Späť
Produktový poradca Preprava

Kolesá a kolieska

Potrebujete kúpiť niekoľko koliesok? Nepoznáme nič jednoduchšie. Najlepším riešením je navštíviť online obchod, zadať do vyhľadávacieho poľa slovo kolieska, vybrať si a objednať. Po doručení stačí už len namontovať a vec je vybavená.

To je výborný nápad. Ale len vtedy, ak by nešlo o najhorší možný prípad, keď kolieska nevydržia hmotnosť a prasknú, valivý odpor je príliš vysoký a nedá sa pohnúť dopredu. Alebo nastane klasický prípad: koliesko sa vôbec nedá namontovať, pretože má nesprávny spôsob upevnenia.

Dôkladná kontrola vhodnosti sa oplatí

Záleží nám na tom, aby ste si vybrali správnu veľkosť a správny materiál. Preto sme pre Vás zostavili zoznam dôležitých informácií, ktoré Vám poskytnú podporu pri nákupe vybavenia kolesami. Ako základ pri tvorbe tohto poradcu sme využili otázky, ktoré nám kladú naši zákazníci v súvislosti s kolesami a kolieskami, a rozdelili sme ich do tematických okruhov. Ak chcete vedieť niečo o konkrétnej téme, vyberte si príslušný odstavec.

Kolesá a kolieska wt$

Koleso a koliesko

Správne koleso je vhodné koleso

Kolesá a kolieska wt$

A čo k tomu patrí? Koleso sa skladá z povrchovej vrstvy dosadacej plochy/bandáže, disku a ložiska kolesa. Je to také jednoduché.

Od kolesa ku koliesku

Kolesá a kolieska wt$

Ako? Jednoducho tak, že sa koleso osadí do puzdra. Podľa druhu puzdra ide potom o otočné kolieska alebo pevné kolieska.

Otočné kolieska sú vďaka otočnému ložisku s guľkovým uložením otočné o 360° a zabezpečujú dobrú manévrovateľnosť. Pevné kolieska sa na rozdiel od otočných nedajú otáčať, resp. sú stabilné, čím sa postarajú o dobrý priamy chod.

Väčšinou sa osadzujú 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska.

Konštrukcia kolesa

Kolesá a kolieska wt$

Koleso

D = Ø kolesa

d = Ø nápravy

n = dĺžka náboja

B = šírka kolesa

b = šírka styčnej plochy

Kolesá a kolieska wt$

Otočné koliesko

1 = platnička na priskrutkovanie

2 = vidlica riadenia

3 = koleso

4 = materiál nápravy

a = vyloženie

r = polomer otáčania

h = konštrukčná výška

Kolesá a kolieska wt$

Upevňovacia platnička

p = rozmery platničky

l = rozostup dier

d = Ø otvoru

Druhy zaistenia

Bezpečné zastavenie a státie

Naše otočné kolieska dostanete s dvojitou brzdou. Ale čo to vlastne znamená a aké druhy zaistenia ešte existujú?

Dvojitá brzda znamená, že sa zablokuje otáčanie kolesa, ako aj otočný pohyb otočného ložiska/vidlicovej hlavy. Dvojitú brzdu aktivujete celkom jednoducho nožnou pákou. Výhoda: oproti zaisteniu kolies ponúka podstatne bezpečnejšiu stabilitu. Zaistenie kolesa zastaví len pohyb kolesa a zaistenie smeru len otočný pohyb otočného ložiska.

Rozlišujeme medzi dvoma druhmi zaistenia:

Kolesá a kolieska wt$

Zaistenie chodu dopredu

 • Zaisťovacia páčka sa nachádza v smere jazdy pod zariadením
 • Zabráni sa tým poraneniam spôsobeným prečnievajúcou páčkou
 • Zaisťovaciu páčku je možné aktivovať len pohybom zariadenia do strán
Kolesá a kolieska wt$

Zaistenie dobehu

 • Zaisťovacia páčka sa nachádza proti smeru jazdy
 • Zaisťovaciu páčku je preto možné aktivovať okamžite

Upevnenie

Skrutky alebo nasunutie?

Existuje šesť rôznych možností upevnenia našich koliesok. Nie každá možnosť je univerzálne vhodným riešením na všetko a pri každej možnosti upevnenia platia určité zásady, ktoré by ste mali dodržiavať.

Kolesá a kolieska wt$

Upevnenie pomocou platničiek

Je to najčastejšie používaný spôsob upevnenia. Koliesko sa pomocou platničky, ktorá sa nachádza na puzdre, upevní na zariadenie. Zohľadnite, prosím, rozmer platničky, Ø otvoru pre skrutku a rozostup otvorov pre skrutky.

Kolesá a kolieska wt$

Expandér
Expandér sa zasunie do otvoru na zariadení alebo do existujúceho konca rúrky. Skrutka prestrčená cez otvor v zadnej časti kolieska sa potiahnutím expandéra zaistí a dá sa bezpečne upevniť.

Dôležité: expandér je potrebné vybrať podľa vnútorného Ø rúrky, aby bolo koleso osadené pevne.

