: odnímateľné časti rebríka, napríklad horný rebrík, sa už nedajú odobrať a používať samostatne, alebo musia byť taktiež vybavené rozšíreným podstavcom.

Rebríky môžete aj dodatočne spevniť

Ak sú Vaše rebríky vhodné na ich rozšírenie tak, aby zodpovedali norme, môžete na ne namontovať priečnu traverzu. Skôr ako sa však rozhodnete pre takýto postup, musíte ich podrobiť posúdeniu bezpečnosti. Či je rebrík možné používať, rozhodne odborná firma vykonávajúca skúšku. Následne dostanete písomný posudok, ktorý si bezpodmienečne uschovajte ako dokladový materiál.

Mimochodom: U nás dostanete príložné rebríky, ktoré boli vyrobené v súlade s novými predpismi normy, ako aj traverzy na dodatočné vybavenie.

Naše top kategórie z tohto poradcu