Späť
Produktový poradca Životné prostredie

Fľaše na vyplachovanie očí

Malá násobilka fliaš na vyplachovanie očí – informácie o rôznych roztokoch a odporúčanej aplikácii.

Účinné roztoky na vyplachovanie očí

Naše fľaše na vyplachovanie očí so špeciálnymi roztokmi na vyplachovanie poskytujú rýchlu a účinnú prvú pomoc pri vniknutí cudzích telies do oka a pri kontakte s kyselinami a mnohými alkalickými substanciami. V nástennom boxe pre núdzové prípady sa dajú fľaše na vyplachovanie očí skladovať prachotesne a tak, aby boli vždy poruke.

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

Jednoduché a rýchle použitie
Len dva jednoduché pohyby rukou a fľaša na vyplachovanie očí je pripravená na použitie. Jasné a zrozumiteľné pokyny na obsluhu s textom a piktogramom na fľašiach a na nástennom boxe umožňujú správnu a bezpečnú aplikáciu.

Tu vám ukážeme, ako jednoducho si môžete vypláchnuť oči:

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

Fľašu vyberte z boxu

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

Misku na oči otočte tak, aby sa prelomilo tesnenie

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

Hlavu nakloňte dozadu a vyplachujte

Dôležité: Pri všetkých nečistotách je potrebné oko vyplachovať jemným a rovnomerným prúdom. Fľašu na vyplachovanie očí počas vyplachovanie mierne stláčajte. Vo vyplachovaní by sa malo pokračovať počas prepravy k lekárovi.

Umiestnenie fliaš na vyplachovanie očí a zásoba
Pri poraneniach očí spôsobených cudzími telesami alebo po kontakte s kyselinami a zásadami sa musí oko čo najrýchlejšie vypláchnuť. Fľaše na vyplachovanie očí a nástenné boxy pre núdzové prípady by preto mali byť umiestnené priamo na pracovisku, resp. podľa možnosti čo najbližšie k miestu potenciálneho nebezpečenstva. Po použití fľašu na vyplachovanie očí okamžite nahraďte novou. V rámci opatrení prvej pomoci majte v zásobe vždy dostatok fliaš na vyplachovanie očí.

Pri znečistení očí, vniknutí cudzích telies do oka alebo pri poranení očí je po poskytnutí prvej pomoci vždy potrebné kontaktovať lekára!

Nehody spôsobené cudzími telesami v oku

Na vypláchnutie cudzích telies z oka sa používa roztok na vyplachovanie očí so sterilným 0,9% roztokom chloridu sodného (0,9% roztok kuchynskej soli).

Pri mechanických poraneniach, napr. kovovými pilinami alebo drevenými trieskami, nečistotou a prachom, je čas dôležitým faktorom. V takomto prípade môže okamžité vypláchnutie zabrániť, aby sa cudzie telesá v oku usadili a došlo k ťažkému poškodeniu oka.
Tu je správnym riešením roztok na vyplachovanie očí so sterilným 0,9% roztokom kuchynskej soli / roztokom chloridu sodného.

Nehody spôsobené kyselinami a alkalickými substanciami v oku

Na neutralizáciu kyselín, zásad a množstva alkalických substancií sa používa roztok na vyplachovanie očí so sterilným 4,9% tlmivým fosforečným roztokom s neutrálnym pH. Pri týchto nehodách začína rozleptávanie už v okamihu, keď sa látka dostane do kontaktu s okom. Na tento druh poranení odporúčame použiť roztok na vyplachovanie očí so sterilným 4,9% tlmivým fosforečným roztokom s neutrálnym pH.

Odporúčaná aplikácia roztoku na vyplachovanie očí s neutrálnym pH:

Roztok na vyplachovanie s neutrálnym pH je určený ako opatrenie prvej pomoci na vyplachovanie v prípade núdze po dobu 2 minút. Ak sa oko dostalo do kontaktu s kyselinou alebo zásadou, je cieľom vyplachovania s fľašou s neutrálnym pH nastaviť hodnotu pH podľa možnosti čo najrýchlejšie na prijateľnú úroveň. Na ceste k lekárovi odporúčame pokračovať vo vyplachovaní s roztokom na vyplachovanie očí s 0,9% roztokom chloridu sodného.

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

0,9% roztok chloridu sodného

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

4,9% tlmivý fosforečný roztok, neutrálne pH

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

Nástenný box pre núdzové prípady: roztok chloridu sodného, neutrálne pH

Fľaše na vyplachovanie očí wt$

Nástenný box pre núdzové prípady: roztok chloridu sodného