Kolesá a kolieska wt$

Upevnenie pomocou otvoru v zadnej časti

Pozor: upevnenie pomocou otvoru v zadnej časti je možné len pri otočných kolieskach.

Skrutka sa prestrčí cez otvor v zadnej časti. Zohľadnite, prosím, Ø platničky a Ø otvoru v zadnej časti.

Kolesá a kolieska wt$

Upevnenie pomocou závitového kolíka
Pozor: upevnenie pomocou závitového kolíka je možné použiť len pri otočných kolieskach.

Dodaná skrutka sa prestrčí cez zadný otvor telesa kolieska. Bežné rozmery závitového kolíka sú v tomto prípade M8, M10 a M12. Zohľadnite, prosím, Ø závitového kolíka a dĺžky závitových kolíkov. Musia byť vhodné k zariadeniu.

Kolesá a kolieska wt$

Upevnenie pomocou čapov
Pozor: upevnenie pomocou čapov je možné len pri otočných kolieskach.

Upevnenie sa vykonáva pomocou čapu s priečnym otvorom, ktorý sa nachádza na uchytení na zariadení. Koliesko sa upevní tým, že sa kolík alebo skrutka zafixuje pomocou priečnych otvorov uchytenia a čapov.

Kolesá a kolieska wt$

Upevnenie pomocou zásuvných čapov s upínacím krúžkom
Toto je typický spôsob upevnenia koliesok kancelárskych stoličiek. Dajú sa namontovať úplne jednoducho bez použitia náradia.

Pozor: priemer a dĺžka zásuvného čapu musia presne vyhovovať uchyteniu na zariadení alebo kancelárskej stoličke. Na tento účel Vám odporúčame, aby ste si poznačili rozmery demontovaného starého kolieska.

Ložisko kolesa

Kolieska a ich úlohy

Ako často sa kolieska využívajú pri preprave vozíkov, nábytku alebo zariadení? Vykonáva sa táto preprava rýchlo alebo pomaly? Tieto otázky by ste si mali zodpovedať, skôr ako sa rozhodnete pre určité ložisko na svojich kolieskach. Tu sa dozviete, ktoré ložisko kolesa je najvhodnejšie na Vaše účely použitia.

Klzné ložisko

Kolesá a kolieska wt$

Jednoduché, do značnej miery bezúdržbové ložiská. Odolné voči nárazom. Vhodné do vlhkej prevádzky. Pre zariadenia s nízkou rýchlosťou (max. 4 km/h) a na krátke vzdialenosti.

Valčekové ložisko

Kolesá a kolieska wt$

Robustné, odolné, do značnej miery bezúdržbové ložiská. Nízke trenie ložiska. Odolné voči nárazom. Trvalé mazanie. Najčastejšie používané ložiská pre zariadenia s nízkou rýchlosťou (max. 4 km/h). V porovnaní s klznými ložiskami ľahší chod.

Presné guľkové ložisko

Kolesá a kolieska wt$

Pri rýchlostiach do 4 km/h a na vyššie zaťaženia. Nízky valivý odpor v prevádzke, nízky odpor pri rozjazde.

Váš výber

Takmer perfektné koliesko

Potrebujete kolesá alebo kolieska a ešte neviete presne, ktoré vyhovujú Vašim požiadavkám? V tom prípade Vám radi ponúkneme niekoľko dôležitých záchytných bodov, ktoré uľahčia Váš výber. Už vopred je potrebné povedať, že neexistujú univerzálne použiteľné a na každý účel ideálne vhodné kolesá alebo kolieska. Správny výber závisí od väčšieho množstva kritérií, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.

Výber kolesa a kolieska závisí v prvom rade od:

 • potrebnej nosnosti
 • vlastností podlahy
 • intenzity používania
 • vplyvov okolia (teplota, aj výkyvy teplôt, chemikálie, vlhkosť, hygienické požiadavky)
 • stanovených rozmerov ako priemer kolesa, konštrukčná výška a dĺžka náboja/montážna dĺžka pri kolesách, resp. rozmeroch platničiek a odstupov dier pre skrutky pri kolieskach

Máte na Vašom mieste používania takéto mimoriadne podmienky? V tom prípade sa nás ešte pred odoslaním objednávky radšej opýtajte. Pomôžeme Vám pri výbere vhodného vybavenia kolesami!

Komfort

Doplnkovo k uvedeným vlastnostiam si môžete vybrať aj požadovaný komfort:


 • tichý chod (rovnomerný chod)
 • odpor pri rozjazde a valivý odpor
 • manévrovateľnosť (jednoduché používanie)
 • tvrdost podle shorea


Tu nájdete vysvetlenia niektorých pojmov:

Materiál

Veľký kontrolný zoznam.

Podľa miesta a účelu použitia zohráva dôležitú úlohu materiál, z ktorého sú kolesá a kolieska vyrobené. V nasledujúcej tabuľke zistíte, nakoľko nami ponúkané materiály spĺňajú najdôležitejšie požiadavky na Vaše vybavenie kolesami (od + do +++++).

Naše top produkty z tohto poradcu
Relevantné
Počet výrobkov: 345