Späť
Produktový poradca Kancelária

Dôležité vysvetlenia k otočným stoličkám – sedeniu na mieru

Čo je dobrá kancelárska otočná stolička?

Optimálna súhra plochy sedadla, operadla, mechaniky a lakťových opierok charakterizuje správnu kancelársku otočnú stoličku. V závislosti od namáhania musia byť tieto komponenty optimálne zosúladené. Aby sa predišlo bolestiam chrbta, je rozhodujúca správna voľba sedacieho nábytku. Následné náklady spôsobené dlhoročným zlým sedením sú enormné.

Preverili sme pre vás štyri skupiny používateľov a pre každú skupinu zvolili vhodné kancelárske otočné stoličky.

1. Štandardné otočné stoličky

Pre príležitostné sedenie na pracovisku, napríklad pri striedajúcich sa alebo občas využívaných pracoviskách. Tu sú na poprednom mieste cenovo výhodné riešenia. Štandardná výbava, prestavenie výšky sedadla a nastavenie sklonu operadla je tu väčšinou postačujúce.

 • Prestavenie výšky operadla
 • Nastavenie sklonu operadla
 • Opierka bedrových stavcov
Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

2. Otočné stoličky pre osoby s problémami s platničkami

Pre osoby, ktoré potrebujú zo zdravotných dôvodov špeciálnu stoličku. Dôležité je, aby sa tieto stoličky začali používať už včas. Pri týchto otočných stoličkách je panva podopretá nábežnou hranou sedacej plochy a tým sa obmedzuje rotácia panvy. Drieková podpera zabezpečuje prídavné podopretie v oblasti bedrových stavcov, aby sa chrbtica dostala do svojho prirodzeného tvaru S a zaťaženie bolo čo najmenšie.

Dôležitý je pohyblivý otvorený uhol sedenia, ktorý automaticky zabezpečuje správne držanie tela.

 • Prestavenie výšky operadla
 • Škrupina sedadla pre ľudí s problémami s platničkami
 • Mechanika synchrónna/s permanentným kontaktom
 • Opierka bedrových stavcov
 • Nastavenie vyvažovania
Lexikon pre správne sedenie v kancelárii ha&

3. Otočné stoličky pre operátorov

Pre pracoviská, na ktorých sa pracuje prevažne v sede, napr. na referentských alebo počítačových pracoviskách. Dlhé sedenie kladie vysoké požiadavky na otočnú stoličku. Tu je dôležitá predovšetkým mechanika. Synchrónna mechanika zabezpečuje dynamické sedenie. Operadlo nasleduje trup a odľahčuje chrbticu. Čím vyššie operadlo, tým vyšší stupeň odľahčenia. Lakťové opierky majú prídavný podporný efekt.

 • Prestavenie výšky operadla
 • Mechanika synchrónna/s permanentným kontaktom
 • Lakťové opierky, podľa možnosti výškovo prestaviteľné
 • Nastavenie vyvažovania
 • Opierka bedrových stavcov
Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

4. Kreslá pre šéfov

Reprezentatívny rám pre kanceláriu šéfa. Mäkké čalúnenie vytvára príjemný pocit pri sedení, aj neskoro do noci. Vysoké operadlo a lakťové opierky podopierajú celý trup. Vďaka výkyvnej mechanike sa dislokuje ťažisko. V tejto oblasti nájdete prirodzene adekvátne stoličky pre návštevníkov.

 • Vysoké operadlo
 • Mäkké čalúnenie sedadla
 • Výkyvná mechanika
 • Lakťové opierky
 • Nastavenie vyvažovania
Lexikon pre správne sedenie v kancelárii ha&

Informácie k správnemu sedeniu na otočných kancelárskych stoličkách

Aby ste zásadne sedeli správne, rešpektujte, prosím, nasledujúce pokyny:

Správna výška sedadla

Správna výška sedadla je nastavená vtedy, keď je medzi stehnom a predkolením pri plnom došľape nôh uhol min. 90° (pravý uhol).


Poloha sedenia

Pri správnom sedení musí byť využitá celá plocha sedadla až na operadlo. Poloha sedenia by sa mala často meniť. Receptom je aktívne sedenie, ktoré zabraňuje bolestiam hlavy a chrbta, srdcovým a obehovým problémom.


Lakťové opierky

Prídavné odľahčenie umožňujú lakťové opierky. Pri dlhšom sedení odľahčujú plecia. Výškovo prestaviteľné lakťové opierky slúžia na optimálne nastavenie a individuálne rozmery tela. Pre písanie na klávesniciach sa odporúča obmedzene.


Operadlo

Jemný protitlak operadla by mal byť citeľný v každej polohe sedenia. Ak je operadlo nastavené príliš mäkko, nemôže poskytovať svoju podpornú funkciu. Ak je nastavené príliš tvrdo, sedíte strnulo a nepohodlne.


