Späť
Produktový poradca Prevádzka

Malý lexikón svetelnej techniky

V správnom svetle

Čo je to LED? A čo je kandela? Odpovede k odborným termínom z oblasti svetelnej techniky nájdete s krátkou vysvetlivkou v tomto malom lexikóne.

Lampy a svietidlá

Halogénové žiarovky

Malé rozmery horáka a vlákna halogénovej žiarovky umožňujú presné vedenie osvetlenia, a tým zabraňujú rozptylu svetla. Malé, v mnohých variantoch dostupné žiarovky sa používajú v priemysle a remesle, kde sa vyžaduje koncentrované svetlo v jednom bode.

Kĺbové svietidlo halogénové
Komfortné svietidlo so studeným svetlom active green

Svietidlá so studeným svetlom

V mnohých oblastiach priemyselnej výroby je potrebné rovnomerne osvetliť rozmerné plochy. Hodia sa na to svietidlá so studeným svetlom, ktoré sú osadené žiarivkami. Tento typ žiaroviek sa používa doma aj v zahraničí ako montážne a strojové svietidlo.

LED

Svetelná dióda (anglicky: light-emitting diode). Polovodičová súčiastka emitujúca svetlo. Energetická efektívnosť dnešných LED už medzičasom výrazne presiahla efektívnosť kompaktných žiariviek (energeticky úsporné žiarovky).

Systémové LED svietidlo TAMETO
Svietidlo s veľkoplošnou lupou

Žiarivky

Žiarivky sú nízkotlakové výbojky s ortuťovými parami. Pokrývajú cca 70% celej potreby umelého osvetlenia, spotrebujú však len 50% energie použitej na osvetlenie. Pozostávajú z rovnej alebo zahnutej výbojky, ktorej vnútorná strana je pokrytá látkou luminofor a na ktorej koncoch sú zatavené dve elektródy s wolfrámovou žeraviacou špirálou.

Nízkovoltové halogénové žiarovky

Nízkovoltové halogénové žiarovky umožňujú na základe malého svetelného bodu presné zameranie a optimálne vedenie svetla. Hodia sa obzvlášť na montáž do veľmi malých svietidiel, ktoré slúžia na zdôraznenie so silnými svetelnými bodmi. Nízkovoltové halogénové žiarovky sa prevádzkujú s konvenčným (magnetickým) alebo elektronickým transformátorom. Rozlišujú sa typové rady pre komerčno-profesionálne a súkromné oblasti.

Nízkonapäťové osvetlenie do vitrín

Minizdvíhače, zdvíhacie stoly a spol.

Aby vám bremená nepadli zaťažko

Pojmy

Produkty

Ďalšie zaujímavé informácie

Lexikón osvetlenia wt$

Nájsť správne osvetlenie: Poradca „Základné vedomosti k osvetleniu pracoviska“ vnesie svetlo do tmy.