Späť
Produktový poradca Prevádzka

Doplnkové informácie k výberu veľkosti rebríka

Ako si zvolím správnu veľkosť rebríka? Tu nájdete typy a vysvetlenia k dĺžke a veľkosti rebríkov.

Pri výbere veľkosti/dĺžky rebríka by ste mali dbať na nasledujúce skutočnosti:

  • Na príložné rebríky bez doplnkového zabezpečenia by ste mali vystupovať maximálne na štvrtý stupeň/priečku zhora, v opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo skĺznutia
  • Na stojace rebríky použiteľné z oboch strán by ste mali vystupovať maximálne na tretí stupeň/priečku zhora, aby ste mali dostatočnú stabilitu
  • Na viacúčelové rebríky v polohe "stojací rebrík s nasadeným výsuvným rebríkom" by ste mali vystupovať maximálne na piatu priečku zhora
  • Výška stojacích rebríkov s plošinou, ako aj podestových rebríkov by mala byť zvolená tak, že používateľ dosiahne do maximálnej potrebnej pracovnej výšky bez toho, aby sa musel naťahovať z plošiny


Výškový dosah

BGI 694 definuje výškový dosah ako výšku, ktorú je možné dosiahnuť zo stanovenej výšky postoja v závislosti od modelu rebríka. Táto výška sa nachádza cca 2,00 m nad výškou postoja.

Pracovná výška

Pod pracovnou výškou sa rozumie oblasť pre prácu vo výške tela, napr. vŕtanie vŕtačkou. Na zohľadnenie pracovných výšok v rôznych odvetviach sa v našom katalógu vychádza zo strednej pracovnej výšky 1,50 m nad výškou postoja.

Doplnkové informácie k výberu veľkosti rebríka pha
  • Výška postoja
  • Výškový dosah
  • Pracovná výška

Z tejto definície vyplýva zjednodušený vzorec*

  • Výška postoja + 1,50 m = pracovná výška
  • Výška postoja + 2,00 m = výškový dosah

* Môže sa líšiť v závislosti od modelu rebríka. Dbajte na údaje v technických tabuľkách v našich katalógoch.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 127
Naše top kategórie z tohto poradcu