Späť
Produktový poradca pre Vašu prevádzku

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi

Dotyk kľučky dverí auta a prásk. Keď človeka v bežnom živote zasiahne prúd, často je za tým elektrostatický výboj, skrátene ESD pre „electrostatic discharge“. V skutočnosti o nič nejde, pokiaľ nie je v blízkosti elektronická súčiastka. Vtedy môže mať výboj nepríjemné následky, aj keď si ho spočiatku nevšimnete.

V tomto článku sa bližšie zaoberáme tým, ako a kde dochádza k elektrostatickým výbojom a aké nebezpečenstvá s tým súvisia. Navyše sa dozviete, ktoré produkty by ste mali používať na ochranu citlivých súčiastok pred ESD na pracovisku a počas prepravy.

Čo znamená ESD a ako funguje?

Už sme to načrtli: ESD je elektrostatický výboj. Ale ako nastane?

Ľahko sa to dá vysvetliť na príklade, ktorý pravdepodobne poznáte z bežného života:

  • Prejdete v topánkach po koberci.
  • V dôsledku trenia, ktoré pri tom vzniká, absorbujú najskôr topánky a potom aj Vaše telo záporne nabité elektróny.
  • Ak sa následne dotknete vodivého predmetu, napríklad kľučky dverí auta, náboj preskočí na predmet.


Rovnaký jav nastane vtedy, keď sa o seba trú dva predmety a prenáša sa náboj – napríklad pri presúvaní plastových boxov po povrchu alebo pri pohybe dopravných pásov.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi 187

Je ESD nebezpečný?

Krátka odpoveď znie: nie pre ľudí, aspoň nie priamo. Síce pocítite zásah elektrickým prúdom z náboja približne 3 500 voltov, no na zdraví Vám neublíži ani omnoho viac.

V nepriaznivých momentoch to však môže viesť k momentu šoku a v dôsledku toho k nehode a/alebo zraneniu. V niektorých prostrediach hrozí aj riziko, že iskry môžu spôsobiť výbuch.

Elektrostatický výboj je predovšetkým nebezpečný pre elektronické súčiastky.

Aké škody môže ESD spôsobiť?

ESD môže vážne poškodiť elektronické súčiastky, a to už pri výmene náboja, ktorá je taká malá, že si to ľudia ani nevšimnú. Samotné poškodenie zostáva často nepovšimnuté.

Následky pre výrobné prevádzky:

  • Dochádza k čiastočným alebo úplným výpadkom elektronických zostáv, niekedy nie hneď.
  • Nájsť poškodené diely je náročné.
  • Hrozia reklamácie a strata dobrého mena spoločnosti, ako aj finančné straty v dôsledku opráv a nákladných výmen.

Riziko následkov ESD sa zvyšuje, pretože čoraz viac spoločností používa elektronické súčiastky, napríklad v automobilovom priemysle.

Našťastie môžeme takýmto nehodám predchádzať.

Užitočná informácia: Pri mikročipoch stačí 5 voltov na to, aby spôsobili vážne škody.

Ako ochránite komponenty pred ESD

Najlepšou metódou ochrany citlivých súčiastok pred poškodením spôsobeným ESD je zabrániť samotnému nabítiu elektrostatickým nábojom a zabezpečiť, aby nielen predmety, ale aj ľudia mohli odviesť elektrostatický náboj do podlahy.

Za týmto účelom môžu spoločnosti zriadiť ochrannú zónu EPA (electrostatic protected area) alebo ochrannú zónu ESD, v ktorej sú všetky materiály vodivé. Určujúca je pre to norma ESD IEC (DIN EN) 61340-5-1.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi -02

Podlahové krytiny

Ochrana pred ESD začína pri podlahe. Podložky ESD a iné podlahové krytiny odvádzajú napätie. To môže byť dôležité aj v kanceláriách, pretože pri tlačení kancelárskych stoličiek môže vzniknúť vysoké napätie. Protiúnavové rohožky ESD sú mimoriadne praktické pre pracoviská v stoji.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi -01

Uskladnenie

Na skladovanie a uchovávanie elektronických súčiastok používajte regály s ESD povrchovou úpravou. Je dôležité, aby sa regály nachádzali v zóne EPA alebo mali uzemnenie. V opačnom prípade môžete elektronické súčiastky skladovať v ESD nádobách, ako sú špeciálne stohovacie prepravky a prepravky s viditeľným obsahom.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi 895

ESD Pracovisko

ESD písacie stoly, stoličky, stoličky bez operadla a pomôcky pre státie zabraňujú vzniku nebezpečných výbojov na pracovisku.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi 334

Náradie

Pri práci na citlivých elektronických súčiastkach používajte iba vodivé náradie, napríklad ESD skrutkovač.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi 616

Bezpečná preprava elektronických súčiastok

Dôležitú úlohu pri preprave z jednej miestnosti do druhej zohráva aj ochrana proti ESD. Začína sa to elektricky vodivými dopravnými vozíkmi s ESD kolieskami. Uzavreté ESD plastové boxy spoľahlivo chránia citlivé súčiastky pred poškodením na cestách.

ESD: ochrana pred nebezpečnými výbojmi 673

ESD oblečenie

ESD topánky sú v zóne EPA nevyhnutné. Podľa normy EN 61340-5-1 musí byť prechodový odpor topánok medzi 7,5 x 105 a 3,5 x 107 ohmov. ESD remienky na zápästie alebo pás na pätu sú dokonalým doplnkom. Umiestňujú sa na ruku alebo na nohu a spájajú sa s uzemňovacím káblom. Perfektné a trvalé uzemnenie.

Tip na záver: myslite na správnu vlhkosť vzduchu

Nízka úroveň vlhkosti vzduchu zabezpečuje vyššie nabíjanie a naopak. Ak je vzduch dostatočne vlhký, na povrchoch sa vytvorí tenký film vlhkosti, ktorý spôsobuje ich vodivosť.
Príliš vysoká vlhkosť vzduchu sa takisto neodporúča pre citlivé komponenty a zdravie zamestnancov. Ideálna vlhkosť vzduchu by mala byť medzi 40 % až 60 %.

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 165
Naše top kategórie z tohto poradcu