Späť
Produktový poradca Prevádzka

Doplnkové informácie k výberu veľkosti rebríka

Ako si zvolím správnu veľkosť rebríka? Tu nájdete typy a vysvetlenia k dĺžke a veľkosti rebríkov.

Pri výbere veľkosti/dĺžky rebríka by ste mali dbať na nasledujúce skutočnosti:

Výškový dosah

BGI 694 definuje výškový dosah ako výšku, ktorú je možné dosiahnuť zo stanovenej výšky postoja v závislosti od modelu rebríka. Táto výška sa nachádza cca 2,00 m nad výškou postoja.

Pracovná výška

Pod pracovnou výškou sa rozumie oblasť pre prácu vo výške tela, napr. vŕtanie vŕtačkou. Na zohľadnenie pracovných výšok v rôznych odvetviach sa v našom katalógu vychádza zo strednej pracovnej výšky 1,50 m nad výškou postoja.

Doplnkové informácie k výberu veľkosti rebríka pha

Z tejto definície vyplýva zjednodušený vzorec*

* Môže sa líšiť v závislosti od modelu rebríka. Dbajte na údaje v technických tabuľkách v našich katalógoch.

Naše top produkty z tohto poradcu
Najpredávanejšie
Počet výrobkov: 139
Zobrazenie:
Naše top kategórie z tohto poradcu