Podstavec

Všetky modely otočných stoličiek sú vybavené bezpečným plynovým odpružením na výškové nastavenie sedadla ako aj stabilným krížom s 5 nohami.


Kolieska

Pojazdné kolieska sú sériovo dimenzované na kobercové podlahy. Kolieska na tvrdé podlahy dodávame za malý príplatok. Pojazdné kolieska brzdia v závislosti od zaťaženia podľa DIN EN 12527 + DIN EN 12529.


K téme bezpečnosť

Pre všetky kancelárske otočné stoličky platí norma DIN-EN 1335. Táto norma stanovuje rozmery, úžitkové vlastnosti a skúšobné metódy otočných kancelárskych stoličiek. Bezpečné vzduchové odpruženie je istené plynovou pružinou. Kríž s 5 nohami zabraňuje preklopeniu.

Správna škrupina sedadla

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Štandardné sedadlo

Sedieť dobre nemusí byť drahé. Ergonomicky tvarované a čalúnené sedadlo so spodnou plastovou škrupinou.

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Žliabkové sedadlo

Pohodlné aj pri dlhšom sedení. Hlboký a široký tvar žliabku s prídavnou panvovou opierkou.

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Sedadlo Contour

Takto je aj dlhé sedenie zábavou! Predná časť sedadla je tvarovaná tak, aby bola využitá celá plocha sedadla. Zadná časť sedadla vystupuje nahor a účinne podopiera panvu.

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Sedadlo pre ľudí s problémami s platničkami

Sedieť komfortne a zdravo, každý deň. Predná časť sedadla je tvarovaná tak, aby bola využitá celá plocha sedadla. Zadná časť sedadla vystupuje nahor a účinne podopiera panvu.

Prestavenie výšky sedadla

Výška sedadla sa prestavuje plynovou pružinou, ktorá umožňuje individuálnu výšku sedenia. Optimálnym uhlom pri správnom držaní tela je 90 ° medzi predkolením a stehnom.

Mechanika sedadla

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Permanentný kontakt

Ideálne pre sedenie s intenzívnym pohybom. Operadlo sleduje permanentne pohyby trupu. Medzistavcové platničky sa odľahčia. Permanentný kontakt je účelný predovšetkým v spojení s nastavením protitlaku na vlastnú telesnú hmotnosť.

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Synchrónna mechanika

Synchrónna mechanika umožňuje súčasné prispôsobenie sedadla a operadla priebehu pohybov používateľa. Oba prvky sa pohybujú synchrónne navzájom v určitom pomere. Tak ako pri permanentnom kontakte, aj tu môže byť výhodou možnosť individuálneho nastavenia na telesnú hmotnosť. Jeho silné stránky sa prejavia obzvlášť v spojení so sedadlom pre ľudí s problémami s platničkami a vysokým operadlom. Aretácia je pri tomto systéme, ktorý je dimenzovaný na dynamické sedenie, možná, ale nie je nutná.

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Výkyvná mechanika

Pri tomto systéme sedadiel zostáva uhol medzi sedadlom a operadlom vždy rovnaký. Aj tu je účelná možnosť individuálneho nastavenia na telesnú hmotnosť. Aretácia sa pritom uskutočňuje v horizontálnej polohe.

Lexikon pre správne sedenie v kancelárii wt$

Kolíska pre kolenné kĺby

Pri opretí sa pôsobí mechanika ako kolenný kĺb. Nohy zostávajú na podlahe, celé sedadlo sa spustí smerom dozadu. Sklon sedadla sa dá nastaviť na individuálnu hmotnosť.

Prestavenie sklonu sedadla

Prídavná funkcia, ktorá sa dá účelne použiť obzvlášť pri problémoch s medzistavcovými platničkami. Celý sklon plochy sedadla sa dá variabilne nastaviť, takže vďaka uhlu sa sedadlo dá použiť ako panvová opierka. Nastavenie operadla je od toho nezávislé.

Operadlo

Výška operadla

Operadlo podopiera chrbticu, čím sa dosahuje odľahčujúci účinok na svalstvo a kostru. Keď stuhnete v nesprávnej polohe sedenia, môže byť držanie tela negatívne ovplyvnené silami pôsobiacimi na chrbticu. Výška operadla by sa mala voliť na základe kritérií, ktoré sú kladené na jej funkciu. Nízke operadlo stačí, ak nesedíte denne dlhšie ako 2 hodiny. Pri dobe sedenia do 4 hodín sa odporúča stredne vysoké operadlo, pri dlhšej dobe vysoké operadlo.


Opierka bedrových stavcov

Potrebná je na to, aby sa chrbtica dala nastaviť do ergonomicky odľahčeného tvaru. Opierka bedrových stavcov pôsobí vďaka vytvarovaniu operadla preventívne voči zdravotným problémom v oblasti chrbtice.


Prestavenie výšky

Výška sedadla sa prestavuje plynovou pružinou. Pomocou páky sa dá sedadlo nastaviť na príslušnú telesnú výšku.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 124